Cloud engineer

Logo van gemeente westland met een gestileerde witte figuur die een ploeg trekt op een zwarte achtergrond, naast de naam in blauwe en groene blokken.

Aanvraagnummer: 835
Organisatie: Gemeente Westland
Locatie: Naaldwijk
Uren per week: 36 per week
Tarief: €117,00 per uur
Duur van de opdracht: 6 maanden
Regio: Zuid-Holland
Startdatum: Zo snel mogelijk
Optie tot verlenging: 2 maal 6 maand(en)
Sluitingsdatum: 24-04-2024 09:00

LET OP! Deze opdracht is gesloten.


Deel deze opdracht


Organisatie
Bouw mee met de gemeente Westland. De gemeente Westland is met ruim 100.000 inwoners één van de dertig grootste gemeenten in Nederland. Met haar duurzame en innovatieve glastuinbouwcluster is de gemeente Westland een belangrijke economische motor. Op een inspirerende manier biedt gemeente Westland haar inwoners ruimte, rust, groen en woonomgevingen met aantrekkelijke recreatiemogelijkheden en voorzieningen. Een vitale economie en een bloeiend verenigingsleven zorgen voor een dynamische en actieve gemeente. Slagkracht, ambitie, innovatie en professionaliteit, dat zijn de kernbegrippen waar het in Westland om draait!
Gemeente Westland is een uitdagende en eigentijdse werkgever, die continu in ontwikkeling is. We zijn een actieve werkorganisatie met een prettige, informele werksfeer en volop ontwikkelingsmogelijkheden. We sturen op resultaten en het tonen van eigen initiatief wordt gewaardeerd. Gemeente Westland is onderverdeeld in vier clusters: Dienstverlening, Beleid, Ruimte en Bedrijfsvoering, met daarnaast een unit concern control en eenheid bureau gemeentesecretaris.

Opdracht
Het team I&A bevindt zich in een traject van verdere professionalisering  en technische vernieuwing en zoekt hierbij een Netwerk Beheerder / Ontwikkelaar.  In deze rol ben je verantwoordelijk voor de vernieuwing van de netwerken binnen de Gemeente Westland en Midden Delfland, daarnaast verricht je gedurende je opdracht mede het onderhoud op de netwerken.  Je legt verantwoording af aan de manager ITB en werkt samen het de overige beheerders en security officers.

De Cloud Engineer is gespecialiseerd in het implementeren, beheren en onderhouden van Cloud infrastructuur en -diensten. je speelt een essentiële rol bij het de migratie naar de Cloud en het ondersteunen van de operationele behoeften van organisaties.

Benodigde Competenties:

  1. Cloud Expertise: Diepgaande kennis van Azure, inclusief de diensten, prijsmodellen, architectuur en het Cloud Adoption Framework (CAF);
  2. Beveiliging en Compliance: Bekwaamheid in cloud beveiligingsprincipes, waaronder identiteitsbeheer, toegangscontroles en encryptie, en kennis van nalevingsnormen;
  3. Automatisering: Ervaring met automatiseringstools zoals Terraform, Ansible, of vergelijkbare tools, zodat het Infrastructure as Code (IaC) principe toegepast kan worden;
  4. Netwerken en Opslag: Inzicht in cloudnetwerken, opslagopties en databasemanagement in de cloud;
  5. Schaalbaarheid en Prestaties: Kennis van hoe cloudoplossingen kunnen worden ontworpen voor schaalbaarheid en optimale prestaties.

Gunningscriteria (weging)
6. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de rol van cloud engineer gemeentelijke instelling (40 punten);
7. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met cloud i.r.t. BIO, benoem waar dit is opgedaan (35 punten);
8. Aantoonbare ervaring met hybride infrastructuur binnen een samenwerkende gemeente omgeving, licht dit toe in het cv (25 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Uurtarief maximaal € 117,00 exclusief btw, inclusief reiskosten woon-werk, fee Flextender;
2. Minimaal een afgeronde hbo opleiding in de richting van ICT/ cloud technologie;
3. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de rol van Cloud Engineer;
4. Beschikbaar per uiterlijk 13 mei 2024 voor 36 uur per week;
5. Minimaal in het bezit van 2 Microsoft certificaten.

Benodigd aantal professionals
1

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Maandag tot vrijdag

Planning
De gesprekken bij de gemeente worden gepland in overleg met de kandidaten . De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op donderdag 25 april 2024 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie

  • De gemeente zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken.
  • Het aantal te declareren uren mag het maximum van 1620 uur per jaar niet overschrijden. Er geldt een terugbetalingsverplichting voor het teveel gedeclareerde.
  • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
  • ‘Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi)’.
  • De voertaal binnen de gemeente is Nederlands (in taal en geschrift), er word geacht dat de kandidaat hieraan kan participeren.