Senior planeconoom

Logo van gemeente westland met een gestileerde witte figuur die een ploeg trekt op een zwarte achtergrond, naast de naam in blauwe en groene blokken.

Aanvraagnummer: 1034
Organisatie: Gemeente Westland
Locatie: Naaldwijk
Uren per week: 12 per week
Tarief: €123,85 per uur
Duur van de opdracht: 6 maanden
Regio: Zuid-Holland
Startdatum: 1-6-2024
Optie tot verlenging: 3 maal 6 maand(en)
Sluitingsdatum: 08-05-2024 09:00

LET OP! Deze opdracht is gesloten.


Deel deze opdracht


Organisatie
Bouw mee met gemeente Westland. Gemeente Westland is met ruim 100.000 inwoners één van de dertig grootste gemeenten in Nederland. Met haar duurzame en innovatieve glastuinbouwcluster is gemeente Westland een belangrijke economische motor. Op een inspirerende manier biedt gemeente Westland haar inwoner ruimte, rust, groen en woonomgevingen met aantrekkelijke recreatiemogelijkheden en voorzieningen. Een vitale economie en een bloeiend verenigingsleven zorgen voor een dynamische en actieve gemeente. Slagkracht, ambitie, innovatie en professionaliteit, dat zijn de kernbegrippen waar het in Westland om draait!

Gemeente Westland is een uitdagende en eigentijdse werkgever, die continu in ontwikkeling is. We zijn een actieve werkorganisatie met een prettige, informele werksfeer en volop ontwikkelingsmogelijkheden. We sturen op resultaten en het tonen van eigen initiatief wordt gewaardeerd. Gemeente Westland is onderverdeeld in vier clusters: Dienstverlening, Beleid, Ruimte en Bedrijfsvoering, met daarnaast een unit Concern control en eenheid Bureau gemeentesecretaris.

Cluster Ruimte
De collega’s die werkzaam zijn binnen dit cluster houden zich bezig met het ontwikkelen, initiëren en invulling geven aan ruimtelijke ontwikkelingen. Zij zorgen voor het tot stand brengen én op peil houden van een kwalitatief hoogwaardige leefomgeving: dit is inclusief beheer, onderhoud, toezicht, handhaving en omgevingsmanagement. Deze veelzijdige werkzaamheden zijn verdeeld over 7 teams.

Team Gebiedsontwikkeling
In het team Gebiedsontwikkeling werken projectleiders, projectondersteuners, planeconomen en aan- en verkopers. Het team initieert projecten die een concrete invulling geven aan de structuurvisie Westland 2025. Het gaat hierbij om o.a. woningbouwprojecten; projecten om bedrijven te realiseren; om projecten met een gemeentelijke grondexploitatie, om grotere projecten van marktpartijen waarbij de gemeente faciliteert en projecten die met gemeentelijke middelen worden gefinancierd. Dit zijn onder andere projecten op infrastructureel gebied. Het team stuurt deze projecten aan en draagt actief bij aan de verbetering van de interne en externe samenwerking in gebiedsontwikkeling en projectmanagement.

Opdracht
Als Senior Planeconoom zoek je de samenwerking op met je collega's op het gebied van onder andere Projecten gebiedsontwikkeling, Financiën, Ruimtelijke ordening, Grondzaken en Volkshuisvesting. Hierbij zoek je de samenwerking op met je collega's op het gebied van onder andere projecten op gebiedsontwikkeling, financiën, ruimtelijke ordening, grondzaken en volkshuisvesting.  Je zoekt de verbinding op en levelt goed met jouw collega’s. Flexibiliteit en oplossingsgerichtheid zijn op jouw lijf geschreven en je schrikt niet snel van ‘beren op de weg’; je hebt een zekere relaxedheid om zaken voor elkaar te krijgen.

  • Je geeft advies over de invulling van financiële afspraken;
  • Je geeft advies gevraagd en ongevraagd op de voor jou relevante onderwerpen. Met jouw kennis en ervaring op het gebied van planeconomie en financiën, treed je op als stevige sparringpartner voor je collega's, bestuurders en externe partijen;
  • Je houdt je bezig met de controle van deelnemingen (publiek private samenwerkingen);
  • Adviseer jij bij de accountantscontrole en bij het actualiseren van het MPG (Meerjaren Programma Grondexploitaties) en lever jij input voor de jaarrekening en begroting.

Gunningscriteria (weging)
5. Minimaal een afgeronde opleiding op WO niveau in de richting van Civiele Techniek, Economie, Planologie of Sociale Geografie: (15 punten);
6. Uitstekende kennis van gemeentelijke financiën (boekhoudregels) (30 punten);
7. Minimaal 10 jaar aantoonbare ervaring als Senior Planeconoom bij een gemeentelijke instelling: (15 punten);
8. Minimaal 7 jaar ervaring met financiële controle op grote publieke private samenwerkingen (50 miljoen) (30 punten);

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Vereisten / knock-outcriteria:
1. Uurtarief maximaal € 123,85 (schaal 12 – tarief per 1 april 2024) inclusief reiskosten woon-werk, fee Flextender en excl. btw;
2. Minimaal een afgeronde opleiding op hbo bachelor niveau in de richting van Economie, Planologie of Sociale Geografie;
3. Minimaal 7 jaar aantoonbare ervaring als Senior Planeconoom bij een gemeentelijke instelling;
4. Minimaal 5 jaar ervaring met financiële controle op publieke private samenwerkingen;

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: maandag tot vrijdag.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op vrijdag 10 mei 2024 van 13.00 uur tot 14.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op donderdag 9 mei 2024 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie

  • De gemeente zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken.
  • Het aantal te declareren uren mag het maximum van 1620 uur per jaar niet overschrijden. Er geldt een terugbetalingsverplichting voor het teveel gedeclareerde.
  • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
  • ‘Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi)’.
  • De voertaal binnen de gemeente is Nederlands (in taal en geschrift), er word geacht dat de kandidaat hieraan kan participeren.