Coördinator BHV

Rode banner met witte tekst met de tekst "provincie noord-brabant" in hoofdletters.

Aanvraagnummer: 1437
Organisatie: Provincie Noord-Brabant
Locatie: Provincie Noord-Brabant
Uren per week: 24 per week
Tarief: Geen maximum
Regio: Noord-Brabant
Startdatum: 17-6-2024
Optie tot verlenging: 2 x 3 maanden
Sluitingsdatum: 27-05-2024 06:00

LET OP! Deze opdracht is gesloten


Deel deze opdracht
  Opdrachtomschrijving


De Provincie Noord-Brabant werkt samen met partners aan de toekomst van Brabant. Samen maken we Brabant mooier, aantrekkelijk, concurrerend, bereikbaar en duurzaam. De vijf bedrijfsvoeringsprogramma’s, waar programma Facilitaire dienstverlening er één van is, zorgen ervoor dat de organisatie haar werk goed kan doen en toekomstbestendig is.

Binnen de provinciale organisatie zorgt het programma Facilitaire Dienstverlening (FDV) daarin dagelijks voor een gastvrije en professionele dienstverlening. Wij staan klaar om het werken aan de provinciale maatschappelijke opdracht zo goed mogelijk te laten verlopen.

Ter vervanging van de Coördinator Kwaliteit Veiligheid en Milieu zijn wij op zoek naar een nieuwe tijdelijke collega die alle taken en verantwoordelijkheden rondom het aspect veiligheid en BHV uit deze functie kan voortzetten. Kwaliteit en interne milieuzorg wordt voorlopig elders belegd tot structurele invulling van het thema veiligheid gewaarborgd is.

De hoofd- en kerntaken van de Coördinator BHV zijn: Ontwikkeling en advisering, coördineren van activiteiten rondom de BHV-organisatie. Hierbij richt je je op de volgende kerntaken:

 • Vastleggen van risico’s en rapporteren van risicoanalyses.
 • Verantwoordelijk voor uitvoering en bezetting van de BHV-organisatie binnen het provinciehuis.
 • Zorgdragen voor toezicht op interne BHV-regelgeving en wettelijke taken.
 • Verantwoordelijk voor de ontwikkeling van beleid en regelgeving voor de BHV-organisatie.


Overige resultaatgebieden:

 • Je levert een positieve bijdrage aan het werkklimaat en de ontwikkeling en kwaliteit binnen het programma.
 • Je draagt zorg voor bevordering van de kwaliteit binnen het programma en van eigen deskundigheid.
 • Jij bent en blijft op de hoogte van ontwikkelingen binnen het vak- en/of aandachtsgebied.
 • Je neemt actief deel aan werkoverleggen en geeft mede vorm en inhoud aan de kernwaarden van de organisatie. Je zorgt mede voor de totstandkoming en naleving van programma- en beleidsafspraken.
 • Je adviseert gevraagd en ongevraagd de opdrachtnemer over aangelegenheden betreffende het programma en verstrekt alle inlichtingen welke voor verantwoord beleid van belang kunnen zijn.
 • Je neemt in verband met de arbeid de nodige voorzichtigheid en zorgvuldigheid in acht en leeft voorschriften, richtlijnen, protocollen en procedures na omwille van de veiligheid, gezondheid of welzijn van jezelf of van anderen.
 • Je hebt kennis van voor onze organisatie geldende voorschriften, richtlijnen, protocollen en procedures die betrekking hebben veiligheid en volgt deze op.

Kandidaatomschrijving


Je beschikt over de volgende competenties:
 • HBO+-/ WO-werk en denkniveau (HVK/ MVK is een pré).
 • Kennis van relevante wet- en regelgeving op gebied van BHV voor overheidsorganisaties.
 • Kennis van BHV-organisaties, de aansturing en ontwikkeling hiervan.
 • Vaardig in het creëren van draagvlak voor veiligheid in de organisatie.
 • Vaardig in het omgaan met tegengestelde belangen; je weet te overtuigen met argumenten.
 • Uitstekende mondelinge en schriftelijke communicatie.
 • Je beschikt over een representatieve gastvrije en professionele werkhouding. Je bent ambassadeur van het programma FDV en onze diensten.
 • Werkervaring bij een overheidsorganisatie is een pré.

Eisen

Werkervaring

Kandidaat heeft aantoonbare ervaring als BHV-coördinator in een vergelijkbare functie. Dit blijkt uit het CV.

Opleiding

Kandidaat heeft een afgeronde opleiding op minimaal HBO niveau. Dit blijkt uit het CV.

Gunningscriteria

Weging prijsdeel: 15 %

Werkervaring

Kandidaat heeft ervaring als BHV-coördinator. Dit blijkt uit het CV.
 • < 3 jaar werkervaring als BHV-coördinator. (10 %)
 • 3- 5 jaar werkervaring als BHV coördinator. (15 %)
 • > 5 jaar werkervaring als BHV coördinator. (20 %)
Weging: 20 %

Opleiding

Kandidaat heeft een afgeronde opleiding op minimaal HBO niveau. Dit blijkt uit het CV.
 • Een afgeronde HBO+ opleiding. (10 %)
 • Een afgeronde HBO+/ WO opleiding op het gebied van veiligheidskundige en BHV. (15 %)
 • Een afgeronde HBO+/ WO opleiding op het gebied van veiligheidskundige en BHV, én aanvullende cursussen en opleidingen. (20 %)
Weging: 20 %

Werkervaring

Kandidaat heeft ervaring in werken bij een overheidsorganisatie. Dit blijkt uit het CV.
 • Geen ervaring in werken bij een overheidsorganisatie. (1 %)
 • < 3 jaar werkervaring bij een overheidsorganisatie. (10 %)
 • 3- 5 jaar werkervaring bij een overheidsorganisatie. (15 %)
 • > 5 jaar werken bij een overheidsorganisatie. (20 %)
Weging: 20 %

Interview

Bij deze opdracht worden na de eerste selectieronde met een aantal partijen interviews afgenomen. Deze wegen mee in de uiteindelijke beoordeling. Deze interviews worden beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria.

Tijdens het sollicitatiegesprek zijn de laatste (maximaal) 25 punten toe te kennen. Deze 25 punten worden als volgt verdeeld:
1) De zienswijze en visie op de betreffende functie/werkzaamheden, gerelateerd aan eigen ervaring en visie provincie: maximaal 10 punten.
2) Match met het team (voldoende complementair in kennis en samenwerking): maximaal 5 punten.
3) Competenties zoals verbindend, doortastend, vernieuwend, betrouwbaar: maximaal 10 punten (denk hierbij ook aan goede voorbereiding, motivatie, pro-activiteit, kennis van de provinciale werkzaamheden en actualiteiten).

Bij de provincie gaan we uit van het BYOD (Bring Your Own Device) principe.
We vragen een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) op van de kandidaat aan wie de opdracht voorlopig wordt gegund. Dit is onderdeel van de selectieprocedure en een knock-out criteria. We vragen deze bij voorkeur te overleggen voorafgaand aan de eerste werkdag maar in ieder geval uiterlijk binnen één maand nadien. Hiervoor stuurt de provincie u na de definitieve gunning een link op uw persoonlijk e-mailadres.

Weging: 25 %

Interviewplanning

We streven ernaar de gesprekken te laten plaatsvinden op dinsdag 4 juni 2024.