AMBTELIJK SECRETARIS/MANAGEMENT ASSISTENT

Logo van gemeente bernheze met gestileerde groene scheuten en grijze vierkanten rond de tekst "gemeente bernheze.

Aanvraagnummer: 877
Organisatie: Gemeente Bernheze
Locatie: Heesch
Uren per week: 24 per week
Tarief: Geen maximum
Duur van de opdracht: 1-5-2024 t/m 31-10-2024
Regio: Noord-Brabant
Startdatum: 1-5-2024
Optie tot verlenging: 2 x 3 maanden
Sluitingsdatum: 29-04-2024 17:00

LET OP! Deze opdracht is gesloten.


Deel deze opdracht


Dit is de unieke gemeente Bernheze
Klein genoeg voor overzicht, groot genoeg voor uitdaging: dát is Bernheze. We zijn een groene gemeente die bestaat uit 5 woonkernen. Ongeveer 200 medewerkers werken samen met bedrijven, instellingen en 32.000 inwoners. We omarmen moedige initiatieven vanuit de kern en de werkvloer, dit zorgt voor mooie kansen om te verzilveren. Hier heb je impact. Want hoe kleiner de schaal, hoe zichtbaarder het resultaat. We staan midden in de samenleving, net als ons gemeentehuis. Tijdens een lunchwandeling loop je zo het prachtige buitengebied of het centrum van Heesch in met volop winkelaanbod.

Kerntaken

De gecombineerde rol van ambtelijk secretaris voor het managementoverleg en voor het college van B&W vraagt een tijdsbesteding van maximaal 24 uur per week op de maandagen, dinsdagen en woensdagen.

Taken:

  • Bijwonen en notuleren collegevergaderingen.

  • Besluiten- en actielijst maken van de collegevergadering en het managementoverleg.

  • Besluitenlijst van de collegevergadering en het managementoverle g publiceren en bewaken dat de acties afgerond zijn.

  • Verzamelen vragen collegeleden en uitzetten binnen organisatie.

  • Opstellen agenda en agenderen van stukken voor het managementoverleg.

  • Voorkomende secretariële en administratieve werkzaamheden voor het management .

Weging prijsdeel: 50 %

Motivatiebrief

Bij deze opdracht wordt om een motivatiebrief gevraagd. Deze weegt mee in de uiteindelijke beoordeling. Deze motivatiebrief wordt beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria.
Er zal gekeken worden of de competenties overeenkomen zoals geformuleerd in de opdracht en of er ervaring is binnen een ambtelijke organisatie.

Weging: 25 %

Interview

Bij deze opdracht worden na de eerste selectieronde met een aantal partijen interviews afgenomen. Deze wegen mee in de uiteindelijke beoordeling. Deze interviews worden beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria.
Er zal beoordeeld worden op vakinhoudelijke competenties en of de sollicitant passend is binnen de organisatie.

Weging: 25 %
Dinsdag 30 april vinden de gesprekken plaats.