Functioneel Applicatiebeheerder (ERPx-ontwikkeling)

Logo van Leidschendam-Voorburg met een kroon, drie golven en een vlam in een gouden kleurstelling, met daarnaast de naam van de gemeente geschreven.

Aanvraagnummer: 777
Organisatie: Gemeente Leidschendam-Voorburg
Locatie: Leidschendam
Uren per week: 16 per week per week
Tarief: Geen maximum
Duur van de opdracht: 9 maanden
Regio: Zuid-Holland
Startdatum: April 2024
Optie tot verlenging: 1 maal 3 maand(en)
Sluitingsdatum: 17-04-2024 09:00

LET OP! Deze opdracht is gesloten.


Deel deze opdracht


Organisatie
Leidschendam-Voorburg is een sociale en ondernemende gemeente met ruim 75.000 inwoners. We werken met zo’n 680 mensen aan de gezamenlijke ambitie om ons te ontwikkelen naar een wendbare en sensitieve organisatie. We stellen onze inwoners en maatschappelijke opgaven centraal en zijn een zelfbewuste samenwerkingspartner voor de lokale en regionale partners. We doen dat door verbinding te maken, vertrouwen te geven en verantwoordelijkheid te nemen.

De lijnen zijn kort, we kennen elkaar en we weten wat er speelt. We werken informatie gestuurd, klantgericht en er is veel ruimte voor initiatief. We bieden onze medewerkers de faciliteiten om hybride te werken. Dit maakt het mogelijk om te werken waar en wanneer dat het beste past bij het type werk dat we doen.

De opdracht bij Team Financiële Administratie
Het Team Financiële Administratie bestaat uit 19 medewerkers met momenteel een aantal externen inhuurkrachten wegens de implementatie van het centrale Financiele pakket Unit4-ERPx welke operationeel is vanaf 1 januari 2024. Team Financiele Administratie is op zoek naar extra inhuur wegens extra benodigde capaciteit op het gebied Key-user/Functioneel Applicatie in relatie tot het borgen van huidige financiele processen en het verder ontwikkelen van het ERPx pakket richting de lopende en komende beheerskant op dit pakket.

Competenties
* georganiseerd en secuur kunnen werken;
* kwaliteitsgericht op ict vraagstukken;
* ontwikkelingskracht;
* zelfstandigheid;
* initiatief en proactief;
* samenwerkend;
* gevoel met cijfers en administraties en vertaling naar automatisering.

Gunningscriteria (weging)
4. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als functioneel applicatiebeheerder op het snijvlak van Key-user ERPx in opdracht van of bij een gemeentelijke instelling (30 punten);
5. Aantoonbare kennis van en/ of werkervaring met Unit4-ERPx in relatie tot inrichting en ontwikkelingsvraagstukken, licht dit duidelijk toe in een aparte alinea in het cv (35 punten);
6. Aantoonbare kennis van financiële- en softwarepakketten binnen de decentrale overheid opgedaan d.m.v. werkervaring of een afgeronde opleiding/ cursus in de afgelopen 3 jaar (15 punten).
7. Aantoonbare kennis van het BBV binnen de gemeente werkervaring of een afgeronde opleiding/ cursus in de afgelopen 5 jaar (20 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Vereisten/ knock-outcriteria
1. ‘Bring jour own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop cq iPad.
2. Beschikbaar per uiterlijk 22 april 2024 voor 16-18 uur p/w uur per week voor de gehele duur van de opdracht incl. mogelijke verlengingsopties.
3. aantoonbare werkervaring als functioneel applicatiebeheerder binnen een gemeentelijke instelling;

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 10 . Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland vrijdag 19 april 2024. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk donderdag 18 april 2024 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie
- De gemeente kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken.
- ‘Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop cq iPad.