Senior communicatieadviseur

Logo van ZonMw, met een gestileerd blauw dubbelvleugelontwerp links van de tekst "ZonMw" in grijs.

Aanvraagnummer: 745
Organisatie: ZonMw
Locatie: Den Haag
Uren per week: 32 per week
Tarief: Geen maximum
Duur van de opdracht: tot 1 december 2024
Regio: Zuid-Holland
Startdatum: Zo snel mogelijk
Optie tot verlenging: Mogelijk, maar nog niet bekend
Sluitingsdatum: 10-04-2024 09:00

LET OP! Deze opdracht is gesloten.


Deel deze opdracht


Organisatie ZonMw
Met kennis werken aan een goede gezondheid voor iedereen en daarmee bijdragen aan vernieuwing in zorg, gezondheid en welzijn. Dat betekent werken bij ZonMw.

ZonMw ontwerpt programma’s en financiert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie, stimuleert het gebruik van ontwikkelde kennis én signaleert waar kennis nodig is. Wij ondersteunen de gehele kennisketen; van fundamenteel, praktijkgericht- en actieonderzoek tot aan implementatieprojecten. Alles vanuit de kernwaarden: zorgvuldig, toegankelijk, initiatiefrijk en verbindend.

ZonMw verbindt mensen en organisaties op relevante maatschappelijke en wetenschappelijke vraagstukken die van invloed zijn op gezondheid, zorg en welzijn. We werken nauw samen met onder andere onderzoekers, zorgverleners, beleidsmakers, cliënten en burgers. Want alleen samen kunnen we het verschil maken.  Onze hoofdopdrachtgevers zijn het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).

Vanuit 14 gespecialiseerde programmaclusters - én clusteroverstijgend – werken we aan de verschillende kennisprogramma’s. Daarbij werken we aan maatschappelijke thema’s als COVID-19, passende zorg en gezonde leefomgeving.

Zie ook onze site www.zonmw.nl . We zijn centraal gelegen in Den Haag en zijn goed bereikbaar met openbaar vervoer. Vanwege onze verbouwing werken we tijdelijk in een ander kantoorpand maar vanaf november 2023 zijn we weer terug op onze oude plek. Hybride werken is dus de standaard.

Opdracht
Voor deze uitdagende functie zoeken we specifiek iemand met ervaring met complexe communicatievraagstukken met een zeer betrokken stakeholderveld in een politiek bestuurlijke omgeving. Je hebt oog voor-, en kunt opereren in een ingewikkelde omgeving waarin uiteenlopende belangen een rol spelen. Naast een omgevingsbewustzijn is het ook van belang dat je snel kunt schakelen en hands-on de benodigde acties oppakt en/of in gang zet.

De volgende activiteiten behoren tot de functie:
- samen met de andere communicatieprofessionals een communicatiestrategie opstellen voor (complexe) programma’s en dossiers;
- adviseren en begeleiden collega’s bij en over een effectieve communicatie;
- zorgdragen voor de uitvoering en monitoring van de plannen;
- coachen van de junior communicatieprofessionals van het cluster bij uitvoering van de activiteiten;
- samen met de inhoudelijke collega's uitvoeren van (doelgroep)onderzoeken, context- en stakeholderanalyses;
- formuleren van heldere kernboodschappen;
- verbind leggen met (communicatieprofessionals van) samenwerkingspartners;
- zorgdragen voor (media)woordvoering voor het cluster op specifieke issues, programma’s en dossiers;
- zorgdragen dat de activiteiten en inzet middelen samenhangt met het corporate communicatiebeleid.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot woensdag 10 april 2024, 09;00 uur.  Tot die tijd kunt u reageren.

Competenties:

  • overtuigend (stevig adviseur);
  • zelfstandig (maar waar nodig betrek je anderen of spring je bij);
  • hands-on;
  • stressbestendig;
  • tactisch / analytisch;
  • verbindend (kan met verschillende mensen omgaan en ziet het geheel).

Gunningscriteria (100 punten):
7. Aantoonbare werkervaring met het opstellen van communicatieplannen voor communicatievraagstukken met een stakeholderveld (30 punten);
8. Aantoonbare werkervaring met adviseren directie en management (20 punten);
9. Minimaal 1 aantoonbare werkervaring in de afgelopen 3 jaar binnen het gezondheid/zorg domein (10 punten);
10. Aantoonbare werkervaring met coaching en als sparringpartner optreden voor communicatiecollega’s (10 punten);
11: een afgeronde training factor C (20 punten);
12. Beschikbaar voor ten minste 32 uur (10 punten).

Geef in uw cv duidelijk aan in hoeverre u/ de door u aangeboden kandidaat aan het bovenstaande profiel voldoet.

Benodigd aantal professionals
1

Werkdagen
De werkdagen worden in overleg bepaald. De uren zullen in afstemming flexibel over de maanden ingezet worden. In eerste instantie zal de omvang van de opdracht gemiddeld 32 uur per week bedragen, maar dit kan later worden uitgebreid naar maximaal 36 uur per week.

Planning
De gesprekken bij de ZonMw worden in op vrijdag 12 april 2024 gepland. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen op donderdag 11 april 2024 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie

  • ZonMw verzoekt tot het ondertekenen van een geheimhoudingsverklaring;
  • ZonMw verzoekt tot het aanleveren van een Verklaring Omtrent Gedrag;
  • Voorafgaande het selectiegesprek kan een casus verstuurd worden ter voorbereiding.