Beleidsmedewerker/projectleider Ruimtelijke Ontwikkeling

Logo van de gemeente baarn met een blauw-wit schild met een bisschop die een staf vasthoudt, naast de tekst "gemeente baarn" in grijs.

Aanvraagnummer: 1068
Organisatie: Gemeente Baarn
Locatie: Baarn
Uren per week: 36 per week
Tarief: Geen maximum
Duur van de opdracht: 6 maanden
Regio: Utrecht
Startdatum: Zo snel mogelijk
Optie tot verlenging: 2 maal 6 maand(en)
Sluitingsdatum: 10-05-2024 09:00

LET OP! Deze opdracht is gesloten.


Deel deze opdracht


Organisatie
Bij de gemeente Baarn zijn ruim 155 medewerkers in dienst. Om onze ambities te verwezenlijken hebben we enthousiaste mensen nodig die bijdragen aan een transparante gemeente en die hun nek durven uit te steken voor inwoner en organisatie.

Onze organisatie is groot genoeg voor uitdagend werk en klein genoeg voor korte lijnen en veel eigen verantwoordelijkheid. Elke dag is anders met deze collega’s die graag voor elkaar klaar staan. Ook zijn er korte lijnen met het gemeentebestuur en het management. Wij werken steeds meer in verbinding met de inwoners, maar ook intern met onze collega’s van verschillende vakgebieden. Een baan bij ons betekent veel eigen verantwoordelijkheid en ruimte om zaken zelf te regelen.

De organisatie is flink in beweging. De focus van de gemeente Baarn is gericht op het centraal stellen van de klant en het verder ontwikkelen van de organisatie en de dienstverlening. Regelmatig zijn wij op zoek naar enthousiaste en talentvolle medewerkers die zich herkennen in onze kernwaarden: samenwerken, duidelijk en verbindend.

Opdracht
Wij zijn op zoek naar een projectleider Ruimtelijke Ontwikkeling die ons kan helpen met onze woningbouwopgave. Als projectleider richt jij je op alle fasen van projecten in de gebiedsontwikkeling. Jij verzorgt het inhoudelijk en procesmatig opzetten van een opdracht (project, proces of programma) en begeleidt de ruimtelijke procedure. Daarnaast zorg jij voor afstemming met alle betrokken partijen (zoals projectontwikkelaar, woningcorporatie en bewoners), rekening houdend met de politiek-bestuurlijke context van de gemeente. Je bent een bruggenbouwer die de verschillende belangen samen kan brengen en tot gedragen oplossingen kan komen. Bewaking van kwaliteit, informatie- en kennisoverdracht, en communicatie met alle belanghebbenden, zijn allemaal belangrijke onderdelen binnen deze rol.

Als projectleider zorg je voor het begeleiden van de noodzakelijke werkzaamheden voor de diverse woningbouwprojecten. Je zorgt voor de benodigde besluitvorming in het college en/of de gemeenteraad, bereidt dit voor en adviseert de wethouder en het college hierover.

De functie bestaat verder uit de volgende werkzaamheden:

 • Primair aanspreekpunt voor medewerkers van de gemeente, de wethouder en de ontwikkelaar.
 • Begeleiding van ruimtelijke procedures
 • Begeleiden en afhandelen van overige samenhangende werkzaamheden

Hierin zijn de volgende vaardigheden belangrijk:

 • Goede communicatieve- en onderhandelingsvaardigheden;
 • Resultaatgerichtheid en goed kunnen plannen en organiseren;
 • Goed gevoel voor bestuurlijke verhoudingen
 • Verbinden is je tweede natuur.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)
4. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als projectleider in ruimtelijke ontwikkeling en/of woningbouwprojecten (40 punten);
5. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als projectleider / beleidsadviseur binnen een gemeente (20 punten);
6. Een afgeronde opleiding op WO-niveau (20 punten);
7. Uiterlijk beschikbaar per 15 mei 2024 (10 punten);
8. Uurtarief maximaal 110,- exclusief BTW / inclusief reiskosten woon-werk en fee Flextender (10 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet. Indien u uw inhuuropdracht wilt combineren met een dienstverband na afloop is dat mogelijk.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo-bachelor niveau in de richting van bouwkunde of ruimtelijke ontwikkeling;
2. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als projectleider / beleidsadviseur ruimtelijke ontwikkeling;
3. Aantoonbare werkervaring binnen een gemeente;

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 10.

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr (pas aan indien nodig)

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland opdinsdag 14 mei 2024, in de ochtend. . De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op maandag 13 mei 2024 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie

 • Opdrachtnemer is op grond van het integriteitsbeleid van Opdrachtnemer verplicht om uiterlijk één maand na aanvang werkzaamheden aan Opdrachtgever een voor de functie relevante Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) te overleggen. Op het moment van overleggen mag de VOG niet ouder zijn dan twee maanden.
 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
 • Opdrachtnemer zal na gaan of structurele aanwezigheid op het kantoor van de opdrachtgever noodzakelijk is teneinde het aantal reiskilometers, indien mogelijk, te beperken.
 • Opdrachtnemer zal correspondentie en adviesproducten zoveel mogelijk digitaal aanleveren. Indien de adviesproducten in hardcopy moeten worden aangeleverd worden deze stukken zoveel mogelijk dubbelzijdig en op duurzaam papier (voorzien van een van de volgende keurmerken; Milieukeur, Europees Ecolabel, Nordic Swan, Blaue Engel of gelijkwaardig) geprint.