Tekst logo luidt "DE Publieke Partner" in vette letters, geflankeerd door horizontale lijnen boven en onder.

Allround adviseur financiën

Tekstlogo met de tekst "gm gooisemeren" in kleine letters, gestileerd in een paars verloopkleurenschema.

Aanvraagnummer: 1030
Organisatie: Gemeente Gooise Meren
Locatie: Bussum
Uren per week: 28 per week
Tarief: Geen maximum
Duur van de opdracht: 5
Regio: Noord-Holland
Startdatum: 13-5-2024
Optie tot verlenging: 3 maal 1 maand(en)
Sluitingsdatum: 06-05-2024 09:00

LET OP! Deze opdracht is gesloten.


Deel deze opdracht


Organisatie
Bussum, Naarden en Muiden vormen samen gemeente Gooise Meren met ruim 60.000 inwoners. Onze organisatie is plat en overzichtelijk met 450 medewerkers. We vertrouwen elkaar, zijn wendbaar en werken doelgericht met impact voor het bestuur, de inwoners en collega’s.

We stimuleren medewerkers zichzelf te zijn en te vertrouwen op hun kennis en intuïtie. Als je leergierig bent zijn er vele mogelijkheden om te experimenteren en jezelf te ontwikkelen. Onze medewerkers hebben een open blik naar buiten en naar elkaar. Ze durven vragen te stellen en kritisch te zijn. En bovenal: ze hebben plezier in hun werk.

Ook Gooise Meren staat gesteld voor complexe vraagstukken. We proberen die vraagstukken zo simpel mogelijk te houden. Door bij de essentie van de opgave te blijven, is het voor medewerkers duidelijk wat hun aandeel is en welke rol ze daarin hebben. Ze voelen zich mede eigenaar van de oplossing.

We hebben een stevige organisatie die zichzelf continue ontwikkelt. Dat doen we geleidelijk en op een zo natuurlijk mogelijke manier. Soms hebben we tijdelijk mensen nodig voor projecten, nieuwe opgaven of vervanging. Daarvoor zoeken we inspirerende teamspelers die effectief werken: doortastend, ondernemend, besluitvaardig. Passend bij onze organisatie.

Opdracht
Binnen de afdeling FInanciën & belastingen wordt gewerkt aan het verbeteren en optimaliseren van de p&c processen en de financiële producten. Voor de teams financieel beleid en beheer zijn we op zoek naar een adviseur die verstand heeft die de schakel is tussen het financiële beleid en de vertaling hiervan naar de financiële administratie.

De afdeling bestaat uit het team financieel beleid ( financieel adviseurs), financieel beheer ( administratie en kwaliteitsborging) en het team belastingen. Door de invoering van het nieuwe financiële systeem is de samenwerking en de afstemming tussen de teams financieel beheer en beleid nog meer onder de aandacht komen te staan. In de komende maanden zullen de p&c processen en de producten worden opgeleverd en dient de administratie de reguliere werkzaamheden te borgen en de achterstanden weg te werken. Procesoptimalisatie in combinatie met een verandertraject. De taken van de beide teams moeten worden opgesteld, doorgesproken en geanalyseerd en de dagelijkse taken blijven gewoon doorgaan.

Je bent voldoende bekend met de werking van de financiële processen binnen een gemeente en kan een makkelijke brug slaan tussen uitvoering en beleid. Je bent niet bang om voor de troepen uit te lopen, maar past je ook zodra je merkt dat het tè snel gaat. Je bent een makkelijke praten, maar je bent ook in staan om technische zaken begrijpelijk te maken.

Aan het einde van de opdracht is voor alle betrokkenen duidelijk wat er van wie verwacht wordt en werkt de inrichting van het nieuwe systeem naar een ieders tevredenheid.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot maandag 6 mei 2024 , 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Gunningscriteria (weging totaal 100 punten)
5. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met de implementatie van financiële systemen binnen een gemeentelijke organisatie (30 punten);
6. Minimaal 7 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 10 jaar als financieel adviseur in een gemeentelijke omgeving (30 punten);
7. Minimaal 5 jaar aantoonbare kennis van en werkervaring in de afgelopen 10 jaar met het innoveren van de planning & control cyclus binnen een gemeentelijke organisatie(10 punten)
8. Aantoonbare werkervaring bij een gemeente met meer dan 50.000 inwoners ( 10 punten)
9. Per direct beschikbaar voor minimaal 24 uur per week (20 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Minimumeisen / knock-outcriteria
1. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met de implementatie van financiële systemen binnen een gemeentelijke organisatie;
2. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 10 jaar als financieel adviseur en met het werken in gemeente
3. Een aantoonbare afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
4. Aantoonbare kennis van en/of werkervaring met gemeentefinanciën.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 12. Deze functie is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina's, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: In overleg met kandidaat en opdrachtgever.

Gooise Meren hanteert hybride werken als formele werkvorm. Richtlijn hierbij is een verdeling van 50/50 betreffende thuiswerken en op kantoor werken. Digitaal vergaderen vindt plaats via MS Teams. Als afspraken naar mening van de opdrachtgever het best live/ op kantoor plaats vinden, wordt van inschrijver verwacht dat hij daartoe bereid is en haar/zijn agenda voldoende flexibel is.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland van op woensdag 8 mei 2024 tussen 09.00 uur en 11.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn (standaard 3), ontvangen uiterlijk op donderdag 7 mei 2024 bericht. De gesprekken vinden bij voorkeur fysiek/digitaal plaats. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van de inhuuropdracht.

Overige informatie

  1. Opdrachtnemer moet na gunning een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) overleggen. Voor start van de opdracht voldoet een bewijs van aanvraag van de VOG. De kosten voor de aanvraag van een VOG zijn voor Opdrachtnemer.
  2. Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
  3. We vergoeden geen parkeerkosten en reiskosten aan de inhuur kandidaat die voor Gooise Meren komt werken. In de marktuitvraag van Flextender wordt gesteld dat het geoffreerde uurtarief inclusief de reiskosten woon-werkwverkeer, werk-werkverkeer én parkeerkosten is.
  4. Uitzend-/ en uitleenbedrijven moeten voldoen aan de voorwaarden voor disculptatie als gesteld in de wijziging leidraag invordering nr. BLKB2023/1062M.ind

o    U dient te beschikken over een G-rekening en NEN Certificering, 25% wordt er gestort op deze rekening. Bij geen NEN-certificering wordt er 55% gestort op deze rekening.

  1. 'Bring your own device' is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop c.q. Ipad.
  2. Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (Conform Waadi).