Beleidsadviseur Ruimtelijke Ordening

Logo van de gemeente Montfoort met een wapen met centraal schild geflankeerd door twee leeuwen met daarboven een kroon.

Aanvraagnummer: 1114
Organisatie: Gemeente Montfoort
Locatie: Montfoort
Uren per week: 32 tot 36 per week
Tarief: €100 per uur
Duur van de opdracht: 6 maanden
Regio: Utrecht
Startdatum: Zo snel mogelijk
Optie tot verlenging: 1 maal 6 maand(en)
Sluitingsdatum: 02-05-2024 11:00

LET OP! Deze opdracht is gesloten.


Deel deze opdracht


Organisatie onderdeel
Gemeente Montfoort is een meer dan mooie gemeente in het Groene Hart van ons land. In totaal telt de gemeente zo’n 14.000 inwoners, die in en rondom de stad Montfoort en het dorp Linschoten wonen.

Gemeente Montfoort is ‘gewoon bijzonder en bijzonder gewoon’. We redeneren vanuit dienstverlening aan inwoners. We zetten in op samenwerking en zorgen dat uitvoering van werkzaamheden door derden goed gebeurt. De tijd dat werken bij een gemeente synoniem stond voor suf en saai is voorgoed voorbij. Jouw toekomstige collega’s zijn mensen met een visie. In onze organisatie ligt de verantwoordelijkheid bij de medewerkers en werken we op basis van drie kernwaarden: deskundig, betrokken en loyaal.

De algehele leiding van de organisatie is in handen van de directie. De directie bestaat uit de gemeentesecretaris/ algemeen directeur en een adjunct directeur. De dagelijkse leiding van de medewerkers in de diverse teams is in handen van teamcoördinatoren.“

Opdracht
Montfoort is een relatief kleine gemeente, maar biedt qua ruimtelijke ordening veel variatie met o.a. twee (monumentale) kernen, ontwikkellocaties voor nieuwe woningen en een groot landelijk gebied. Je begeleidt planologische procedures en je zorgt voor een integrale beleidsafstemming. Je toetst principeverzoeken inhoudelijk en juridisch en stemt de afhandeling hiervan af met de vergunningverlener en milieuspecialisten. Je overlegt met de wethouder en schrijft college- en raadsvoorstellen. Je gaat in gesprek met initiatiefnemers van interessante plannen en onderzoekt de mogelijkheden om deze goed in procedure te brengen. Last but not least werk je mee aan het opstellen van een Omgevingsplan.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
4. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 7 jaar als beleidsadviseur ruimtelijke ordening binnen een gemeente of overheidsinstelling (25 punten);
5. Kandidaat is bereid om bij wederzijds goedvinden kosteloos bij opdrachtgever in dienst te treden (minimaal 1040 uur) (10 punten);
6. Maximum uurtarief van €100,- exclusief btw, inclusief reiskosten woon-werk; (15 punten);
7. Aantoonbare kennis van de nieuwe Omgevingswet, blijkend uit werkervaring of een gevolgde opleiding (ligt dit duidelijk toe in het cv) (25 punten);
9. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau in juridische of planologische richting (15 punten);
10. Aantoonbare kennis en of werkervaring met het monumentenbeleid (ligt dit duidelijk toe in het cv) (10 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
2. ‘Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop c.q. iPad;
3. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring binnen het domein ruimtelijke ordening van een gemeente of overheidsinstelling.

Benodigd aantal professionals
1

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr.

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op maandag 8 april 2024, van 10.00 tot 13.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op donderdag 4 april 2024 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

  • Voor het uitvoeren van de opdracht is afgifte van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) een vereiste.
  • Gemeente Montfoort faciliteert geen ‘mobile devices’ zoals laptop en telefoon.
  • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.