Coördinator werkvoorbereiding

Logo van Hilversum Mediastad, met een blauw schild met een geel propellerachtig symbool en de tekst "Hilversum Mediastad" in blauw en geel.

Aanvraagnummer: 1605
Organisatie: Gemeente Hilversum
Locatie: Hilversum
Uren per week: 36 per week
Tarief: Geen maximum
Regio: Noord-Holland
Startdatum: Zo snel mogelijk
Optie tot verlenging: 2 maal 3 maand(en)
Sluitingsdatum: 30-05-2024 09:00

LET OP! Deze opdracht is gesloten


Deel deze opdracht
  


Opdracht

Als coördinator werkvoorbereiding binnen team Voorbereiding en Uitvoering geef je samen met de teammanager en de 2 andere coördinatoren sturing aan een hecht en hardwerkend team van ca. 45 enthousiaste en gedreven medewerkers. Je bent het eerste aanspreekpunt voor de vakgroep werkvoorbereiding (12 medewerkers) en voor de organisatie als het gaat om het geven van advies op het gebied van het maken van bestekken. Je bent een inhoudelijke sparringpartner voor de medewerkers.

Team Voorbereiding en Uitvoering voert de volledige keten uit van projecten in de openbare ruimte: van ontwerp tot aan beheer. Door vertrek van een coördinator neem je een groot deel van zijn taken over en stuur je direct de vakgroep Werkvoorbereiding aan. Deze vakgroep bestaat uit 5 ervaren en 1 junior civiele werkvoorbereiders, 2 ervaren en 1 junior cultuurtechnische werkvoorbereider, een calculator/werkvoorbereider. De vakgroep Directievoering en Ontwerp hebben ieder een eigen coördinator. De vakgroep Water, Riool en Milieu en de projectleiders worden door de teammanager aangestuurd.

Samen met de teammanager Voorbereiding en Uitvoering en de andere coördinatoren zet je de lijnen uit. Naast een inhoudelijke opgave is het ook van belang dat je meedenkt en doet in de verandering van het team. Door groei in het aantal medewerkers en door toevoeging van een extra vakgroep is het team met 32 vaste medewerkers en een flexibele schil van 6 medewerkers te groot voor 1 teammanager geworden. Vooruitlopend op een aanpassing van het team en de rol van de teammanager wordt nu ondersteuning gezocht zodat de teammanager tijd heeft om de gewenste aanpassing vorm te geven en de opdrachtgevende taken voor onder andere de integrale riool- en wegvervangingen op te pakken.

Als coördinator stuur je op het proces, de samenhang van alle projecten en houd je het overzicht op de totale portefeuille, rekening houdend met de bestuurlijke dynamiek. Dit doe je met behulp van de door jou te beheren integrale teamplanning en de bijhorende capaciteitsbesteding. Ook draag je zorg voor de projectintake waarbij je helder krijgt wat de opdracht is en deze op een juiste wijze in het team belegt. Dit doe je uiteraard niet alleen, samen met de coördinator ontwerp en de coördinator directievoering vorm je de ruggengraat van het team. Van daaruit ben je mede verantwoordelijk voor de integrale afstemming van de bedrijfsvoering en het delen van interne en externe signalen en contacten.

Team Voorbereiding & Uitvoering
Het team Voorbereiding en Uitvoering is onderdeel van de afdeling Leefomgeving en voert de volledige keten van openbare ruimte projecten uit: van ontwerp tot aan beheer. De opgave van team is het vervangen van 6,5 km riool en daarbij de straat integraal te herinrichten, daarnaast is het team het ingenieursbureau voor de gemeente en draaien de teamleden mee in alle projecten en gebeidsontwikkelingen. Hiervoor zijn de ontwerpers Openbare Ruimte, werkvoorbereiders Groen en Civiel en directievoerders verantwoordelijk. Binnen het team wordt deze keten ondersteund door professionals op het gebied van calculatie, milieu, beleid riolering, waterbeheer, verkeer en bereikbaarheid. Buiten het team is de verbinding met “ketencollega’s” van beleid, projecten en beheer en diverse andere professionals.


Vereisten / knock-outcriteria

1. Een afgeronde opleiding op minimaal mbo bachelor niveau op het gebied van civiele techniek of cultuurtechniek;
2. Uiterlijk beschikbaar per 1 juli 2024 voor minimaal 32 uur per week;
3. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 10 jaar in een coördinerende rol in de civiele techniek of cultuurtechniek;
4. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 10 jaar ten aanzien van werkvoorbereiding;


Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)

5. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 10 jaar in een coördinerende rol in de civiele techniek of cultuurtechniek (35 punten);
6. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 10 jaar ten aanzien van werkvoorbereiding op het gebied van openbare ruimte projecten (30 punten);
7. Aantoonbare kennis van de RAW systematiek én de UAV (15 punten);
8. Aantoonbare kennis van CROW richtlijnen (10 punten);
9. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau in de richting van Civiele techniek of Cultuurtechniek (10 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.


Functieschaal

Deze functie is ingedeeld in functieschaal


Benodigd aantal professionals

1.


CV-eisen

Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.


Werkdagen

De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen:


Planning

De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op dinsdag 4 juni 2024 en woensdag 5 juni 2024. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op 3 juni 2024 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.