Contractmanager Jeugdhulp

Logo van alphen aan den rijn, met de naam in blauwe tekst met een gestileerde blauwe boog over de laatste drie woorden.

Aanvraagnummer: 1182
Organisatie: Gemeente Alphen aan den Rijn
Locatie: Alphen aan den Rijn
Uren per week: 36 per week
Tarief: €105 per uur
Duur van de opdracht: 6 maanden
Regio: Zuid-Holland
Startdatum: Zo snel mogelijk
Optie tot verlenging: 2 maal 3 maand(en)
Sluitingsdatum: 13-05-2024 09:00

LET OP! Deze opdracht is gesloten.


Deel deze opdracht


Organisatie

Onze gemeente heeft meer dan 110.000 inwoners die wonen in een van de 8 kernen in Groene Hart. Met als missie voor alle bewoners een beter leven (geluk, welbevinden) met (positieve) gezondheid en duurzaamheid als basis voor sociaal en ruimtelijk beleid, werken ruim 900 medewerkers dagelijks aan toonaangevende dienstverlening en resultaten. Proberen, experimenteren en in de praktijk ontwikkelen is hierbij kenmerkend voor de werkwijze van Alphen aan den Rijn.

De gemeentelijke organisatie heeft een platte structuur. De organisatie wordt aangestuurd door een concerndirectie met direct daaronder teammanagers en opgavemanagers. Jij maakt deel uit van het accountteam jeugd en werkt daarbinnen nauw samen met de beleidsadviseurs/contractmanagers jeugdhulp/jeugdbescherming.

Opdracht


Binnen het sociaal domein zoeken wij een stevige en ervaren contract- en relatiemanager die zich richt op de uitvoering van de contractuele afspraken met de aanbieders van jeugdhulp.

Gemeente Alphen aan den Rijn wil voldoende, kwalitatief goede en voor de gemeente betaalbare jeugd- en gezinshulp realiseren. Jeugd- en gezinshulp die dichtbij geboden wordt, resultaatgericht is en passend bij de hulpvraag. Wij kopen dan gespecialiseerde jeugdhulp lokaal in (Open House) en zijn tevens ‘toegang’ tot specialistische jeugdhulp.

Samen met jouw directe collega contractmanagers ben je verantwoordelijk voor de inkoop- en subsidiecontracten op het gebied van jeugdhulp. Denk hierbij ook aan aanbestedingstrajecten, contractering en de implementatie van daaruit voortvloeiende acties. Je stuurt op kwalitatieve en effectieve jeugdhulp door de afgesproken resultaten en doelen te monitoren, evalueren en hier waar nodig op bij te sturen. De gemeente wil hierbij stevig sturen op prestatie en resultaat.

Als relatiemanager ben je het aanspreekpunt voor de zorgaanbieders, samenwerkingspartners en collega’s, ook bij crisissituaties. Je werkt nauw samen met de beleidsadviseurs om voor de gemeente een dekkend zorglandschap te realiseren, te borgen en verder door te ontwikkelen. In voorkomende gevallen leidt je interne of externe werk-/projectgroepen om de doorontwikkeling van kwalitatieve en effectieve jeugdhulp te stimuleren. Verder ben je betrokken bij de gemeentelijke procesregie op casussen waar de jeugdhulp en partners niet tot een goed antwoord weten te komen op hulpvraag of zorgelijke situatie van jeugdigen/gezinnen.

Vereisten / knock-outcriteria


1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo-bachelor niveau;
2. Aantoonbare werkervaring met contractmanagement en inkoopvraagstukken op het Sociaal Domein;
3. Aantoonbare werkervaring met (Europese) aanbestedingen binnen het Sociaal Domein, bij een gemeentelijke instelling of een zorgverzekeraar/zorgkantoor;
4. Aantoonbare kennis van de jeugdwet (licht duidelijk toe hoe deze is opgedaan);
5. Een afgeronde opleiding NEVI 1.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)

6. Aantoonbare kennis van de ontwikkelingen en organisaties binnen de jeugdhulpsector van het Sociaal Domein (licht duidelijk toe waar deze kennis is opgedaan) (20 punten);
7. Een afgeronde opleiding NEVI 2 (30 punten);
8. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met contractmanagement en inkoopvraagstukken binnen het Sociaal Domein (35 punten);
9. Uurtarief maximaal €105,- exclusief btw / inclusief reiskosten woon-werk en fee Flextender (15 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre je / de door jou aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Functieschaal

Deze functie is ingedeeld in functieschaal

Benodigd aantal professionals

1.

CV-eisen

Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen

De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr. Hybride werken is mogelijk.

Planning


De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op in de week van 13 mei. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen zo snel mogelijk bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

  • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
  • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).