Informatiebeheerder b

Logo van Provincie Zeeland met een gestileerde rode en roze leeuw naast de tekst "Provincie Zeeland" in grijs.

Aanvraagnummer: 1032
Organisatie: Provincie Zeeland
Locatie: Middelburg
Uren per week: 28 tot 32 per week
Tarief: Geen maximum
Duur van de opdracht: 6 maanden
Regio: Zeeland
Startdatum: Zo snel mogelijk
Optie tot verlenging: 2 maal 6 maand(en)
Sluitingsdatum: 03-05-2024 09:00

LET OP! Deze opdracht is gesloten.


Deel deze opdracht


Opdracht
Het goed op orde hebben van alle informatie is essentieel voor een goed draaiende provinciale organisatie. De afdeling I&A werkt samen met de organisatie aan een doelmatige bedrijfsvoering, passend bij de taken van de Provincie Zeeland. Het team Informatiebeheer is verantwoordelijk voor optimale ondersteuning op het gebied van informatievoorziening en de bijbehorende processen. Zij zorgt voor afhandeling van de ingaande en uitgaande (digitale) poststroom, dossiervorming, archiefbeheer, ondersteuning bestuurlijke besluitvorming, informatievoorziening en gebruikersondersteuning en levert een bijdrage aan de doorontwikkeling van de digitale werkwijze.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
2. Een afgeronde opleiding op minimaal mbo niveau in de richting van informatiebeheer (15 punten);
3. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als informatiebeheerder (40 punten);
4. Aantoonbare werkervaring als informatiebeheerder bij een gemeente of provincie (20 punten);
5. Aantoonbare werkervaring met het digitaal toegankelijk maken van documenten (15 punten);
6. Aantoonbare werkervaring met het behandelen van bestuurlijke stukken (10 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring als informatiebeheerder;

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 6. Deze functieschaal is verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr.
Hybride werken is mogelijk, maar moet in onderlinge afstemming met directe collega’s worden bepaald en is afhankelijk van de te verrichten werkzaamheden. In beginsel dient kandidaat, gelet op fysiek afwikkeling uitgaande post, fysiek aanwezig te zijn..

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op woensdag 8 mei 2024. Tussen 14 uur en 17:00 De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op XX XX XXXXX 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

  • Provincie Zeeland heeft er voor gekozen om Flextender als broker in te zetten. Na gunning verzorgt Flextender derhalve de contractafhandeling, urenregistratie en facturatie. Dit betekent dat u een overeenkomst afsluit met Flextender. De overeenkomsten zijn als model bijgevoegd in het reactieformulier (Model 4 in geval u een ZZP’er bent, Model 5 in geval u een Toeleverancier bent die een zzp’er aanbiedt en Model 6 in het geval u een Toeleverancier bent de Tijdelijke medewerker detacheert). U zal in casu factureren aan Flextender middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding. Door in te schrijven gaat u ermee akkoord middels deze constructie de opdracht uit te voeren.
  • Voor het uitvoeren van de opdracht is afgifte van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) een vereiste.
  • Uitzend-/ en uitleenbedrijven moeten voldoen aan de voorwaarden voor disculpatie als gesteld in de wijziging leidraad invordering nr. BLKB2012/1062M.
  • Indien de opdrachtnemer een uitzend-/uitleenbedrijf betreft die is opgenomen in het register van de Stichting Normering Arbeid (SNA) zal opdrachtgever 25% van de factuur (inclusief omzetbelasting) storten op de G-rekening van de opdrachtnemer.
  • Indien de opdrachtnemer een uitzend-/uitleenbedrijf betreft die niet is opgenomen in het register van de Stichting Normering Arbeid (SNA) zal opdrachtgever 55% van de factuur (inclusief omzetbelasting) storten op de G-rekening van de opdrachtnemer.
  • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).