Coördinator Leefbaarheid TGO Koudenhoek

Rood logo met een gestileerd leeuwsymbool naast het woord 'Nijmegen' in een vet, schreefloos lettertype.

Aanvraagnummer: 1687
Organisatie: Gemeente Nijmegen
Locatie: Gemeente Nijmegen
Uren per week: 32
Tarief: €70 per uur
Regio: Gelderland
Startdatum: 01-06-2024
Optie tot verlenging: 1 x 6 maanden
Sluitingsdatum: 29-05-2024 08:00

LET OP! Deze opdracht is gesloten


Deel deze opdracht
  


Opdracht omschrijving

De gemeente Nijmegen opent vanaf 1 juni 2024 tot en met 31 mei 2025 een tijdelijke gemeentelijke opvang (TGO) in Nijmegen Noord voor 400 asielzoekers. De opvang van vluchtelingen in de gemeente Nijmegen is georganiseerd in samenwerking met het COA, diverse maatschappelijke organisaties, lokale vrijwilligersorganisaties en meerdere andere partners en instanties. Samen zorgen we ervoor dat de bewoners zich veilig en welkom voelen en bieden we een tijdelijke woonplek. We zorgen ervoor dat de kinderen onderwijs krijgen. Daarnaast bieden we
sport en spel en kunnen de volwassenen zoveel mogelijk betekenisvol bezig zijn.

Als Coördinator Leefbaarheid ben jij integraal verantwoordelijk voor de leefbaarheid van onze
bewoners op de locatie. Een van je hoofdtaken is de aansturing van het team Woonbegeleiders. Je
signaleert wat er nodig is voor de dagbesteding van bewoners en hebt daarbij oog voor kwetsbare
bewoners en verschillende doelgroepen.

De ingehuurde opdrachtnemer van TGO Winkelsteeg zal ook een offerte indienen voor deze opdracht .


Verantwoordelijkheden

Je bent verantwoordelijk voor de inzet van kinderopvang, de organisatie van taallessen, zet tolken in en zorgt voor de bemensing van de infobalie. Daarnaast draag je zorg voor de melding van in- en verhuizing van bewoners. Je werkt nauw samen met jouw collega’s in een enthousiast en divers team. En natuurlijk werk je daarbij ook samen met de vrijwilligers en professionals op de locatie, zoals tolken, beveiligers medewerkers van het COA. Dat doen we gastvrij, samen en met plezier! Je rapporteert en adviseert aan de locatiemanager over de leefbaarheid op locatie en past eventuele aanpassingen toe. Je overlegt en maakt afspraken met de manager van Bindkracht10, het sportbedrijf van de gemeente Nijmegen en andere partners over de inzet van activiteiten. Je bent het eerste aanspreekpunt zowel inhoudelijk als op personele bezetting voor de woonbegeleiders. Dit betekent dat je zorgt dat de juiste persoon op de juiste plek wordt geplaatst.


Beschikbaarheid

De kandidaat is inzetbaar vanaf 01-06-2024 tot en met 31-05-2025 voor 32 uur per week. De inhuuropdracht kan optioneel worden verlengd met 1 x 6 maanden. De startdatum is onder voorbehoud van een tijdige afronding van de Offerteprocedure. Dit kan ook betekenen dat de startdatum van de opdracht zal moeten worden opgeschoven. Aan de vermelde startdatum in de Offerteaanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.


Overige eisen

U voegt een cv van maximaal 3 pagina's A4 toe. (Indien het cv (incl. figuren, tabellen, voorblad en inhoudsopgave) langer is dan het toegestane aantal A4's, wordt deze enkel voor het toegestane aantal A4's beoordeeld, waarna de overige A4's buiten de beoordeling worden gehouden. Het cv is in het Nederlands gesteld in lettertype Arial 10 (of vergelijkbaar) en bij voorkeur in PDF-formaat. In het cv dient te allen tijde een vermelding van de functienaam, start- en einddatum (MAAND EN JAAR) van de werkzaamheden en aantal gewerkte uren per week te zijn vermeld. NB. Het cv dient ter verificatie van de bij de eisen en gunningscriteria gegeven antwoorden. Daarnaast dient u bij alle eisen en de gunningscriteria kwaliteit de antwoorden/beschrijvingen in het bijbehorende veld "toelichting" van de applicatie in te vullen. Verwijzingen naar ALLEEN het cv en/of andere documenten bij de toelichting op de eisen en de gunningscriteria kwaliteit kan leiden tot uitsluiting.)

Bij aanvang van de opdracht beschik je over VOG 45 (Gezondheidszorg en welzijn van mens en dier);

Aantoonbaar door opleiding en/of werkervaring hbo werk- en denkniveau;

Aantoonbaar minimaal 6 maanden recente ervaring (sinds 2022) als Coördinator Leefbaarheid bij een 150.000+ gemeente;

Aantoonbaar minimaal 1 jaar ervaring met aansturende en coördinerende werkzaamheden bij een team (minimaal 30 medewerkers);

Aantoonbaar minimaal 2 jaar recente ervaring (sinds 2021) met werkzaamheden en problematiek bij opvanglocaties ontheemden en/of asielzoekers.


Gunningscriteria

Sortering
Beste prijs-kwaliteitsverhouding
Gewicht van prijs : 20 %
Gewicht van kwaliteit : 80 %
Uitleg gunningscriteria

Top

Op basis van de beste kwaliteit-prijsverhouding (BKPV) wordt de top van kandidaten samengesteld. Op basis van de gespreksresultaten wordt één kandidaat geselecteerd. In het geval er uit de gesprekken geen geschikte kandidaat naar voren komt, worden de volgende CV's beoordeeld; zonodig te herhalen tot de selectie is voltooid.

De BKPV komt als volgt tot stand:

prijs score = ( 1 - ( ( uw prijs - laagste prijs ) / laagste prijs ) ) * 100 , maar nooit lager dan 0
kwaliteit score = behaalde kwaliteitspercentage
totaal score = ( prijs score * prijs weging ) + ( kwaliteit score * kwaliteit weging )


Gunningscriteria Kwaliteit

Gunningscriterium Prijs

Maximaal: € 70,00

Inclusief alle kosten, exclusief BTW.

Competenties te toetsen in interviewfase

Beschrijving (uitleg)

Je bent een echt mensenmens en kunt je goed inleven in andere culturen en gewoonten. Je bent
stressbestendig, flexibel en weet prima om te gaan met werkdruk die je kunt ervaren door de veelheid
aan binnenkomende vragen en problemen en bijbehorende emotionele omstandigheden. Je bent
besluitvaardig, waarbij je rekening houdt met maatschappelijke, persoonlijke en organisatorische
omstandigheden. Je hebt organisatietalent, bent sensitief en een echte teamplayer.


Interviewfase

Beschrijving (uitleg)

Uitsluitend de Externen die na een schriftelijke beoordeling van de Offertes in de rangorde de plaatsen 1 tot en met 3 innemen, zullen worden uitgenodigd voor een interview.

Indien na de schriftelijke beoordeling van de Offertes blijkt dat er meer dan drie Externen in de rangorde de plaatsen 1 tot en met 3 innemen, zal de score op (sub)gunningcriterium kwaliteit van doorslaggevende betekenis zijn in het bepalen van de definitieve rangorde.

Indien ook in dat geval meer dan drie Externen in de rangorde de plaatsen 1 tot en met 3 innemen, zal het (sub)gunningcriterium prijs van doorslaggevende betekenis zijn in het bepalen van de definitieve rangorde.

Indien ook in dat geval meer dan drie Externen in de rangorde de plaatsen 1 tot en met 3 innemen, zullen alle betrokken Externen worden uitgenodigd voor een interview.

De interviews zullen plaatsvinden op zeer korte termijn. Gelieve hier rekening mee te houden.