coördinator Werk & Inkomen

Logo van de gemeente veenendaal met een gestileerde blauwe 'v' naast het woord "gemeente veenendaal" in grijs.

Aanvraagnummer: 746
Organisatie: Gemeente Veenendaal
Locatie: Veenendaal
Uren per week: 24 per week
Tarief: Geen maximum
Duur van de opdracht: 4 maanden
Regio: Utrecht
Startdatum: Zo snel mogelijk
Optie tot verlenging: 2 maal 6 maand(en)
Sluitingsdatum: 12-04-2024 09:00

LET OP! Deze opdracht is gesloten.


Deel deze opdracht


Organisatie
Veenendaal is een mooie, actieve gemeente, centraal gelegen aan de A12, met uitstekende voorzieningen in een groene omgeving. De gemeente heeft een bruisende binnenstad met een groot en gevarieerd winkelcentrum, een innovatief ICT-centrum voor de regio en volop plannen voor de toekomst. Met de ontwikkeling van het centrumplan Brouwerspoort en diverse andere nieuwbouwlocaties zoals Veenendaal-oost, zal Veenendaal naar zo'n 70.000 inwoners groeien. Ook persoonlijke groei van onze medewerkers staat centraal in Veenendaal. De gemeente stimuleert hen om zich steeds verder te ontwikkelen. Eigen initiatief en verantwoordelijkheid staan bij ons hoog in het vaandel.

Opdracht
Binnen het team Werk & Inkomen zijn we op zoek naar een coordinator uitvoering. In deze functie ondersteun je de teamleider en  coördineer je de diverse uitvoeringsonderdelen op het gebied van uitkeringsverstrekking, schulddienstverlening re-integratie, handhaving, inburgering en invordering.  Je bewaakt voortgang en resultaten en  intervenieert waar nodig.

Werkzaamheden: Interne coördinatie

 • Bewaken voortgang, evalueren hierover rapporteren en waar nodig interveniëren;
 • (Mede) eigenaar en uitvoerder ontwikkelopdrachten gericht op doorontwikkeling dienstverlening, processen, richtlijnen en resultaatgebieden;
 • Regisseren diverse functionele overleggen;
 • Vertegenwoordigen team in het interne en externe netwerk bij specifieke uitvoeringsonderdelen;
 • Proceseigenaar onboarding nieuwe collega’s, stageprogramma en deskundigheidsbevordering;
 • Advisering en ondersteuning teamleider.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot vrijdag 12 april 2024, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Competenties
leiderschap, verbinden, samenwerken delegeren, voortgangsbewaking, resultaatgericht

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
4. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring met een coördinerende functie binnen het domein werk en inkomen (50 punten);
5. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo niveau (20 punten);
6. Aantoonbare werkervaring op het gebied van werk en inkomen binnen een gemeentelijke instelling (30 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan de genoemde criteria voldoet

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 11. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: In overleg.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op woensdag 17 april 2024 van 09.00 uur tot 13.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op dinsdag 16 april 2024 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie

 • Gemeente Veenendaal heeft er voor gekozen om Flextender als broker in te zetten. Na gunning verzorgt Flextender derhalve de contractafhandeling, urenregistratie en facturatie. Dit betekent dat u een overeenkomst afsluit met Flextender. De overeenkomsten zijn als model bijgevoegd in het reactieformulier (Model 4 in geval u een ZZP’er bent, Model 5 in geval u een Toeleverancier bent die een zzp’er aanbiedt en Model 6 in het geval u een Toeleverancier bent de Tijdelijke medewerker detacheert). U zal in casu factureren aan Flextender middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding. Door in te schrijven gaat u ermee akkoord middels deze constructie de opdracht uit te voeren.
 • Voor het uitvoeren van de opdracht is afgifte van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) een vereiste.
 • Uitzend-/ en uitleenbedrijven moeten voldoen aan de voorwaarden voor disculpatie als gesteld in de wijziging leidraad invordering nr. BLKB2012/1062M.
 • Indien de opdrachtnemer een uitzend-/uitleenbedrijf betreft die is opgenomen in het register van de Stichting Normering Arbeid (SNA) zal opdrachtgever 25% van de factuur (inclusief omzetbelasting) storten op de G-rekening van de opdrachtnemer.
 • Indien de opdrachtnemer een uitzend-/uitleenbedrijf betreft die niet is opgenomen in het register van de Stichting Normering Arbeid (SNA) zal opdrachtgever 55% van de factuur (inclusief omzetbelasting) storten op de G-rekening van de opdrachtnemer.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).