Adviseur ruimtelijke plannen

Logo van Leidschendam-Voorburg met een kroon, drie golven en een vlam in een gouden kleurstelling, met daarnaast de naam van de gemeente geschreven.

Aanvraagnummer: 643
Organisatie: Gemeente Leidschendam-Voorburg
Locatie: Leidschendam
Uren per week: 16 tot 24 per week
Tarief: Geen maximum
Duur van de opdracht: 6 maanden
Regio: Zuid-Holland
Startdatum: Zo snel mogelijk
Optie tot verlenging: 3 maal 6 maand(en)
Sluitingsdatum: 09-04-2024 09:00

LET OP! Deze opdracht is gesloten.


Deel deze opdracht


Opdracht
Aanleiding
We zoeken een tijdelijke collega’s om ons team ruimtelijke plannen te versterken. Op dit moment hebben we veel mooie opgaven in en rond de fysieke leefomgeving waaraan we werken, te veel om binnen de huidige formatie te begeleiden.

Competenties
- Flexibel;
- Omgevingsgericht;
- Oplossingsgericht.

Gunningscriteria (weging)
5. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring in het adviseren op ruimtelijke initiatieven en het begeleiden en opstellen van planologisch juridische procedures (40 punten);
6. Aantoonbare werk ervaring met het toepassen van de Omgevingswet  (20 punten);
7. Maximaal uurtarief van €90,- exclusief btw, inclusief reiskosten woon-werk verkeer en Fee Flextender (20 punten).
8. Een afgeronde opleiding op master niveau op het gebied van ruimtelijke ordening (10 punten);
9. Minimaal 2 keer per week beschikbaar zijn om op ons kantoor aan het Raadhuisplein in Leidschendam-Voorburg aanwezig te zijn (10 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
2. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 3 jaar als Adviseur Ruimtelijke ordening;
3. Aantoonbare werkervaring met ruimtelijke wetgeving en actuele ruimtelijke thema’s zoals bijvoorbeeld stikstof (benoem dit duidelijk in het cv);
4. ‘Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop cq tablet.

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: maandag, dinsdag en donderdag. Deze dagen hebben de voorkeur, woensdag en vrijdag in overleg.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op donderdagmiddag 11 april 2024. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op dinsdag 9 april 2024 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie
- De gemeente kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken.
-  ‘Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop en/of tablet.