Ruimtelijk Strateeg en Coördinator RO


Aanvraagnummer: 952
Organisatie: Gemeente Woerden
Locatie: Woerden
Uren per week: 36 per week
Tarief: €125 per uur
Duur van de opdracht: 9 maanden
Regio: Utrecht
Startdatum: Zo snel mogelijk
Optie tot verlenging: 2 maal 6 maand(en)
Sluitingsdatum: 06-05-2024 09:00

LET OP! Deze opdracht is gesloten.


Deel deze opdracht


Organisatie
Werken voor de gemeenten Woerden en Oudewater betekent werken aan ambities in een dynamische organisatie met grote maatschappelijke verantwoordelijkheid. Ruim 500 talentvolle professionals werken voor twee gemeentebesturen die samen 60.000 inwoners vertegenwoordigen.

Je bent werkzaam in een politiek bestuurlijke omgeving en centraal in het Groene Hart. De organisatie kent een informele werksfeer en heeft oog voor medewerkers met talent. We stimuleren ontwikkeling en brede inzetbaarheid. We bieden flexibiliteit in werkzaamheden en interessante interne projecten aan.

https://www.woerden.nl/werken-voor-woerden-en-oudewater .

Opdracht
De gemeenten Woerden en Oudewater hebben veel ruimtelijke ambities Team Ruimtelijke plannen zoekt een tijdelijke Ruimtelijke strateeg met coördinerende kwaliteiten. Het team bestaat momenteel uit vijf clusters. Je werkt vanuit het cluster Ruimtelijke ordening en bent tevens de coördinator van dit cluster.

Binnen het Domein Ruimte liggen een heel aantal opgaven die een integrale strategisch blik vragen. Denk aan ruimtelijke vraagstukken op het gebied van woningbouw, economie, landelijk gebied en maatschappelijke voorzieningen. Het aan elkaar verbinden en integreren van deze vraagstukken vraagt om helikoptervisie en strategische afwegingen. Jij gebruikt jouw kennis en expertise om bij te dragen aan de beste oplossingen voor deze vraagstukken. Hiervoor schuif je aan bij relevante ambtelijke overleggen en heb je een belangrijke rol in het adviseren van bestuurders.

Als organisatie hanteren wij portfoliomanagement en een investeringsagenda om meer grip te krijgen op wat we doen en nieuwe initiatieven integraal te kunnen afwegen. Als strateeg neem je deel aan onze portfoliotafel om samen met het management integraliteit aan te brengen in de keuzes waar we voor staan. Je draagt vanuit deze rol ook bij aan het implementeren en steviger verankeren van portfoliomanagement in de organisatie. De ambtelijke adviezen van de portfoliotafel maak je bespreekbaar met ons bestuur, waarbij je stevige advisering over het wel of niet oppakken van een initiatief of zelfs het stoppen van ontwikkelingen niet schuwt.

Ook werk je mee aan het toepassen van het instrument gebiedsprogramma’s onder de Omgevingswet. Hierbij ligt jouw focus vanuit een brede ruimtelijk strategische visie vooral op  adviseren over een logische volgordelijkheid van de gebiedsprogramma’s. Waarom heeft het ene gebiedsprogramma meer prioriteit dan het andere en wat zijn de consequenties daarvan? Los van de specifieke gebiedsprogramma’s is fasering überhaupt een belangrijk onderdeel van jouw strategische advisering. Vanuit de veelheid aan ruimtelijke opgaven zal er de komende jaren prioritering moeten plaatsvinden om de werkvoorraad behapbaar te houden.

Tenslotte stuur je als coördinator van het cluster Ruimtelijke Ordening de planologen aan en help je mee in het prioriteren van de vele werkzaamheden. Deze coördinerende taak zal zo’n 8 uur per week vragen.

Competenties

  • Je hebt het vermogen om maatschappelijke vraagstukken vanuit verschillende invalshoeken te beoordelen en houdt daarbij het algemeen belang voor ogen. Je weet deze op waarde te schatten en te prioriteren en kunt de soms abstracte en complexe materie vertalen naar concrete adviezen en acties
  • Je kunt putten uit een breed palet van communicatiestijlen, interventiestijlen en werkvormen; je bent origineel en creatief
  • Je bent een integere adviseur met een brede interesse voor alles wat zich binnen de samenleving afspeelt

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
6. Minimaal 4 jaar aantoonbare werkervaring binnen een gemeente (35 punten);
7. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met de strategische advisering van ruimtelijke projecten, onder andere aan het bestuur (45 punten);
8. Maximaal uurtarief van €125,- exclusief btw, inclusief reiskosten woon- werkverkeer (20 punten);

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Vereisten / knock-outcriteria
1.Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau in de richting van Planologie, stedenbouw of landschapsinrichting;
2.Minimaal 4 jaar aantoonbare werkervaring binnen de overheid.
3.Aantoonbare werkervaring met het begeleiden van complexe ruimtelijke projecten;
4.Aantoonbare werkervaring als strategisch adviseur;
5.BYOD (bring your own device): voor deze opdracht moet de kandidaat gebruik maken van eigen laptop en mobiel.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 11/12. Deze functieschaal is verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr.

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland in de week van 13 mei . De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op vrijdag 10 mei 2024 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

  • Gemeente Woerden heeft er voor gekozen om Flextender als broker in te zetten. Na gunning verzorgt Flextender derhalve de contractafhandeling, urenregistratie en facturatie. Dit betekent dat u een overeenkomst afsluit met Flextender. De overeenkomsten zijn als model bijgevoegd in het reactieformulier (Model 4 in geval u een ZZP’er bent, Model 5 in geval u een toeleverancier bent die een zzp’er aanbiedt en Model 6 in het geval u een toeleverancier bent die de tijdelijke medewerker detacheert). U zal in casu factureren aan Flextender middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding. Door in te schrijven gaat u ermee akkoord middels deze constructie de opdracht uit te voeren.
  • Voor het uitvoeren van de opdracht is afgifte van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) een vereiste.
  • Uitzend-/ en uitleenbedrijven moeten voldoen aan de voorwaarden voor disculpatie als gesteld in de wijziging leidraad invordering nr. BLKB2012/1062M.
  • Indien de opdrachtnemer een uitzend-/uitleenbedrijf betreft die is opgenomen in het register van de Stichting Normering Arbeid (SNA) zal opdrachtgever 25% van de factuur (inclusief omzetbelasting) storten op de G-rekening van de opdrachtnemer.
  • Indien de opdrachtnemer een uitzend-/uitleenbedrijf betreft die niet is opgenomen in het register van de Stichting Normering Arbeid (SNA) zal opdrachtgever 55% van de factuur (inclusief omzetbelasting) storten op de G-rekening van de opdrachtnemer.
  • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).
  • De gemeente Woerden faciliteert geen ‘mobile devices’ zoals laptop en telefoon.