Teamleider Financieel Advies

Logo van Leidschendam-Voorburg met een kroon, drie golven en een vlam in een gouden kleurstelling, met daarnaast de naam van de gemeente geschreven.

Aanvraagnummer: 776
Organisatie: Gemeente Leidschendam-Voorburg
Locatie: Leidschendam
Uren per week: 32 tot 36 per week
Tarief: Geen maximum
Duur van de opdracht: 6 maanden
Regio: Zuid-Holland
Startdatum: Zo snel mogelijk
Optie tot verlenging: 1 maal 3 maand(en)
Sluitingsdatum: 15-04-2024 12:00

LET OP! Deze opdracht is gesloten.


Deel deze opdracht


Organisatie
Leidschendam-Voorburg is een sociale en ondernemende gemeente met ruim 75.000 inwoners. We werken met zo’n 680 mensen aan de gezamenlijke ambitie om ons te ontwikkelen naar een wendbare en sensitieve organisatie. We stellen onze inwoners en maatschappelijke opgaven centraal en zijn een zelfbewuste samenwerkingspartner voor de lokale en regionale partners. We doen dat door verbinding te maken, vertrouwen te geven en verantwoordelijkheid te nemen.

De lijnen zijn kort, we kennen elkaar en we weten wat er speelt. We werken informatie gestuurd, klantgericht en er is veel ruimte voor initiatief. We bieden onze medewerkers de faciliteiten om hybride te werken. Dit maakt het mogelijk om te werken waar en wanneer dat het beste past bij het type werk dat we doen.

De opdracht bij Team Financieel Advies
Als teamleider van de Financieel adviseurs bij de gemeente Leidschendam–Voorburg geef je leiding aan een team van zo’n 13 financieel adviseurs. Je overziet de belangrijkste financiële thema’s en zorgt ervoor dat het team de actualiteit ervan nauwgezet volgt en deze vertaalt naar mogelijke consequenties voor de organisatie.

Als teamleider zorg je voor heldere werkafspraken en weet je wat er inhoudelijk moet gebeuren. Je coacht en stuurt je medewerkers zowel vanuit de inhoud als ook op de wijze van werken. Je weet ook hoe je teams kunt inspireren en motiveren om het beste in hen naar boven te halen. Je stemt individuele belangen integer af tegen de belangen van de afdeling en de organisatie. Ook betrek je medewerkers bij organisatieontwikkelingsvraagstukken en stimuleer je de professionele ontwikkeling van de medewerkers.

Je denkt en werkt als lid van het kernteam Bedrijfsvoering mee aan thema’s die team en keten overstijgend zijn. Samen met je collega teamleiders en het afdelingshoofd bedrijfsvoering zorg je een beheersbare werkdruk en het verbeteren van de werkprocessen.

Met het team van adviseurs ondersteun je het management en de portefeuillehouder Financiën bij (financiële) vraagstukken en ben je verantwoordelijk voor de realisatie van de Planning en Control cyclus richting de gemeenteraad en dan specifiek voor de Kadernota, Begroting , Investeringsplanning Tussentijdse (financiële) rapportages. Daarnaast zorg je met het team ook voor ondersteuning van de interne managementcyclus

Je hebt daarnaast als teamleider een regisserende en verbindende rol voor één of meer klantteam(s). Een klantteam bestaat uit adviseurs van verschillende disciplines die samen het management van een afdeling van integrale adviezen voorziet. Je gaat periodiek het gesprek aan met het management van de afdeling om hun behoefte aan ondersteuning te vertalen naar de benodigde dienstverlening vanuit het klantteam.

Competenties
- Verantwoordelijkheid: je komt gemaakte afspraken na en accepteert de gevolgen die voorvloeien uit het eigen handelen;
- Visie: het nemen van afstand van de dagelijkse praktijk en plaatst deze in een breder verband. Je bent in staat op je op lange termijn te richten en vertaalt informatie naar ideeën in de toekomst;
- Coachen: je geeft sturing aan een individuele medewerker en/of een groep in het kader van de verdere ontwikkeling, passend bij de (werk)situatie;
- Leidinggeven: het geven van situationeel sturing aan een individuele medewerker en/of een groep in het kader van de taakvervulling;
- Creativiteit: je bent in staat om met verschillende mogelijkheden te komen voor het oplossen van problemen en weet geheel nieuwe werkwijze te bedenken ter vervanging van bestaande methoden en technieken.

Gunningscriteria (weging)
5. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 7 jaar op het gebied van gemeentelijke financiën (30 punten);
6. Minimaal 4 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 10 jaar als manager / teamleider bij een gemeente (25 punten);
7. Minimaal een afgeronde hbo opleiding HOFAM, bestuurskunde, economie of bedrijfskunde (15 punten);
8. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met de realisatie van de Planning en Control cyclus richting de gemeenteraad en dan specifiek voor de Kadernota, Begroting, Investeringsplanning Tussentijdse (financiële) rapportages, benoem dit in het cv (20 punten);
9. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met het software pakket LIAS (10 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Vereisten/ knock-outcriteria
1. ‘Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop cq iPad;
2. Inzetbaar vanaf 22 april 2024 voor 32 tot 36 uur p/w uur per week voor de gehele duur van de opdracht incl. mogelijke verlengingsopties;
3. Minimaal 4 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 7 jaar op het gebied van gemeentelijke financiën;
4. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar als manager / teamleider bij een gemeente;

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 12. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland vrijdag 19 april 2024 tussen 9.00 uur en 12.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk woensdag 17 april 2024 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie
- De gemeente kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken.
- ‘Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop cq iPad.