Employabilityadviseur

Logo van kvk met opvallende letters in donkergroenblauw.

Aanvraagnummer: 973
Organisatie: Kamer van Koophandel
Locatie: Utrecht
Uren per week: 16 per week
Tarief: Geen maximum
Duur van de opdracht: 20-5-2024 t/m 20-5-2025
Regio: Utrecht
Startdatum: 20-5-2024
Optie tot verlenging: 1 x 12 maanden
Sluitingsdatum: 06-05-2024 09:30

LET OP! Deze opdracht is gesloten.


Deel deze opdracht


KVK is op zoek naar een Employability-/Loopbaanadviseur. Als Employabilityadviseur begeleid je werknemers van de Kamer van Koophandel naar ander werk, binnen of buiten KVK. Je voert individuele trajecten, veelal via Teams, uit. Je begeleidt kandidaten richting een nieuwe baan. Enerzijds geef je inzicht in het zelfbeeld, de ambitie, de ontwikkelingsmogelijkheden en arbeidskansen van de werknemer. Anderzijds zie je er op toe dat de kandidaten zich naar behoren inzetten. Tevens voer je VWNW-onderzoeken uit en schrijf je rapportages. Dit alles binnen de kaders van het VanWerkNaarWerkbeleid. Incidenteel geef je een training of workshop.

Je bent in staat een kritische analyse te maken en te schrijven van iemands kansen op de arbeidsmarkt en onderliggende factoren. Verder weet je de zelfredzaamheid en motivatie van de VWNW-kandidaten te stimuleren. Je werkt nauw samen met onze arbeidsmarktmakelaars. Je zorgt dat je kandidaat klaar is voor de arbeidsmarkt en gemotiveerd is om uit te stromen naar ander werk. Je hebt kennis van de CAO Rijk en specifiek het VanWerknaarWerk beleid van de rijksoverheid.Rapportage en administratie zijn voor jou logische onderdelen van deze opdracht. Je kunt tenslotte een Verklaring Omtrent Gedrag overleggen.
Samenwerken
Handelt vanuit het groepsbelang en levert samen met anderen een bijdrage aan het gemeenschappelijke resultaat en aan de relaties en sfeer in de groep.

Communiceren
Verwoordt gedachten helder en vlot, brengt mondeling en schriftelijk een boodschap begrijpelijk over aan anderen en weet hierbij hun aandacht vast te houden.

Overtuigingskracht
Is in staat draagkracht te creëren en weet anderen ertoe te brengen een standpunt, idee, advies of plan te accepteren en/of over te nemen.

Resultaatgericht
De kandidaat werkt doelgericht en vasthoudend naar resultaten toe en weet het resultaat op efficiënte en effectieve wijze te realiseren.

Verantwoordelijkheid nemen
De kandidaat heeft plichtbesef en voelt zich er verantwoordelijk voor dat het afgeleverde werk of een beslissing aan bepaalde eisen voldoet. Daarnaast is hij/zij aanspreekbaar op resultaten van afgesproken acties.

Let op!: Voorafgaand aan de beoordeling van uw aanbieding wordt deze getoetst op volledigheid en geldigheid aan de hand van de in de uitvraag gestelde eisen en de informatie in het CV. Indien gestelde eisen niet aantoonbaar in het cv zijn te herleiden dan zal deze eis in het antwoord van uw aanbieding worden aangepast. Het resultaat daarvan is dat uw aanbieding of lager scoort in de ranking of terzijde wordt gelegd. U ontvangt hierover een gemotiveerd bericht.

Kennis

Opleidingsniveau van de kandidaat is op het gebied van Loopbaanadvisering of vergelijkbaar

Kennis

Kandidaat is in het bezit van een lidmaatschap of certificering van een relevante beroepsvereniging, zoals NOLOC of CMI (volwaardig lidmaatschap, geen aspirant-lidmaatschap). Het bewijs hiervan moet uiterlijk op startdatum overlegd kunnen worden.

Ervaring

Kandidaat heeft actuele (in de afgelopen 7 jaar) en minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring met mobiliteits- en uitstroomtrajecten voor middelbaar geschoold en hoger opgeleid personeel

Kennis

Kandidaat heeft aantoonbare kennis van relevante wet- en regelgeving, waaronder CAO Rijk

Ervaring

Kandidaat heeft actuele (in de afgelopen 5 jaar) en aantoonbare ervaring met werken bij vergelijkbare overheidsorganisaties
Weging prijsdeel: 30 %

Kennis

Kandidaat heeft minimaal een afgeronde hbo opleiding
Weging: 11 %

Kennis

Kandidaat heeft actuele kennis (van de afgelopen 5 jaar) van de regionale arbeidsmarkt
Weging: 13 %

Kennis

Kandidaat heeft actuele kennis (van de afgelopen 5 jaar) van mobiliteitsinstrumenten w.o. social media
Weging: 13 %

Ervaring

Kandidaat heeft ... jaar aantoonbare ervaring met vaardigheden in het analyseren van de positie de iemand op de arbeidsmarkt heeft, het opstellen van begeleidingsplannen en rapportages
  • 0 tot 2 jaar (3 %)
  • 2 tot 5 jaar (5 %)
  • 5 jaar of meer (13 %)
Weging: 13 %

Interview

Bij deze opdracht worden na de eerste selectieronde met een aantal partijen interviews afgenomen. Deze wegen mee in de uiteindelijke beoordeling. Deze interviews worden beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria.

Het interview heeft een tweeledig doel.

Allereerst toetsen we de kennis en ervaring van de kandidaat. Basis hierin vormt het eerder ingediende CV in relatie tot de uitvraag. Een negatieve afwijking leidt tot bijstelling van de eerdere beoordeling die heeft geleidt tot de uitnodiging voor het interview en kan leiden tot uitsluiting van de verdere procedure.

Vervolgens gaan we met de kandidaat in gesprek om te toetsen hoe de benodigde competenties terugkomen in de manier hoe hij/zij binnen de opdracht het werk zal gaan doen en wat hij/zij aan vaardigheden meebrengt om dit juist te doen.

Zeer goed 20% – Naar het oordeel van het beoordelingsteam sluiten de competenties van de Kandidaat zeer goed aan in relatie tot de opdracht. Alle elementen en aspecten van de competenties zijn volledig inhoudelijk aansprekend en zeer goed beantwoord. Er worden inhoudelijke specifieke relevante bijzonderheden besproken door de Kandidaat die volledig aansluiten bij de opdracht van KVK.

Goed 10% – Naar het oordeel van het beoordelingsteam sluiten de competenties van de Kandidaat goed aan in relatie tot de opdracht. De meeste elementen en aspecten van de competenties zijn inhoudelijk aansprekend en goed beantwoord. Er worden inhoudelijk specifieke en relevante bijzonderheden besproken door de Kandidaat die goed aansluiten bij de opdracht van KVK.

Voldoende 3% – Naar het oordeel van het beoordelingsteam sluiten de competenties van de Kandidaat voldoende aan in relatie tot de opdracht. De elementen en aspecten van de competenties zijn voldoende beantwoord. Er worden geen inhoudelijke specifieke relevante bijzonderheden besproken door de Kandidaat die duidelijk aansluiten bij de opdracht van KVK.

Onvoldoende 0% – Naar het oordeel van het beoordelingsteam sluiten de competenties van de Kandidaat zeer beperkt aan in relatie tot de opdracht. Niet alle elementen en aspecten van de competenties zijn voldoende beantwoord. De Kandidaat geeft naar het oordeel van het beoordelingsteam te weinig of geen inhoudelijk antwoord op de gestelde vragen.


Weging: 20 %

Start publicatie tender: 24-04-2024

Sluiting inschrijving tender: 06-05-2024

Cv beoordeling: 06-05-2024

Gesprekken: tussen 08-05-2024 en 15-05-2024

Gunningsbesluit: 15-05-2024

Voorlopige gunning: 15-05-2024

Startdatum: 20-05-2024