Bestuurlijk juridisch adviseur

Logo van gemeente waadhoeke met aan de linkerkant een abstracte blauwgroen stippenformatie en aan de rechterkant de naam in blauwgroen tekst.

Aanvraagnummer: 1629
Organisatie: Gemeente Waadhoeke
Locatie: gemeente Waadhoeke
Uren per week: 24 - 36 uur per week
Tarief: €85 - €95 per uur
Regio: Friesland
Startdatum: 01-07-2024
Optie tot verlenging: Bij wederzijds welbevinden bestaat er de mogelijkheid tot verlenging
Sluitingsdatum: 30-05-2024 23:59

LET OP! Deze opdracht is gesloten


Deel deze opdracht
  


Opdracht omschrijving

Opdrachtomschrijving

In de functie van bestuurlijk juridisch adviseur adviseer je het bestuur, management en organisatie over complexe juridisch/bestuurlijke vraagstukken. Je draagt bij aan de ontwikkeling van juridische kaders en beleid en hebt een actieve rol in de ontwikkeling van de juridische kwaliteitszorg. Daarnaast ben je een juridische vraagbaak voor bestuur en organisatie en pakt complexe juridische problemen integraal aan in samenwerking met je collega’s.

Als bestuurlijk juridisch adviseur maak je deel uit van het team Organisatieondersteuning, onderdeel van afdeling Bedrijfsvoering. De afdeling Bedrijfsvoering is dienstverlener voor de organisatie als geheel, de directie en de afdelingen in het bijzonder op de hoofdtaken HRM, bestuurlijk-juridische zaken, secretariaat en facilitaire zaken. Het team juridische zaken bestaat uit een bestuurlijk juridisch adviseur, twee bedrijfsjuristen en een juridisch consulent.


Verantwoordelijkheden

- Je adviseert het bestuur, management en organisatie over complexe juridisch/bestuurlijke vraagstukken;

- Je draagt bij aan de ontwikkkeling van juridische kaders en beleid;

- Je hebt een actieve rol in de ontwikkeling van de juridische kwaliteitszorg;

- Je bent een juridische vraagbaak voor bestuur en organisatie en pakt complexe juridische problemen integraal aan in samenwerking met je collega's.


Beschikbaarheid

De kandidaat is inzetbaar vanaf 1 juli 2024 tot en met 1 oktober 2024 voor 24 uur tot 36 uur per week. De inhuuropdracht kan optioneel worden verlengd. De startdatum is onder voorbehoud van een tijdige afronding van de Offerteprocedure. Dit kan ook betekenen dat de startdatum van de opdracht zal moeten worden opgeschoven. Aan de vermelde startdatum in de Offerteaanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.


Kwaliteit (eisen)

U voegt een cv van maximaal 3 pagina's A4 toe. U dient gebruik te maken van het bijgevoegde template en alle gevraagde onderdelen in te vullen.

Je hebt gedegen kennis van staats-, bestuurs- en privaatrecht. Benoem en beschrijf concreet (geen abstracte termen) opdrachten/projecten in uw toelichting, waaruit blijkt dat u aan deze eis voldoet. Graag specifiek de naam van de organisatie(s) benoemen. Daarnaast ontvangen we graag overzichten van eventueel eerder uitgevoerde trajecten en/of door u opgestelde publicaties met een vergelijkbaar karakter.

Je bent in staat om deze kennis (verder) te ontwikkelen in beleid en/of programma’s ter implementatie en uitvoering. Hierbij draag je zorg voor toetsing en procesbewaking van de juridische kaders. Benoem en beschrijf concreet (geen abstracte termen) opdrachten/projecten in uw toelichting, waaruit blijkt dat u aan deze eis voldoet. Graag specifiek de naam van de organisatie(s) benoemen. Wij ontvangen graag een activiteitenoverzicht dat de aanpak schetst om te komen tot het beschreven resultaat van deze opdracht, inclusief een planning.

Je beschikt over recente ervaring om (gevraagd en ongevraagd) bestuur, management en organisatie juridisch te adviseren over bestuurlijke en afdeling overstijgende zaken.

Je hebt een aantoonbaar afgeronde WO-opleiding.


Prijs (eisen)

Minimaal: € 85,00
Maximaal: € 95,00

Inclusief alle kosten, exclusief BTW.

Gunningscriteria

Sortering
Sorteer op indiendatum (eerste bovenaan)
Uitleg gunningscriteria

Op basis van de economisch meest voordelige inschrijving (EMVI) wordt de top van kandidaten samengesteld. Op basis van de gespreksresultaten wordt één kandidaat geselecteerd. In het geval er uit de gesprekken geen geschikte kandidaat naar voren komt, worden de volgende CV's beoordeeld; zonodig te herhalen tot de selectie is voltooid.

De EMVI komt als volgt tot stand:

prijs score = 100 - ( ( uw prijs - laagste prijs ) * ( 100 / ( hoogste prijs - laagste prijs ) ) )
kwaliteit score = behaalde kwaliteitspercentage
totaal score = ( prijs score * prijs weging ) + ( kwaliteit score * kwaliteit weging )


Gunningscriteria (wensen)

20 %

Je hebt ervaring met het onderhouden van contacten met partijen/belanghebbenden en zorgt voor afstemming.

20 %

Je hebt gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen.

15 %

Je bent integer en hebt een analytisch vermogen.

15 %

Je bent communicatief vaardig.

15 %

Je straalt juridische professionaliteit uit en staat stevig in je schoenen.

10 %

Je onderschrijft de kernwaarden van de gemeente Waadhoeke, past deze toe in je werkzaamheden en draagt deze proactief uit.

5 %

Je hebt affiniteit met de Friese taal en hebt een positieve houding tegenover meertaligheid.


Het interview

Beschrijving (uitleg)

Uitsluitend de Externen die na een schriftelijke beoordeling van de Offertes in de rangorde de plaatsen 1 tot en met 3 innemen, zullen worden uitgenodigd voor een interview.

Indien na de schriftelijke beoordeling van de Offertes blijkt dat er meer dan drie Externen in de rangorde de plaatsen 1 tot en met 3 innemen, zal de score op het (sub)gunningscriterium kwaliteit van doorslaggevende betekenis zijn in het bepalen van de definitieve rangorde.

Indien ook in dat geval meer dan drie Externen in de rangorde de plaatsen 1 tot en met 3 innemen, zal het (sub)gunningcriterium prijs van doorslaggevende betekenis zijn in het bepalen van de definitieve rangorde.

Indien ook in dat geval meer dan drie Externen in de rangorde de plaatsen 1 tot en met 3 innemen, zullen alle betrokken Externen worden uitgenodigd voor een interview.

De score uit de schriftelijke beoordeling maakt in principe geen onderdeel uit van de score die leidt tot het voornemen tot gunning. Iedere bij de interviewfase betrokken Leverancier begint in principe weer bij nul en heeft in de interviewfase gelijke kansen. Uitzondering hierop is in het geval meerdere Externen in de interviewfase gelijk scoren, dan zal de totaalscore op prijs en kwaliteit uit de schriftelijke beoordeling doorslaggevend zijn voor de Gunningsbeslissing. Indien de totaalscore ook gelijk is, zal de score op kwaliteit doorslaggevend zijn voor de Gunningsbeslissing. Indien ook deze score op kwaliteit gelijk is, zal de score op prijs doorslaggevend zijn. Indien ook deze score gelijk is, zal de Gunningsbeslissing plaatsvinden door loting in het bijzijn van een notaris.

In de voorgaande alinea wordt de term “in principe” gebruikt, aangezien Gemeente Waadhoeke zich uitdrukkelijk het recht voorbehoudt om een Externe tijdens het interview vragen te stellen over het voldoen aan de eisen en over de antwoorden die Inschrijver/Externe heeft gegeven op de verschillende kwalitatieve (sub)gunningscriteria.

Indien Gemeente Waadhoeke van mening is dat de Externe op basis van de antwoorden op voorgenoemde vragen een vertekend beeld heeft gegeven van zijn ervaring/kwaliteiten en aldus feitelijk niet aan de eisen voldoet dan wel een zodanige lagere score op de kwalitatieve (sub)gunningcriteria had dienen te krijgen, dat hij op basis van hetgeen in de Offerteaanvraag daaromtrent is vermeld, niet had mogen worden uitgenodigd voor de interviewfase, zal Gemeente Waadhoeke de Externe uitsluiten van gunning van de Opdracht.

In dat geval heeft Gemeente Waadhoeke het recht maar niet de verplichting om een andere Externe uit te nodigen voor een interview, die na wijziging van de rangorde daarvoor in aanmerking zou komen.

Deze personen beoordelen elke Externe op gelijke wijze op basis van de hierboven genoemde persoonlijke competenties. De beoordeling van het interview leidt tot de rangorde die bepaalt welke Leverancier het voornemen tot gunning ontvangt. Deze Leverancier heeft uiteindelijk de beste prijs-/kwaliteitsverhouding en komt daarmee in aanmerking voor voorlopige gunning van de Opdracht. Indien in de Opdracht een inhuurbehoefte van meer dan 1 persoon wordt gevraagd worden de best scorende Externen uit de interviewfase geselecteerd.

De gesprekken vinden plaats op