Adviseur Bodem

Logo van Omgevingsdienst Rivierenland met een gestileerde rivier- en landafbeelding in blauw, groen en bruin, naast de naam van de organisatie in blauwe tekst.

Aanvraagnummer: 1518
Organisatie: Omgevingsdienst Rivierenland
Locatie: Omgevingsdienst Rivierenland
Uren per week: 16-24
Tarief: Geen maximum
Regio: Gelderland
Startdatum: 01-07-2024
Optie tot verlenging: ja, 1 x een verlengingsperiode van 1 jaar
Sluitingsdatum: 29-05-2024 23:59

LET OP! Deze opdracht is gesloten


Deel deze opdracht
  


Opdracht omschrijving

De Omgevingsdienst Rivierenland is opzoek naar een Adviseur Bodem (inhuurbasis)
De wijzigingen binnen het vakgebied bodem volgen elkaar in rap tempo op. Voorbeelden zijn de wet- en regelgeving (Omgevingswet) en meer aandacht voor zeer zorgwekkende stoffen (asbest, PFAS). Volgens het Rijk zijn bodem en water meer dan ooit sturend bij ruimtelijke ontwikkelingen. Ook de regie op de ondergrond wordt steeds belangrijker en data en GEO-informatie spelen in toenemende mate een cruciale rol om het werk goed uit te kunnen voeren.
Als bodemadviseur heb je dus steeds met nieuwe uitdagingen te maken. Als dit je aanspreekt en je denkt dat jouw kennis en ervaring kan bijdragen aan oplossingen voor de fysieke leefomgeving, lees dan verder!


Verantwoordelijkheden

Je belangrijkste werkzaamheden
Jij zorgt ervoor dat er in plannen voor de fysieke leefomgeving op een verantwoorde manier rekening wordt gehouden met het aspect bodem. Jij adviseert gemeenten en je collega’s bij bestemmingsplanprocedures, ruimtelijke ordening (RO) projecten, VTH-taken en juridische procedures. Ook beoordeel je meldingen toepassen van grond of baggerspecie en/of bouwstoffen op of in de landbodem; met de bijbehorende partijkeuringen en verstrek je bodeminformatie in die gevallen dat ons BIS tekort schiet. Je beoordeelt bodemonderzoeken bij aanvragen omgevingsvergunningen en voert zo nodig overleg met de initiatiefnemer of het adviesbureau.
Je helpt gemeenten bij het opstellen van bodembeleid.

Daarnaast:
- Organiseer je informatiebijeenkomsten op het gebied van bodem in het werkgebied van de ODR;
- Onderhoud je contacten met onze opdrachtgevers en andere omgevingsdiensten, het Gelders Ondergrond Overleg
(GOO), landelijke werkgroepen op het gebied van bodem en overige bodemgerelateerde onderwerpen;
- Lever je een bijdrage aan de kwaliteit van de producten die door de ODR worden geleverd en je onderneemt op dit vlak ook initiatieven.

Waar je komt werken
De organisatie Bij ODR zet jij je samen met ruim 200 andere collega’s in voor een prettige, veilige en duurzame leefomgeving in regio Rivierenland. Dit doen we voor en samen met 8 gemeenten in de regio en de provincie. Dat doen we door vergunningverlening, toezicht en handhaving bij ondernemers, organisaties en inwoners. Maar we doen meer.
We hebben veel kennis in huis en delen deze graag. Zo adviseren we de gemeenten en andere partijen o.a. over de leefomgeving, bouw, milieu, energie, archeologie, bodem, lucht en natuur. Ook houden we voor heel Gelderland toezicht op de afval- en grondstoffenketens om milieucriminaliteit te voorkomen. We zijn een open en naar buitengerichte organisatie en zijn graag van meerwaarde.
Ons mooie en sfeervol ingerichte kantoor staat in Tiel, waar jij kunt parkeren voor de deur. Ook het treinstation is op loopafstand. Binnen het kantoor zijn er ruimten om te werken en te ontmoeten.
Er is een goede, informele werksfeer en volop ruimte voor ontwikkeling en groei.

Jouw team
Binnen het team Bodem werken ongeveer 16 gedreven bodemadviseurs en bodemtoezichthouders. Allemaal specialisten die met passie hun werk uitoefenen en hun kennis delen. Maar die ook veel waarde hechten aan een goede en gezellige werksfeer. Een team waar je veel vrijheid krijgt, maar waar ook veel verbinding is en gelachen wordt. Dat blijkt ook tijdens het jaarlijkse teamuitje. De sfeer is echt goed in dit team.

Wat we je bieden
Je krijgt veel vrijheid en goede voorzieningen. We wisselen thuis werken en op kantoor werken af.
Je krijgt volop ruimte voor ontwikkeling en groei. Dat kan binnen je eigen vakgebied en team zijn, maar ook daarbuiten. De werksfeer is gezellig, informeel en open. Je collega’s zeggen dat ODR als een warm bad voelt. Er worden ook regelmatig leuke activiteiten georganiseerd buiten het werk om. Je kunt bij ons parkeren voor de deur. Geen parkeerkosten en niet zoeken naar een plekje.

Wat jij in huis hebt
Jouw hart ligt bij bodem. En meer! Je ziet het als een uitdaging om mee te denken en naar oplossingen te zoeken. Je denkt in kansen en niet in belemmeringen. Je hebt een goed inlevingsvermogen en oog voor verschillende belangen. Je bent een fijne collega en gesprekspartner die stevig in zijn schoenen staat. Je vindt het fijn om zelfstandig aan de slag te gaan, maar je zoekt ook de samenwerking op. Je deelt informatie en kennis met anderen en vraagt andersom ook hulp en advies aan
hen. Samen kom je namelijk verder.


Beschikbaarheid

De kandidaat is inzetbaar vanaf 1 juli 2024 tot en met 30 juni 2025 voor 16-24 uur per week. De inhuuropdracht kan optioneel worden verlengd met de duur van 1 x 1 jaar. De startdatum is onder voorbehoud van een tijdige afronding van de Offerteprocedure. Dit kan ook betekenen dat de startdatum van de opdracht zal moeten worden opgeschoven. Aan de vermelde startdatum in de Offerteaanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.


Overige eisen

U voegt een cv van maximaal 5 pagina's A4 toe.

Een afgeronde relevante opleiding; in het vakgebied van bodem.

Uitstekende schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheid.

Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering met de minimale verkeringswaarde die overeenkomt met de totale opdrachtwaarde (zie: https://www.odrivierenland.nl/wp-content/uploads/sites/7/2022/11/Overzicht-minimale-verzekeringswaarde.pdf)

Het door u aangegeven tarief kan na minimaal 12 maanden inzet jaarlijks worden geïndexeerd op basis van de CPI.


Gunningscriteria

Sortering
Beste prijs-kwaliteitsverhouding
Gewicht van prijs : 50 %
Gewicht van kwaliteit : 50 %
Uitleg gunningscriteria

Top

Op basis van de beste kwaliteit-prijsverhouding (BKPV) wordt de top van kandidaten samengesteld. Op basis van de gespreksresultaten wordt één kandidaat geselecteerd. In het geval er uit de gesprekken geen geschikte kandidaat naar voren komt, worden de volgende CV's beoordeeld; zonodig te herhalen tot de selectie is voltooid.

De BKPV komt als volgt tot stand:

prijs score = ( 1 - ( ( uw prijs - laagste prijs ) / laagste prijs ) ) * 100 , maar nooit lager dan 0
kwaliteit score = behaalde kwaliteitspercentage
totaal score = ( prijs score * prijs weging ) + ( kwaliteit score * kwaliteit weging )


Gunningscriteria Kwaliteit

40 %

HBO werk en denkniveau.

40 %

Minimaal 3 jaar relevante werkervaring in een vergelijkbare adviserende functie en/of rol.

20 %

Ervaring met het werken bij / voor gemeenten.


Gunningscriterium Prijs

Geen limieten

Inclusief alle kosten, exclusief BTW.

Competenties te toetsen in interviewfase

Beschrijving (uitleg)

Wie je bent en wat je in huis hebt
Je bent een adviseur en sparringpartner,
Je hebt een stevige persoonlijkheid,
Je hebt daadkracht,
Je bent resultaat- en klantgericht, accuraat en proactief.


Interviewfase

Beschrijving (uitleg)

Uitsluitend de Externen die na een schriftelijke beoordeling van de Offertes in de rangorde de plaatsen 1 tot en met 3 innemen, zullen worden uitgenodigd voor een interview.

Indien na de schriftelijke beoordeling van de Offertes blijkt dat er meer dan drie Externen in de rangorde de plaatsen 1 tot en met 3 innemen, zal de score op (sub)gunningcriterium kwaliteit van doorslaggevende betekenis zijn in het bepalen van de definitieve rangorde.

Indien ook in dat geval meer dan drie Externen in de rangorde de plaatsen 1 tot en met 3 innemen, zal het (sub)gunningcriterium prijs van doorslaggevende betekenis zijn in het bepalen van de definitieve rangorde.

Indien ook in dat geval meer dan drie Externen in de rangorde de plaatsen 1 tot en met 3 innemen, zullen alle betrokken Externen worden uitgenodigd voor een interview.

De interviews zullen plaatsvinden zo snel mogelijk na sluiting van de offertetermijn. Gelieve hier rekening mee te houden.