Teamleider Regulering Leefomgeving – Team Milieu

Logo van omgevingsdienst noord-holland noord met gestileerde cirkelvormige lijnen in groen en paars met de naam van de organisatie in groene tekst.

Aanvraagnummer: 1069
Organisatie: Omgevingsdient Noord-Holland Noord
Locatie: Hoorn
Uren per week: 32 tot 36 per week
Tarief: Geen maximum
Duur van de opdracht: 7 maanden
Regio: Noord-Holland
Startdatum: Zo snel mogelijk
Optie tot verlenging: 2 maal 3 maand(en)
Sluitingsdatum: 06-05-2024 09:00

LET OP! Deze opdracht is gesloten.


Deel deze opdracht


Organisatie
Bij de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN) werken circa 250 bevlogen en ervaren collega’s aan de opstelling van adviezen en de uitvoering van milieutaken van zestien gemeenten in Noord-Holland-Noord. Daarnaast is de provincie Noord-Holland onze opdrachtgever. We houden ons bezig met bodemkwaliteit, klimaat, natuur, milieu, duurzaamheid, energietransitie, lucht, afval, asbest externe veiligheid, zwemwater, wegen en vaarwegen.  Het vakgebied milieu, klimaat en natuur is volop in beweging en in de actualiteit. Werken bij de OD NHN staat dan ook garant voor uitdaging en dynamiek. En dat in een open en informele werksfeer waarin van elkaar leren voorop staat: samen gaan we voor het beste resultaat. Dat maakt dat onze medewerkers de collegialiteit bij de OD NHN als zeer hoog waarderen.

OD NHN omarmt Het Nieuwe Werken (HNW) waarbij je de ruimte krijgt de taken naar eigen inzicht uit te voeren, en deels ook op een andere plek te werken. Flexibel en zelfstandig. Op die manier kun je werk en privé goed in balans brengen. Onze werkzaamheden omvatten uiteenlopende terreinen (milieu, duurzaamheid en natuur), en dat zorgt voor talloze mogelijkheden om je bij ons te ontplooien. Wij zijn gevestigd in een modern en goed bereikbaar kantoor, vlakbij het station, uitvalswegen en het centrum van Hoorn.

Opdracht
Op basis van jouw inzicht en analytisch vermogen formuleer je duidelijke doelstellingen en ambities en weet je deze te realiseren. Je adviseert, coacht, organiseert, coördineert, inspireert en motiveert de collega’s. Je geeft functioneel leiding aan een team van circa 25 medewerkers op het gebied van ruimtelijke ordening en milieu. Onze belangrijkste producten zijn het ROM-advies, het afhandelen van diverse meldingen, informatieverzoeken en vergunningaanvragen. De taken liggen op het vlak van zwemwater, bodemenergiesystemen en bedrijven in verschillende branches.

Je maakt de planning van de opdrachten, bewaakt de uitvoering, houdt trends in de gaten en voorziet in rapportages. Je ziet en verzilvert de ontwikkelingskansen van je medewerkers en de organisatie. Je hebt een visie op de toekomst en deelt deze met je collega’s en het team. Je werkt nauw samen met de afdelingsmanager en hebt intensief contact met de teamleiders bij toezicht en handhaving en onze juristen. De interim afdelingsmanager is hiërarchisch (eind)verantwoordelijk voor je team maar zo nodig aarzel jij niet deze verantwoordelijk op je te nemen. Samen met de afdelingsmanager en de teamleider van het team Natuur – met daarin de medewerkers op het gebied van natuurbescherming –  vorm je het MT van de afdeling.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot maandag 6 mei 2024, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
3. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als leidinggevende binnen het werkgebied milieu, natuur, ruimtelijke ordening of openbare ruimte (30 punten);
4. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring in een politiek-bestuurlijke omgeving met gevoelige dossiers (20 punten);
5. Aantoonbare inhoudelijke kennis van beleid en wetgeving op het gebied van klimaat, duurzaamheid en circulaire economie (ligt dit duidelijk toe in het cv) (25 punten);
6. Detavast: Kandidaat is bereid om bij wederzijds goedvinden na 7 maanden kosteloos bij opdrachtgever in dienst te treden (minimaal 1040 uur) (15 punten);
7. Uiterlijk beschikbaar per 15 mei 2024 voor 36 uur per week (10 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
2. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar binnen het werkgebied milieu, natuur, ruimtelijke ordening of openbare ruimte;

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 11. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op twee werkdagen naar keuze, hybride.

Planning
De digitale gesprekken bij de OD NHN zijn gepland op vrijdag 17 mei 2024 in de ochtend en digitaal. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op dinsdag 7 mei 2024 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

  • De OD NHN kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
  • Kandidaat kan pas starten als het VOG is aangeleverd bij de Opdrachtgever.
  • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
  • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).