Adviseur crisisbeheersing / beleidsadviseur oov

Logo van de Nederlandse gemeente Huizen, met een gestileerde figuur in traditionele kledij met visgereedschap in de hand, naast de tekst "gemeente huizen".

Aanvraagnummer: 1031
Organisatie: Gemeente Huizen
Locatie: Huizen
Uren per week: 24-28 per week
Tarief: €0 - €90 per uur
Duur van de opdracht: 3 maanden
Regio: Noord-Holland
Startdatum: Zo snel mogelijk
Optie tot verlenging: 1 maal 3 maand(en)
Sluitingsdatum: 03-05-2024 09:00

LET OP! Deze opdracht is gesloten.


Deel deze opdracht


Opdrachtgever
Huizen staat voor aanpakken. Voor luisteren, meedenken en meebeslissen. Voor samen het verschil maken. En werken vanuit mogelijkheden. Huizen is een dorp waar inwoners meedoen, waar we er samen voor elkaar zijn. En waar we met elkaar werken aan een ondernemende, sociale, veilige en duurzame gemeenschap. Dit doen wij vanuit onze visie op dienstverlening 'Goed geregeld, graag gedaan!' Anders gezegd, wij zijn 4G.

Huizen werkt aan grote opgaven. Een paar voorbeelden zijn de invoering van de omgevingswet, het uitbreiden van de digitalisering voor inwoners en collega's, een klimaatneutraal Huizen in 2050, het vergroten van het toerisme in Huizen als verlengstuk van de metropoolregio en dienstverlening op maat voor alle inwoners.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot vrijdag 3 mei 2024, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Gunningscriteria (weging totaal 100 punten)
7. Aantoonbare werkervaring met het maken van college- en raadsvoorstellen (20 punten);
8. Bekend met de regio Gooi- en Vechtstreek (10 punten);
9. Aantoonbaar woonachtig binnen een straal van 25km van Huizen (30 punten);
10. Aantoonbare werkervaring als projectleider (20 punten);
11. Aantoonbare werkervaring met het op peil brengen en houden van de vakbekwaamheid van bestuur en medewerkers door planmatig inzetten van Opleiden/Trainen/Oefenen (20 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Minimumeisen / knock-outcriteria
1. Uiterlijk beschikbaar per 13 mei 2024 voor minimaal 28 uur per week voor de duur van de opdracht.
2. Een maximum uurtarief van €90,- exclusief btw, inclusief reiskosten woon-werk verkeer;
3. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 6 jaar als Adviseur Crisisbeheersing in domein openbare orde en veiligheid;
4. Aantoonbare werkervaring als Officier van Dienst Bevolkingszorg;
5. Afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
6. Aantoonbaar in het bezit van Rijbewijs B.

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg.

Planning
De fysieke gesprekken bij de gemeente zijn gepland op dinsdag 7 mei 2024 tussen 09.00 en 12.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op maandag 6 mei 2024 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

  • De aanbestedende dienst vraagt om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG).
  • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
  • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).
  • Deze opdracht kan uitgebreid worden tot maximaal 36 uren per week als dit past bij de functie/rol of omdat collega’s uit het team (deels) uitvallen.