Administratief medewerker vergunningen


Aanvraagnummer: 1427
Organisatie: Gemeente Soest
Locatie: Soest
Uren per week: 36 per week
Tarief: Geen maximum
Regio: Utrecht
Startdatum: Zo snel mogelijk
Optie tot verlenging: 2 maal 3 maand(en)
Sluitingsdatum: 21-05-2024 09:00

LET OP! Deze opdracht is gesloten


Deel deze opdracht
  Organisatie

Geef samen met Soest een impuls aan de fysieke leefomgeving van de gemeente Soest!

Werken voor de gemeente betekent werken voor onze 47.000 inwoners. Als gemeente ondersteunen we de samenleving op allerlei gebieden. Wij werken aan de leefbaarheid van onze gemeente en kijken daarbij naar de lange termijn. Op dit moment spelen een aantal belangrijke opgaven in het fysiek domein. Zo werken we hard aan de energietransitie voor een duurzame, toekomstbestendige gemeente. Ook bereiden we ons voor op de inwerkingtreding van de Omgevingswet. We werken aan een ambitieuze woonopgave als vliegwiel voor economie en maatschappelijke ontwikkelingen, aan de uitwerking van de omgevingsvisie in diverse omgevingsprogramma’s, aan een scala aan grote en kleinere bouwprojecten van planvorming tot vergunningverlening en uitvoering. En nog veel meer.


Opdracht

Behandelen van aanvragen om kopieën van bouwtekeningen. De werkzaamheden bestaan uit het opzoeken van tekeningen in het digitale depot, anonimiseren via Datamask en digitaal verzenden aan aanvragers. Daarna doe je de zaak af via Zaaksysteem.nl


Vereisten / knock-outcriteria

1. Een afgeronde opleiding op minimaal mbo niveau 4;
2. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als administratief medewerker vergunningen bij een gemeente;
3. Aantoonbare werkervaring met het lezen van bouwtekeningen (licht duidelijk toe waar deze is opgedaan);
4. Uiterlijk beschikbaar per 15 juni 2024.


Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)

5. Minimaal 4 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 10 jaar als medewerker vergunningen bij een gemeente (25 punten);
6. Een afgeronde opleiding op minimaal mbo niveau 4 in de richting van bouwkunde (30 punten);
7. Aantoonbare werkervaring Datamask (15 punten);
8. Aantoonbare werkervaring met zaaksysteem (15 punten);
9. Aantoonbare werkervaring met D-depot (15 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre jij / de door jou aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.


Functieschaal

Deze functie is ingedeeld in functieschaal 7 . Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.


Benodigd aantal professionals

1.


CV-eisen

Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.


Werkdagen

De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr
Is hybride werken mogelijk: ja


Planning

De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op donderdag 23 mei 2024 tussen 15:00 en 17:00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk woensdag 22 mei 2024 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.


Overige informatie

  • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
  • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).