Regelanalist

Logo van gemeente westland met een gestileerde witte figuur die een ploeg trekt op een zwarte achtergrond, naast de naam in blauwe en groene blokken.

Aanvraagnummer: 1628
Organisatie: Gemeente Westland
Locatie: Westland
Uren per week: 36 per week
Tarief: €104,65 per uur
Regio: Zuid-Holland
Startdatum: Zo snel mogelijk
Optie tot verlenging: Nee
Sluitingsdatum: 28-05-2024 09:00

LET OP! Deze opdracht is gesloten


Deel deze opdracht
  


Organisatie

Bouw mee met de gemeente Westland. De gemeente Westland is met ruim 100.000 inwoners één van de dertig grootste gemeenten in Nederland. Met haar duurzame en innovatieve glastuinbouwcluster is de gemeente Westland een belangrijke economische motor. Op een inspirerende manier biedt de gemeente Westland haar inwoner ruimte, rust, groen en woonomgevingen met aantrekkelijke recreatiemogelijkheden en voorzieningen. Een vitale economie en een bloeiend verenigingsleven zorgen voor een dynamische en actieve gemeente.

Slagkracht, ambitie, innovatie en professionaliteit, dat zijn de kernbegrippen waar het in Westland om draait!

Gemeente Westland is een uitdagende en eigentijdse werkgever, die continu in ontwikkeling is. We zijn een actieve werkorganisatie met een prettige, informele werksfeer en volop ontwikkelingsmogelijkheden. We sturen op resultaten en het tonen van eigen initiatief wordt gewaardeerd. Gemeente Westland is onderverdeeld in vier clusters: Dienstverlening, Beleid, Ruimte en Bedrijfsvoering, met daarnaast een unit Concern control en eenheid Bureau gemeentesecretaris.


Opdracht

Kun je procesmatig denken, ben je analytisch onderlegd en past het bij jou om te pionieren in een geheel nieuwe functie? Dan zijn we op zoek naar jou! Als Regelanalist Omgevingswet ben je verantwoordelijk voor het opstellen van toepasbare regels oftewel, de vertaling van juridische regels naar begrijpelijke vragen in het Omgevingsloket voor initiatiefnemers.

Wat ga je doen
Het betreft een nieuwe functie voor de gemeente. Als Regelanalist Omgevingswet ben je verantwoordelijk voor het opstellen van toepasbare regels vanuit de wetgeving. Deze toepasbare regels zijn de vertaling van juridische regels naar begrijpelijke vragen in het Omgevingsloket. Met toepasbare regels kunnen inwoners/ initiatiefnemers in het Omgevingsloket nagaan of een vergunning of melding voor hun initiatief nodig is. Met de vergunningscheck krijgt de initiatiefnemer een concreet antwoord op de vraag: “Mag ik op deze locatie zonder vergunning mijn initiatief starten, of moet ik daar een vergunning voor aanvragen, moet ik daarvoor een melding doen of geldt er een informatieverplichting?”. Je bent procesbegeleider en vertaalt samen met inhoudelijke vakspecialisten de juridische regels die in het omgevingsplan staan naar toepasbare regels voor de vragenboom in het Omgevingsloket, tevens draag je zorg voor het technisch inrichten van deze regels voor publicatie. Vanuit het dienstverleningsoogpunt is het van belang dat deze vragen helder en duidelijk verwoord zijn en dat deze vragen leiden naar een concreet en helder antwoord aan de initiatiefnemer op de vraag welke eisen verbonden zijn aan de gevraagde vergunning en waar je rekening mee moet houden.

Als Regelanalist Omgevingswet ben je naast procesbegeleider ook sparringpartner voor beleidsadviseurs en functioneel beheerders wanneer het gaat om nieuw op te stellen beleid en het toepasbaar maken hiervan met duidelijke en heldere regels vooruitlopend op nieuw beleid. Hierbij heb je een adviesrol richting beleidsadviseurs en geef je input hoe om te gaan met de nieuwe manier van het ontwerpen van beleid binnen de organisatie. Daarnaast adviseer je andere rollen in het proces, zoals bestemmingsplanjuristen, adviseurs, ICT’ers en vergunningverleners. Het is belangrijk dat je de samenhang bewaakt tussen beleid, juridische regels en toepasbare regels. Je voegt activiteiten en onderwerpen toe aan het Omgevingsloket/DSO en draag je zorg voor het door ontwikkelen van toepasbare regels en de werkwijze hieromtrent. Er is veel ruimte voor initiatief en (eigen) ontwikkeling aangezien het een nieuwe functie betreft waarbij je de brug bent tussen beleid en uitvoering.


Vereisten / knock-outcriteria

1. Uurtarief maximaal € 104,65 inclusief reiskosten woon-werk, fee Flextender en excl. BTW;
2. Minimaal een afgeronde opleiding op WO bachelor niveau;
3. Aantoonbare werkervaring met het omzetten van juridische regels naar begrijpelijke uitvoerbare instructies;


Gunningscriteria (weging)

4. Een afgeronde juridische opleiding op minimaal WO bachelor niveau (25 punten);
5. Aantoonbare kennis van en werkervaring de met Omgevingswet én DSO implementatie (35 punten);
6. Aantoonbare werkervaring met het omzetten van juridische regels naar begrijpelijke uitvoerbare instructies binnen een gemeentelijke instelling, licht dit duidelijk toe in het cv (30 punten);
7. Aantoonbare werkervaring met de advisering van beleidsadviseurs op het gebied van de omgevingswet (5 punten);
8. Detavast constructie: kandidaat is bereid om bij wederzijds goedvinden na 1040 uur kosteloos bij opdrachtgever in dienst te treden (5 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.


Functieschaal


Deze functie is ingedeeld in functieschaal 11.


Benodigd aantal professionals

1


CV-eisen

Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.


Werkdagen

De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg


Planning

De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op donderdag 30 mei 2024 tussen 13:00 uur - 16:00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op woensdag 29 mei 2024 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.