Frontend Developer Digitaal Ondernemersplein

Logo van kvk met opvallende letters in donkergroenblauw.

Aanvraagnummer: 1473
Organisatie: Kamer van Koophandel
Locatie: KVK
Uren per week: 32 per week
Tarief: €85 per uur
Regio: Utrecht
Startdatum: 12-6-2024
Optie tot verlenging: 1 x 3 maanden
Sluitingsdatum: 24-05-2024 09:30

LET OP! Deze opdracht is gesloten


Deel deze opdracht
  


Opdrachtomschrijving

Digitaal Ondernemersplein (DOP) is op zoek naar een Front-end (React)ontwikkelaar. Starters en ondernemers voorzien van relevante overheidsinformatie, zo maken wij het ondernemers makkelijk! Als developer werk jij voor ondernemers, waarbij geen dag hetzelfde is. In deze rol lever je een bijdrage aan de techniek van Digitaal Ondernemersplein. Word jij hier enthousiast van? Kom dan bij KVK/Digitaal Ondernemersplein het verschil maken!

Digitaal Ondernemersplein, een platform voor ondernemers via KVK, heeft zo’n 2.500 webpagina’s en meer dan 10 miljoen bezoeken per jaar. De grootste doelgroep bestaat uit startende ondernemers die hun droom najagen: een eigen onderneming. Om deze droom te realiseren zijn zij afhankelijk van de juiste informatievoorziening.

Als ervaren developer ben je teamlid van ons scrumteam en werk je nauw samen met je collega’s. Je hebt al ervaring opgedaan in het werken met het Javascript framework React, waarbij NodeJS, NextJS en TypeScript zeker geen onbekenden zijn voor jou. Je houdt van clean code, bent creatief in het bedenken van oplossingen en hebt gevoel voor UX en Design.
Kennis van en recente ervaring met Toegankelijkheid (WCAG 2.1) is essentieel. Je hebt ervaring in het komen tot een oplossing om content op een overzichtelijke en gestructureerde manier aan te bieden aan de bezoekers van onze websites, bijvoorbeeld door middel van een keuze tool. Om hierin tot de beste oplossing te komen werk je deze rol nauw samen met je collega ontwikkelaars, redactie en UX-designers.

Elke dag werk je samen met je collega developers, designer, testers, scrummaster, product owner, analisten en redacteuren aan een zo relevant en persoonlijk mogelijke gebruikerservaring. Dit doe je in een zelfsturend scrumteam. Je hebt een duidelijk idee van wat ‘clean code’ is en wil jouw kennis en kunde graag delen met collega’s om zo samen kwalitatief goede applicaties te bouwen. Je hebt een hoge mate van zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en een proactieve houding. Er is binnen het team veel ruimte voor (technische)innovatie, vernieuwing en eigen inbreng. Deze uitvraag betreft een nadere uitvraag vanuit de DAS inhuur KVK voor een senior Front-end (React)ontwikkelaar t.b.v. ondernemersplein.kvk.nl. Er wordt zowel hybride als op kantoor gewerkt (kantoordag op donderdag).

Kandidaatomschrijving

Creativiteit
Bekijkt situaties vanuit verschillende invalshoeken. Kan vaststaande interpretatiekaders loslaten, komt tot alternatieve, oorspronkelijke en vernieuwende ideeën.

Resultaatgericht
Werkt doelgericht en vasthoudend naar resultaten toe en weet het resultaat op efficiënte en effectieve wijze te realiseren.

Deskundigheid
Het ontwikkelen van eigen kennis over het vakgebied en deze kennis effectief benutten voor de eigen functie of organisatie.

Kwaliteitsgericht
Hanteert hoge kwaliteitsnormen bij de uitvoering van het werk, bewaakt en verbetert deze waar mogelijk.

Samenwerken
Handelt vanuit het groepsbelang en levert samen met anderen een bijdrage aan het gemeenschappelijke resultaat en aan de relaties en sfeer in de groep.

De competenties worden getoetst tijdens het interview.

Let op!: Voorafgaand aan de beoordeling van uw aanbieding wordt deze getoetst op volledigheid en geldigheid aan de hand van de in de uitvraag gestelde eisen en de informatie in het CV. Indien gestelde eisen niet aantoonbaar in het cv zijn te herleiden dan zal deze eis in het antwoord van uw aanbieding worden aangepast. Het resultaat daarvan is dat uw aanbieding of lager scoort in de ranking of terzijde wordt gelegd. U ontvangt hierover een gemotiveerd bericht.


Eisen

Opleiding

Kandidaat heeft minimaal een afgeronde hbo opleiding

Opleiding

Kandidaat heeft een opleiding op het gebied van Multimedia/ICT (of vergelijkbaar)

Kennis

Kandidaat heeft aantoonbare kennis van Javascript, HTML, CSS, React

Ervaring

Kandidaat heeft actuele (in de afgelopen 7 jaar) en minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring met website ontwikkeling

Ervaring

Kandidaat heeft actuele (in de afgelopen 5 jaar) en minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring met Scrum

Ervaring

Kandidaat heeft actuele (in de afgelopen 7 jaar) en minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring met Javascript, CSS en HTML

Ervaring

Kandidaat heeft actuele (in de afgelopen 7 jaar) en minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring met React

Ervaring

Kandidaat heeft actuele (in de afgelopen 5 jaar) en minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring met GIT

Ervaring

Kandidaat heeft actuele (in de afgelopen 5 jaar) en minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring met API’s, REST of GraphQL en JSON

Ervaring

Kandidaat heeft actuele (in de afgelopen 5 jaar) en minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring met het bouwen van toegankelijke website volgens de WCAG normen

Ervaring

Kandidaat heeft actuele (in de afgelopen 5 jaar) en aantoonbare ervaring met NPM of Yarn

Ervaring

Kandidaat heeft actuele (in de afgelopen 5 jaar) en aantoonbare ervaring met NodeJS

Ervaring

Kandidaat heeft actuele (in de afgelopen 5 jaar) en aantoonbare ervaring met NextJS: app router & React Server Components

Gunningscriteria

Weging prijsdeel: 30 %


Ervaring

Kandidaat heeft ... jaar aantoonbaar ervaring met Bloomreach
  • 0 tot 3 jaar (5 %)
  • 3 tot 5 jaar (8 %)
  • 5 jaar of meer (17 %)
Weging: 17 %


Ervaring

Kandidaat heeft ... jaar aantoonbaar ervaring met CKEditor
  • 0 tot 3 jaar (5 %)
  • 3 tot 5 jaar (8 %)
  • 5 jaar of meer (17 %)
Weging: 17 %


Ervaring

Kandidaat heeft ... jaar aantoonbaar ervaring met vanilla-extract
  • 0 tot 3 jaar (5 %)
  • 3 tot 5 jaar (8 %)
  • 5 jaar of meer (16 %)
Weging: 16 %


Interview

Bij deze opdracht worden na de eerste selectieronde met een aantal partijen interviews afgenomen. Deze wegen mee in de uiteindelijke beoordeling. Deze interviews worden beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria.

Het interview heeft een tweeledig doel.

Allereerst toetsen we de kennis en ervaring van de kandidaat. Basis hierin vormt het eerder ingediende CV in relatie tot de uitvraag. Een negatieve afwijking leidt tot bijstelling van de eerdere beoordeling die heeft geleidt tot de uitnodiging voor het interview en kan leiden tot uitsluiting van de verdere procedure.

Vervolgens gaan we met de kandidaat in gesprek om te toetsen hoe de benodigde competenties terugkomen in de manier hoe hij/zij binnen de opdracht het werk zal gaan doen en wat hij/zij aan vaardigheden meebrengt om dit juist te doen.

Zeer goed 20% – Naar het oordeel van het beoordelingsteam sluiten de competenties van de Kandidaat zeer goed aan in relatie tot de opdracht. Alle elementen en aspecten van de competenties zijn volledig inhoudelijk aansprekend en zeer goed beantwoord. Er worden inhoudelijke specifieke relevante bijzonderheden besproken door de Kandidaat die volledig aansluiten bij de opdracht van KVK.

Goed 10% – Naar het oordeel van het beoordelingsteam sluiten de competenties van de Kandidaat goed aan in relatie tot de opdracht. De meeste elementen en aspecten van de competenties zijn inhoudelijk aansprekend en goed beantwoord. Er worden inhoudelijk specifieke en relevante bijzonderheden besproken door de Kandidaat die goed aansluiten bij de opdracht van KVK.

Voldoende 3% – Naar het oordeel van het beoordelingsteam sluiten de competenties van de Kandidaat voldoende aan in relatie tot de opdracht. De elementen en aspecten van de competenties zijn voldoende beantwoord. Er worden geen inhoudelijke specifieke relevante bijzonderheden besproken door de Kandidaat die duidelijk aansluiten bij de opdracht van KVK.

Onvoldoende 0% – Naar het oordeel van het beoordelingsteam sluiten de competenties van de Kandidaat zeer beperkt aan in relatie tot de opdracht. Niet alle elementen en aspecten van de competenties zijn voldoende beantwoord. De Kandidaat geeft naar het oordeel van het beoordelingsteam te weinig of geen inhoudelijk antwoord op de gestelde vragen.


Weging: 20 %

Interviewplanning

Start publicatie tender: 14-05-2024

Sluiting inschrijving tender: 24-05-2024

Cv beoordeling: 24-05-2024

Gesprekken: tussen 28-05-2024 en 04-06-2024

Gunningsbesluit: 04-06-2024

Voorlopige gunning: 04-06-2024

Startdatum: 12-06-2024