Functioneel beheerder najaarscampagne

Logo van veiligheids- en gezondheidsregio gelderland-midden, met kleurrijke stervormen en de naam van de organisatie in zwarte tekst.

Aanvraagnummer: 1894
Organisatie: Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden
Locatie: Veiligheids Gezondheidsregio Gelderland-Midden
Uren per week: 24
Tarief: €95 per uur
Regio: Gelderland
Startdatum: 01-07-2024
Optie tot verlenging: n.v.t.
Sluitingsdatum: 16-06-2024 23:59

LET OP! Deze opdracht is gesloten


Deel deze opdracht
  


Opdracht omschrijving

Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM) werkt 24 uur per dag, 7 dagen per week aan publieke veiligheid en gezondheid. Wij zijn de Brandweer, GGD, Ambulancezorg, GHOR en Veilig Thuis in de regio Gelderland Midden en staan 24/7 klaar voor onze ruim 700.000 inwoners uit de 15 gemeenten. www.vggm.nl .

GGD Gelderland-Midden zet zich in voor de bestrijding van het coronavirus. Met het griepseizoen in aantocht, gaat de strijd tegen COVID19 verder en starten wij om deze reden weer een najaarscampagne op. Wil jij een bijdrage leveren aan de maatregelen om verdere verspreiding van COVID-19 te voorkomen?

Wij zoeken voor 24 uur per week een Functioneel Beheerder voor de najaarscampagne coronabestrijding.

Wat ga je voor ons doen?

Je wordt functioneel beheerder van de applicaties rondom vaccineren, waaronder CoronIT. In het contact met GGD/GHOR Nederland, leveranciers en eindgebruikers heb je een maximale focus op het gebruik en verbetering van de applicatie(s) die jij beheert. Je bewaakt en registreert de werking van de applicaties, richt deze in en weet storingen te verhelpen. Collega's uit de gehele organisatie kunnen bij jou terecht met vragen. Je bent in staat hun wensen te vertalen naar de inrichting en geeft uitleg en begeleiding zodat de gebruikers de applicatie met plezier kunnen gebruiken.

De interviews voor deze opdracht zullen plaatsvinden op dinsdag 18 juni. Gelieve hier rekening mee te houden.


Verantwoordelijkheden

Binnen deze functie heb je o.a. de volgende verantwoordelijkheden:

- Meewerken aan het ontwikkelen van de functionaliteit;
- Ondersteunen van medewerkers bij het gebruik van de applicaties;
- Testen van de applicatie;
- Ondersteunen bij het ontwerpen, ontwikkelen en genereren van (maatwerk) overzichten en managementinformatie.


Beschikbaarheid

Je bent inzetbaar voor maximaal 6 maanden voor gemiddeld 24 uur per week. De ingangsdatum van de opdracht dient te liggen tussen 1 en 15 juli 2024. De startdatum is onder voorbehoud van een tijdige afronding van de Offerteprocedure. Dit kan ook betekenen dat de startdatum van de opdracht zal moeten worden opgeschoven. Aan de vermelde startdatum in de Offerteaanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.


Overige eisen

Je voegt een cv van maximaal 5 pagina's A4 toe. NB. Het CV dient louter ter verificatie van de bij de eisen en wensen gegeven antwoorden. Daarnaast dien je, indien van toepassing, bij alle eisen en gunningscriteria kwaliteit de antwoorden/beschrijvingen in het bijbehorende veld "toelichting" van de applicatie in te vullen. Verwijzingen naar alleen het CV en/of andere documenten bij de toelichting op de eisen en de gunningscriteria kwaliteit zal leiden tot uitsluiting.

Je hebt hbo-werk- en denkniveau en hebt minimaal een mbo-diploma niveau 4 in het vakgebied ICT en/of Bedrijfskunde. Benoem de naam van het opleidingsinstituut, de plaats, de afstudeerrichting en het afstudeerjaar.

Je hebt aantoonbaar, in de periode 2018 - heden, minimaal 3 jaar relevante werkervaring als functioneel beheerder. Benoem en beschrijf concreet (geen abstracte termen) in de toelichting de ervaring waaruit blijkt dat je aan de eis voldoet.

Je dient in het bezit te zijn VOG, profiel 45. Wanneer je in aanmerking komt voor de opdracht dan dien je een kopie van de VOG te overleggen.


Gunningscriteria

Sortering
Beste prijs-kwaliteitsverhouding
Gewicht van prijs : 30 %
Gewicht van kwaliteit : 70 %
Uitleg gunningscriteria

Op basis van de economisch meest voordelige inschrijving (EMVI) wordt de top van kandidaten samengesteld. Op basis van de gespreksresultaten wordt één kandidaat geselecteerd. In het geval er uit de gesprekken geen geschikte kandidaat naar voren komt, worden de volgende CV's beoordeeld; zonodig te herhalen tot de selectie is voltooid.

De EMVI komt als volgt tot stand:

prijs score = ( 1 - ( ( uw prijs - laagste prijs ) / laagste prijs ) ) * 100 , maar nooit lager dan 0
kwaliteit score = behaalde kwaliteitspercentage
totaal score = ( prijs score * prijs weging ) + ( kwaliteit score * kwaliteit weging )


Gunningscriteria Kwaliteit

25 %

Je beschikt aantoonbaar over recente ervaring waaruit blijkt dat je analytisch en probleemoplossend vermogen hebt. Aan te tonen met praktijkvoorbeelden; geef concreet aan wat is gedaan en welke uitdaging zijn opgelost. Uit de beantwoording op deze vraag blijkt dat je veel ervaring hebt 5 punten. Voldoende ervaring 3 punten. Weinig ervaring 1 punten en geen ervaring 0 punten.

25 %

Je beschikt aantoonbaar over recente ervaring waaruit blijkt dat je in staat bent initiatief te nemen en eigenaarschap te tonen. Aan te tonen met praktijkvoorbeelden, geef concreet aan wat is gedaan en welke uitdaging zijn opgelost. Uit de beantwoording op deze vraag blijkt dat je veel ervaring hebt 5 punten. Voldoende ervaring 3 punten. Weinig ervaring 1 punten en geen ervaring 0 punten.

25 %

Je beschikt aantoonbaar over recente ervaring waaruit blijkt dat je in staat bent om producten en processen te verbeteren. Aan te tonen met praktijkvoorbeelden; geef concreet aan wat is gedaan en welke producten en/of processen je hebt verbeterd. Uit de beantwoording op deze vraag blijkt dat je veel ervaring hebt 5 punten. Voldoende ervaring 3 punten. Weinig ervaring 1 punten en geen ervaring 0 punten.

25 %

Je hebt een heldere motivatie om deze opdracht uit te voeren. Wij vinden het belangrijk om te horen waarom deze opdracht jou aanspreekt en wat jij hieraan kan bijdragen. Wat zijn jouw belangrijke eigenschappen die deze opdracht tot een succes kunnen maken. - Volledig en heldere motivatie, specifiek gemaakt voor VGGM (5 punten) - Motivatie is deels volledig en helder (2 punten) - Motivatie is onvolledig en onduidelijk (0 punten)


Gunningscriterium Prijs

Maximaal: € 95,00

Inclusief alle kosten, exclusief BTW.

Competenties te toetsen in interviewfase

Beschrijving (uitleg)

De volgende competenties zijn van toepassing in de interviewfase:

1. Communicatief vermogen

2. Samenwerkingsgericht

3. Stressbestendigheid

4. Klantgerichtheid

Je wordt per competentie beoordeeld. Bij elke competentie wordt de volgende beoordeling aangehouden:

- Voldoet (nagenoeg) volledig aan competentie - 10 punten

- Voldoet voldoende aan competentie - 5 punten

- Voldoet (bijna) niet aan competentie - 0 punten

De som van de score per competentie leidt tot de eindscore.


Interviewfase

Beschrijving (uitleg)

Uitsluitend de kandidaten die na een schriftelijke beoordeling van de Offertes in de rangorde de plaatsen 1 tot en met 3 innemen, zullen worden uitgenodigd voor een interview.

Indien in het geval meer dan 3 kandidaten in de rangorde de plaatsen 1 tot en met 3 innemen, zullen alle betrokken kandidaten worden uitgenodigd voor een interview.

De score uit de schriftelijke beoordeling maakt in principe geen onderdeel uit van de score die leidt tot het voornemen tot gunning. Iedere bij de interviewfase betrokken kandidaat begint in principe weer bij nul en heeft in de interviewfase gelijke kansen.

In de voorgaande alinea wordt de term “in principe” gebruikt, aangezien VGGM zich uitdrukkelijk het recht voorbehoudt om een kandidaat tijdens het interview vragen te stellen over het voldoen aan de eisen en over de antwoorden die kandidaat heeft gegeven op de verschillende kwalitatieve (sub)gunningscriteria.

Indien VGGM van mening is dat de kandidaat op basis van de antwoorden op voorgenoemde vragen een vertekend beeld heeft gegeven van zijn ervaring/kwaliteiten en aldus feitelijk niet aan de eisen voldoet dan wel een zodanige lagere score op de kwalitatieve (sub)gunningcriteria had dienen te krijgen, dat hij op basis van hetgeen in de Offerteaanvraag daaromtrent is vermeld, niet had mogen worden uitgenodigd voor de interviewfase, zal VGGM de kandidaat uitsluiten van gunning van de Opdracht.

In dat geval heeft VGGM het recht maar niet de verplichting om een andere kandidaat uit te nodigen voor een interview, die na wijziging van de rangorde daarvoor in aanmerking zou komen. Ook bij het afzeggen van het interview door de kandidaat heeft VGGM het recht maar niet de verplichting om een volgende kandidaat uit te nodigen.

VGGM heeft tevens de mogelijkheid, indien uit de interviews geen geschikte kandidaat naar voren komt, om de volgende kandidaat op de rangorde uit te nodigen voor een interview

De interviews worden uitgevoerd door medewerkers van VGGM. Deze personen beoordelen elke kandidaat op gelijke wijze op basis van de hierboven genoemde persoonlijke competenties. De beoordeling van het interview leidt tot de rangorde die bepaalt welke kandidaat het voornemen tot gunning ontvangt. Deze kandidaat heeft uiteindelijk de beste prijs-/kwaliteitsverhouding en komt daarmee in aanmerking voor voorlopige gunning van de Opdracht. Indien in de Opdracht een inhuurbehoefte van meer dan 1 persoon wordt gevraagd worden de best scorende kandidaten uit de interviewfase geselecteerd.