Energieopbouwwerker

Logo van Gemeente De Bilt, met gestileerde groene tekst en een afbeelding van een groene boom met een gele cirkel erachter.

Aanvraagnummer: 762
Organisatie: Gemeente de Bilt
Locatie: Bilthoven
Uren per week: 16-24 per week
Tarief: €110 per uur
Duur van de opdracht: 12 maanden
Regio: Utrecht
Startdatum: 01-05-2024
Optie tot verlenging: 2 maal 12 maand(en)
Sluitingsdatum: 22-04-2024 09:00

LET OP! Deze opdracht is gesloten.


Deel deze opdracht


Organisatie
Het is goed werken voor de inwoners, organisaties en bedrijven in de zes dorpen die samen onze gemeente vormen. We weten dat we elkaar nodig hebben om de gemeente De Bilt leefbaarder, groener, duurzamer en ondernemender te maken. Om het voor de 42.000 mensen nog fijner te maken om hier te wonen, te werken en te recreëren. Mensenwerk dus. Onze ongeveer 250 medewerkers laten zich elke dag weer inspireren door de wensen en ontwikkelingen in Bilthoven, De Bilt, Groenekan, Maartensdijk, Hollandsche Rading en Westbroek. Steeds vaker werken wij binnen een netwerk van inwoners en bedrijven, dat zelf zaken voor elkaar kan krijgen. Mensen, middelen en technieken slim aan elkaar knopen: dat is onze kracht. Door meer en betere samenwerking binnen de organisatie en met externe partners: dat is de werkelijke innovatie in onze manier van werken.

Meer informatie vindt u op de pagina Onze organisatie .

Opdracht
Brandenburg West valt onder het Programma Aardgasvrije Wijken. De wijk bestaat uit zo'n 700 woningen: 350 in corporatiebezit en 350 particuliere woningeigenaren. Een klein deel is eigendom van particuliere beleggers. Het SES profiel van de wijk is gemiddeld, maar wel met uitersten. De sociale cohesie in de wijk is niet groot. In dit project worden de woningeigenaren vertegenwoordigd door een klankbordgroep. De woningcorporatie is Woongroen (fusie tussen SSW en Woongoed Zeist).

In 2022 is deze Rijkssubsidie aangevraagd en toegekend voor de aanleg van een bronnet. In 2023 is er op verzoek van een groep woningeigenaren aanvullend onderzoek gedaan naar het technische voorkeursvariant. Hier zijn twee vergelijkbare scenario’s uit voortgekomen: de aanleg van een bronnet en individuele lucht-warmtepompen. Het projectteam (o.a. gemeente, bewoners, woningcorporatie) heeft woningeigenaren toegezegd in 2024 beide scenario’s verder uit werken zodat woningeigenaren begin 2025 een uitspraak kunnen doen over de voorkeursvariant. Hiertoe is het nodig dat er met alle woningeigenaren contact wordt gelegd om vervolgens samen met hen de voor en nadelen van beide scenario’s te onderzoeken. Zodra de voorkeursvariant duidelijk is, worden woningeigenaren zoveel mogelijk ontzorgd en begeleid in de te maken keuzes.

De start is gepland op 1 mei 2024 onder voorbehoud van het ontvangen van de provinciale beschikking.

Competenties

  1. Een ervaren projectleider die meedenkt over de inrichting van de aanpak en vervolgens uitvoering geeft aan dit plan
  2. Iemand die ervaring heeft met sociale opgaven of projecten
  3. Je kunt verbinding maken tussen de systeemwereld (stakeholders, deadlines/ projectplannen) en de leefwereld van woningeigenaren.
  4. Iemand die kan luisteren naar bewoners maar ook richting en advies kan geven
  5. Je bent niet per se een energietransitiespecialist, maar je hebt wel affiniteit met het thema en snapt op hoofdlijnen waar het over gaat
  6. Je hebt bij voorkeur elders ervaring opgedaan in een vergelijkbare rol
  7. Je hebt aantoonbare gespreksvaardigheden en bent een kei in organiseren

Gunningscriteria (weging, totaal 100 punten)
4. Aantoonbare werkervaring op het gebied van energietransitie (15 punten);
5. Aantoonbare werkervaring met het samenbrengen van verschillende stakeholders/invalshoeken binnen een project (30 punten) ;
6. Aantoonbare werkervaring met burgerparticipatie binnen een project (40 punten);
7. Aantoonbare ervaring met het bereiken van moeilijke bereikbare doelgroepen (10 punten);
8. Uurtarief maximaal €110,- exclusief BTW/inclusief reiskosten woon-werk en fee Flextender (5 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring als projectleider binnen gemeente, overheid, provincie of non-profit organisatie;
2. Aantoonbare werkervaring op het gebied van sociale opgave;
3. Aantoonbaar beschikbaar gedurende volledige duur van de opdracht inclusief verlenging (36 maanden).

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld in te vullen naar eigen inzicht en behoefte. In het weekend en ’s avonds werken behoort tot de mogelijkheden.
Is hybride werken mogelijk:  ja

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op vrijdag 26 april 2024 tussen 09:00 en 13:00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op dinsdag 23 april 2024 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie

  • De gemeente vraagt om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG).
  • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).
  • De gemeente vraagt van de opdrachtnemer bij het contract onder leiding en toezicht dat ze gebruik maken van een G-rekening. (Bij NEN-gecertificeerde ondernemingen 25% en bij niet NEN-gecertificeerde ondernemingen 55%).