HR-adviseur – Gemeente Pijnacker-Nootdorp

Logo van de gemeente Pijnacker-nootdorp, met in elkaar verweven blauwe linten die een gestileerde 'p' en 'n' vormen naast de naam in blauwe tekst.

Aanvraagnummer: 834
Organisatie: Gemeente Pijnacker-Nootdorp
Locatie: Pijnacker
Uren per week: 32 tot 36 per week
Tarief: Geen maximum
Duur van de opdracht: 6 maanden
Regio: Zuid-Holland
Startdatum: Zo snel mogelijk
Optie tot verlenging: 2 maal 3 maand(en)
Sluitingsdatum: 22-04-2024 09:00

LET OP! Deze opdracht is gesloten.


Deel deze opdracht


Organisatie
De gemeente Pijnacker-Nootdorp is een groeigemeente, de komende jaren neemt het inwoneraantal toe van 55.000 naar 65.000. We werken de komende jaren aan grote projecten op het gebied van woningbouw, bedrijventerreinen, infrastructuur, voorzieningen, natuur en recreatie. Het ondernemersklimaat wordt gekenmerkt door innovatieve ondernemers die vooruitlopen op het gebied van warmtetransitie en duurzaamheid. Wonen in Pijnacker-Nootdorp is aantrekkelijk vanwege de goede voorzieningen en de prettige ligging in het groen met uitstekende verbindingen naar Den Haag en Rotterdam.

De ambtelijke organisatie bestaat uit circa 400 medewerkers. De organisatiecultuur kenmerkt zich door een informeel karakter, vertrouwen en veel ruimte voor eigen inbreng en ontwikkeling. Onze medewerkers voelen zich gewaardeerd en zijn trots op de organisatie waarvoor zij werken.

De afdeling Bedrijfsvoering zorgt ervoor dat het bestuur, management en medewerkers van gemeentelijke organisatie goed worden ondersteund en geadviseerd op het gebied van Financiën, Control, Inkoop, Juridische Zaken en Personeel & Organisatie.

De vacature voor HR adviseur valt onder het team P&O van de afdeling Bedrijfsvoering. Het team P&O bestaat uit 10 personen en is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van HRM beleid en adviseert het management hierover, neemt deel aan of is trekker van verandertrajecten binnen de organisatie en voert de personeels- en salarisadministratie.

Opdracht
Als HR-adviseur ben je het eerste aanspreekpunt voor het afdelingsmanagement op het gebied van Personeel en Organisatie. Daarnaast implementeer je managementinstrumenten bij de aan jou toegewezen afdelingen voor de uitvoering van het HR-beleid en begeleid je het management bij het toepassen ervan. Je draagt actief bij aan het verbeteren van onze (digitale) kern processen, de ontwikkeling van het  team, maar je bent ook een echte team player. Hierbij werk je samen en stem je actief af met de andere interne adviseurs.

Competenties

  • Hands-on mentaliteit;
  • Communicatief;
  • Proactieve houding;
  • Denkt in termen van oplossingen en niet in problemen.

Gunningscriteria (weging)
7. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 7 jaar als HR Adviseur (30 punten);
8. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als HR adviseur binnen gemeente/overheid sector (35 punten);
9. Aantoonbare werkervaring als adviseur op het gebied van organisatieontwikkeling en -verandering (20 punten);
10. Uiterlijk beschikbaar per 6 mei voor 32 tot 36 uur per week (15 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan de genoemde criteria voldoet.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).
2. Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop c.q. iPad.
3. De beroepsaansprakelijkheidsverzekering en de aansprakelijkheidsverzekering bedrijven biedt qua verzekerde hoedanigheid, inhoudelijk dekking aan minimaal de opdrachtwaarde van de opdracht.
4. Kandidaat is bereid om bij wederzijds goedvinden na minimaal 1040 uur kosteloos bij opdrachtgever in dienst te treden.
5. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als HR Adviseur;
6. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau in de richting van Personeelsmanagement of HR.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar ons oordeel het beste voldoet aan het gevraagde profiel in de marktplaatsuitvraag. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De gemeente Pijnacker-Nootdorp behoudt zich het recht de opdracht niet te gunnen.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 10. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Benodigd aantal professionals
1

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in ieder geval donderdag en vrijdag.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op donderdag 25 april 2024 tussen 11.00 uur en 12.00 uur of tussen 14.00 uur en 15.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op  woensdag 24 april 2024 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie
- De gemeente zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken.
- Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
- ‘Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi)’.