Digitale toegankelijkheid dpc expert (medewerker facilitair i)

Logo van Leidschendam-Voorburg met een kroon, drie golven en een vlam in een gouden kleurstelling, met daarnaast de naam van de gemeente geschreven.

Aanvraagnummer: 1033
Organisatie: Gemeente Leidschendam-Voorburg
Locatie: Leidschendam
Uren per week: 0 tot 36 per week
Tarief: Geen maximum
Duur van de opdracht: 12 maanden
Regio: Zuid-Holland
Startdatum: 13-5-2024
Optie tot verlenging: Mogelijk, maar nog niet bekend
Sluitingsdatum: 01-05-2024 09:00

LET OP! Deze opdracht is gesloten.


Deel deze opdracht


Organisatie
Een sociale en ondernemende gemeente met ruim 75.000 inwoners. Hier werken we samen met 650 collega’s aan de best mogelijke dienstverlening voor inwoners, bedrijven en instellingen. De lijnen zijn kort, we kennen elkaar en we weten wat er speelt. Onder het motto: vertrouwen, verbinden en verantwoordelijkheid.

Opdracht
In afwezigheid (vakantie en ziekte) van onze Grafisch Vormgever dien je oproepbaar te zijn voor onderstaande werkzaamheden op afstand én op locatie.

  • Maak dat alle documenten die op de websites en mobiele apps van onze gemeente geplaatst worden toegankelijk zijn voor iedereen. Ook voor mensen met een beperking. Dat bereik je door de internationale standaard voor toegankelijkheid toe te passen;
  • Adviseren en meedenken met collega’s omtrent de inzet van grafische informatie-
dragers (zowel online als in print), grafische technieken en materiaalkeuze;
  • Ontwerpen en vormgeven van creatieve uitingen (rekening houdend met de huisstijl), intern en extern voor zowel online als in print;
  • Afstemmen met en informeren van de collega’s gedurende de projectperiode;

Voorbeelden hiervan zijn:
* Infographics ontwerpen en digitaal toegankelijk maken;
* Beheersplannen vormgeven en digitaal toegankelijk maken;
* Formulieren Wet Bibob en Bouwactiviteiten ontwerpen en digitaal toegankelijk maken;
* Bruikleen overeenkomst ontwerpen;
* Nota’s digitaal toegankelijk maken;
* Meedenken in digitaal toegankelijke maken van uitnodigingen namens het college van B&W
* Actieplannen vormgeven en digitaal toegankelijk maken.

Gunningscriteria (weging)
5. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 10 jaar als digitale toegankelijkheid en DPC expert in het voor iedereen toegankelijk maken van stukken (35 punten)
6. Minimaal 4 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar bij een gemeente (30 punten)
7. Minimaal een afgeronde opleiding op het gebied van ICT/ grafisch vormgeven op mbo 4 niveau (15 punten);
Nederlands vloeiend (c2-niveau) schrijven, lezen en schrijven (20 punten)
8. Minimaal 3 voorbeelden kunnen overleggen van gemeentelijk openbare stukken waarin jij kunt aantonen dat je marketingtechnisch en communicatief hebt meegedacht in het digitaal toegankelijk maken (20 punten).

Vereisten / knock-outcriteria
1. Uiterlijk per 13 mei 2024 inzetbaar op oproepbasis tot 36 uur p/w uur per week;
2. ‘Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop (geen iPad); de werkplekken van de gemeente Leidschendam-Voorburg zijn voorzien van USB-C (Thunderbolt) docking beeldschermen.
3. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring als Grafisch Vormgever;
4. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring bij een gemeentelijke instelling.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 7.

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: maandag tot en met vrijdag

Planning
De gesprekken bij de gemeente worden gepland in overleg met de kandidaten. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op donderdag 2 mei 2024 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie
De gemeente kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken. ‘Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop cq iPad.