Enterprise architect

Logo's van Gemeente De Wolden en Gemeente Hoogeveen met groen en blauw golfmotief onder elk logo.

Aanvraagnummer: 1313
Organisatie: Samenwerkingsorganisatie de Wolden/Hoogeveen
Locatie: Hoogeveen
Uren per week: 32 per week
Tarief: €122,25 per uur
Duur van de opdracht: 31-12-2024
Regio: Drenthe
Startdatum: Zo snel mogelijk
Optie tot verlenging: Mogelijk, maar nog niet bekend
Sluitingsdatum: 14-05-2024 09:00

LET OP! Deze opdracht is gesloten.


Deel deze opdracht


Organisatie

Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen (SWO) geeft met ruim 900 medewerkers uitvoering aan de gemeentelijke taken en verleent diensten aan ongeveer 80.000 inwoners van de twee gemeenten. Dit maakt ons de op één na grootste gemeentelijke organisatie in Drenthe. Daarnaast zijn wij een unieke organisatie door het werken voor 2 heel verschillende gemeenten. We zijn centraal gelegen en goed bereikbaar, zowel met de auto als het openbaar vervoer. Kijk voor meer informatie over onze organisatie op www.werkenbijdeswo.nl

Opdracht


Als Enterprise Architect ben je verantwoordelijk voor het uitvoeren van een gedetailleerde inventarisatie van het huidige applicatielandschap binnen de gemeentelijke omgeving, inclusief het identificeren van koppelingen en afhankelijkheden. Op basis van deze analyse formuleer je een voorstel voor de sanering, vervanging, en verSAASing van bestaande systemen. Daarnaast stel je een doelarchitectuur voor die voldoet aan de VNG standaarden.

Vereisten / knock-outcriteria


1. Een afgeronde WO-Bachelor opleiding richting informatiekunde;
2. Minimaal 4 jaar aantoonbare werkervaring binnen de publieke sector in de afgelopen 7 jaar;
3. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring als Enterprise Architect;
4. Aantoonbare werkervaring met het werken volgens VNG standaarden op het gebeid van doelarchitectuur;
5. TOGAF en ArchiMate gecertificeerd.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)


6. Aantoonbare werkervaring met veranderingsmanagement (Noem hiervan een duidelijk voorbeeld in het cv) (10 punten);
7. Aantoonbare werkervaring met het implementeren van architectuurveranderingen binnen organisaties. (Noem hiervan een duidelijk voorbeeld in het cv) (45 punten);
8. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring als Enterprise Architect binnen gemeentelijke omgevingen (35 punten);
9. Uurtarief maximaal €122,25,- exclusief BTW/ inclusief reiskosten woon-werkverkeer en fee Flextender (10 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Functieschaal

Deze functie is ingedeeld in functieschaal 11. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Benodigd aantal professionals

1.

CV-eisen

Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen

De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr.
Is hybride werken mogelijk:  Nee

Planning

De gesprekken bij de opdrachtgever worden op een later moment gepland. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen zo snel mogelijk bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

  • Huidige/ zittende leverancier is uitgenodigd om deel te nemen aan deze aanbesteding.
  • De opdrachtgever kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
  • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).
  • Het overeengekomen tarief is van toepassing voor de gehele duur van de inzet van Professional .
    Aanpassing van het tarief is uitsluitend mogelijk na wederzijds overleg én mits er sprake is van detachering en kan slechts ingaan indien Inlener schriftelijk aan Opdrachtgever heeft bevestigd dat de tariefsaanpassing is goedgekeurd, met dien verstande dat verhogingen van het loon of andere arbeidsvoorwaarden, volgend uit de cao binnen de branche waarin Professional werkzaam is of bepaald door wetgeving, te allen tijde kunnen worden doorberekend.
    Andere verhogingen zijn niet mogelijk aangezien deze als een wezenlijke wijziging gezien worden waarmee de oorspronkelijke uitvraag onrechtmatig wordt (voor meer informatie: zie https://www.pianoo.nl/nl/regelgeving/jurisprudentie/jurisprudentieoverzicht/type-opdracht/wezenlijke-wijziging ).