Bouwplantoetser Vergunningverlener (technisch)

Logo van Omgevingsdienst West-Holland met gestileerde blauwe vingerafdruk en naam in groene tekst.

Aanvraagnummer: 1112
Organisatie: Omgevingsdienst West-Holland
Locatie: Leiden
Uren per week: 36 per week
Tarief: Geen maximum
Duur van de opdracht: 6 maanden
Regio: Zuid-Holland
Startdatum: Zo snel mogelijk
Optie tot verlenging: 2 maal 6 maand(en)
Sluitingsdatum: 15-05-2024 09:00

LET OP! Deze opdracht is gesloten.


Deel deze opdracht


Organisatie
Bij de Omgevingsdienst West-Holland lever je een bijdrage aan de kwaliteit en veiligheid van de leefomgeving. Wij werken in opdracht van en in samenwerking met de provincie Zuid-Holland en twaalf gemeenten in het noordelijk deel van de provincie Zuid-Holland. Met zo’n 190 deskundige en gedreven collega’s werken we aan het verbeteren van lucht en bodem en aan het terugdringen van overlast door geur, geluid en gevaarlijke stoffen. Ook de zorg voor een duurzame leefomgeving is onderdeel van ons takenpakket. Belangrijk werk. Jouw werk?

Opdracht
Als wabo-vergunningverlener behandel je aanvragen omgevingsvergunning. Binnen deze veelzijdige functie behandel je aanvragen omgevingsvergunning. Je verzorgt en bewaakt het totale vergunningenproces tot en met besluitvorming. Ook organiseer en begeleid je het (voor)overleg met de aanvrager. Je hebt contact met burgers en bedrijven waarbij het gaat om het verstrekken van informatie in een vakinhoudelijke adviserende rol. Je houdt je bezig met de volgende werkzaamheden:

 • Zelfstandig toetsen van ingediende aanvragen omgevingsvergunning aan de geldende wet- en regelgeving;
 • Inwinnen van adviezen bij verschillende interne en externe afdelingen of diensten;
 • Overleggen met aannemers, architecten, ontwikkelaars, etc. over de ingediende c.q. in te dienen aanvragen;
 • Overleggen over de afstemming van adviezen met verschillende afdelingen; proactief bijdragen aan het oplossen van gesignaleerde problemen;
 • Adviseren over en verstrekken van informatie ten aanzien van regelgeving en procedures bij omgevingsvergunningen;
 • Zelfstandig opstellen van omgevingsvergunningen; bewaken van de voortgang van het proces van vergunningverlening binnen de wettelijke termijnen; overzicht bewaren over de werkvoorraad en prioriteiten kunnen stellen;
 • Op de hoogte zijn van veranderde wet- en regelgeving ten aanzien van bouwen en ruimtelijke ordening;
 • Het uitbrengen van advies aan collega’s inzake de technische beoordeling van een bouwplan aan het Besluit bouwwerken leefomgeving.

Selectiecriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)
5. Een afgeronde ABW2 (20 punten);
6. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als WABO/Ow- vergunningsverlener (30 punten);
7. Aantoonbare kennis van de volgende onderwerpen: WABO, Ow, Wro, Bouwbesluit/BBL en of Awb (ligt dit ook duidelijk toe in het cv ) (25 punten);
7a. 1 tot 3 van de gewenste onderwerpen (10 punten);
7b. 3 tot 5 van de gewenste onderwerpen (15 punten);
7c. Alle gewenste onderwerpen (25 punten).
8. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring binnen een omgevingsdienst (25 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Vereisten/knock-out criteria
1. Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten; Ditzelfde geldt voor een laptop (deze mag niet ouder zijn dan 2019);
2. Een aantoonbare opleiding op hbo bachelor niveau;
3. Een afgeronde ABW1;
4. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 3 jaar als WABO/Ow-vergunningverlener.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 10. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr.

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op vrijdag 17 mei 2024 tussen 10.00 uur en 12.00 uur of 13.00 tot 14.30 uur via TEAMS/digitaal . De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op donderdag 16 mei 2024 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

 • De opdrachtgever kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).
 • Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten; Ditzelfde geldt voor een laptop (deze mag niet ouder zijn dan 2019)