Beleidsadviseur sociaal domein: Werk en inkomen

Logo van de gemeente wijk bij duurstede, met gestileerde zwarte tekst en abstracte lijntekeningen erboven.

Aanvraagnummer: 778
Organisatie: Gemeente Wijk bij Duurstede
Locatie: Wijk bij Duurstede
Uren per week: 28 per week
Tarief: Geen maximum
Duur van de opdracht: Tot en met 31 september 2024
Regio: Utrecht
Startdatum: Zo snel mogelijk
Optie tot verlenging: 1 maal 3 maand(en)
Sluitingsdatum: 17-04-2024 12:00

LET OP! Deze opdracht is gesloten.


Deel deze opdracht


Opdracht
In ons team Samenleving werken we met 16 (beleids)medewerkers samen aan een brede range van taken en projecten in het sociaal domein. Jij verzorgt het beleid op gebied van werk en inkomen en armoede en schulden, in samenhang met de andere onderdelen van het sociaal domein. Je hebt hiervoor vooral te maken met de lokale welzijnsorganisatie Stichting Binding en met de Regionale sociale dienst (RSD).

Ons overkoepelend beleidskader is de Maatschappelijke Agenda, die onderverdeeld is in 3 thema’s. Jij participeert in de teams Meedoen en Opgroeien.
Voor de vervangend beleidsadviseur sociaal domein liggen er de volgende taken:

 • Herijking van het minimabeleid: opstellen van een college- en raadsvoorstel, afronding van de besluitvorming en implementatie bij de uitvoeringsorganisatie
 • Coördinatie en monitoring van de Brede Ondersteuning aan gedupeerden van de kinderopvangtoeslagenaffaire. Dit in samenwerking met Stichting Binding.
 • Accounthouder voor de Regionale sociale dienst (RSD) ten aanzien van schulddienst-verlening. Bijvoorbeeld het mede-opstellen van een beleidsplan schulddienstverlening, het beoordelen van voorstellen van de RSD (bijvoorbeeld over de Individuele inkomenstoeslag) en het deelnemen aan ambtelijk overleg in de regio (Zuid-Oost Utrecht).
 • Bereik van het lokaal armoedebeleid vergroten.
 • Budgethouder voor diverse budgetten op het gebied van Armoede en schulden en de SPUK GALA, in relatie tot de beleidsvelden Gezondheidsachterstanden en Sociale basis.
 • Beoordelen van subsidieaanvragen en -verantwoording.
 • Contactpersoon voor stichting Binding op het gebied van Armoede en schulden.
 • Overige taken voor Werk en inkomen worden met de andere collega Werk en inkomen bepaald.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot woensdag 17 april 2024, 12.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Competenties
- Samenbrengen van partijen;
- Overzicht houden;
- Sturen op resultaat.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
4. Minimaal 3 jaar in de afgelopen 6 jaar aantoonbare ervaring als beleidsadviseur op gebied van werk en inkomen en armoede en schulden bij een gemeentelijke organisatie (60 punten);
5. Aantoonbare werkervaring met de aansturing van een uitvoeringsorganisatie (20 punten);
6. Aantoonbare werkervaring met de gemeentelijke P&C-cyclus (20 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Minimaal 1 jaar in de afgelopen 3 jaar aantoonbare ervaring als beleidsadviseur op gebied van werk en inkomen óf armoede en schulden bij een gemeentelijke organisatie;
2. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
3. Uiterlijk beschikbaar per 1 mei 2024.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 10. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg te bepalen
Is hybride werken mogelijk:  ja

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op maandag 22 april 2024 van 14.00 uur tot 17.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op donderdag 18 april 2024 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

 • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).