HR service medewerker

Logo van auris met een veelkleurig abstract bladontwerp naast opvallende blauwe hoofdletters die 'auris' spellen.

Aanvraagnummer: 951
Organisatie: Koninklijke Auris Groep
Locatie: Rotterdam
Uren per week: 36-40 per week
Tarief: Geen maximum
Duur van de opdracht: 31 januari 2025
Regio: Zuid-Holland
Startdatum: Zo snel mogelijk
Optie tot verlenging: Mogelijk, maar nog niet bekend
Sluitingsdatum: 06-05-2024 09:00

LET OP! Deze opdracht is gesloten.


Deel deze opdracht


Organisatie onderdeel
De Koninklijke Auris Groep is de professionele partner van mensen die ondersteuning nodig hebben bij horen, spreken of taal. Auris bestaat uit scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs, ambulante diensten, audiologische centra en zorglocaties. Auris zorgt voor passend onderwijs en begeleidt professionals door bijvoorbeeld scholing en advies. Daarnaast voert Auris praktijkgericht, wetenschappelijk onderzoek uit. In de regio’s Zeeland, Zuid Holland, Noord-Holland en Midden-Nederland zorgen ruim 1500 mensen dat onze cliënten zo veel mogelijk zelfstandig hun leven leiden en optimaal kunnen deelnemen aan de maatschappij. Lees meer op onze website.

Opdracht
Als medewerker HR houdt je je onder andere bezig met de volgende zaken:
-              telefonisch en via de mail beantwoorden vragen van leidinggevenden en medewerkers
-              bewaken voortgang en controleren bij diverse workflows voor in-, door- en uitstroom
-              maandelijkse controle en ondersteuning bij interne HR-rapportages
-              verwerken van personeels- en salarismutaties
-              aandachtsgebied is salarisadministratie
-              ervaring met AFAS is een vereiste, kennis van de specifieke cao’s een pré.

Competenties

  • Samenwerken (veel op afstand) en zelfstandig
  • Verantwoordelijkheidsgevoel
  • Administratief sterk
  • Prioriteit kunnen stellen en overzicht houden

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
4. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als HR medewerker (40 punten);
5. Aantoonbare werkervaring met de salarisadministratie (25 punten);
6. Aantoonbare werkervaring met het werken met cao’s in de publieke sector (35 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Aantoonbare werkervaring als HR medewerker;
2. Een afgeronde opleiding op minimaal op minimaal hbo-bachelor;
3. Aantoonbare werkervaring met AFAS;

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 7/8 OOP. Deze functieschaal is verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr.

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op 13 en 14 mei 2024 . De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op vrijdag 10 mei 2024 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

  • Auris heeft er voor gekozen om Flextender als broker in te zetten. Na gunning verzorgt Flextender derhalve de contractafhandeling, urenregistratie en facturatie. Dit betekent dat u een overeenkomst afsluit met Flextender. De overeenkomsten zijn als model bijgevoegd in het reactieformulier (Model 4 in geval u een ZZP’er bent, Model 5 in geval u een Toeleverancier bent die een zzp’er aanbiedt en Model 6 in het geval u een Toeleverancier bent de Tijdelijke medewerker detacheert). U zal in casu factureren aan Flextender middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding. Door in te schrijven gaat u ermee akkoord middels deze constructie de opdracht uit te voeren.
  • Voor het uitvoeren van de opdracht is afgifte van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) een vereiste.
  • Uitzend-/ en uitleenbedrijven moeten voldoen aan de voorwaarden voor disculpatie als gesteld in de wijziging leidraad invordering nr. BLKB2012/1062M.
  • Indien de opdrachtnemer een uitzend-/uitleenbedrijf betreft die is opgenomen in het register van de Stichting Normering Arbeid (SNA) zal opdrachtgever 25% van de factuur (inclusief omzetbelasting) storten op de G-rekening van de opdrachtnemer.
  • Indien de opdrachtnemer een uitzend-/uitleenbedrijf betreft die niet is opgenomen in het register van de Stichting Normering Arbeid (SNA) zal opdrachtgever 55% van de factuur (inclusief omzetbelasting) storten op de G-rekening van de opdrachtnemer.
  • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).