Leerkracht onderbouw

Logo van "auris" met een veelkleurig abstract bladontwerp naast opvallende hoofdletters in een grijsblauwe tint.

Aanvraagnummer: 953
Organisatie: Onderwijs Koninklijke Auris Groep
Locatie: Rotterdam
Uren per week: 16 per week
Tarief: Geen maximum
Duur van de opdracht: tot 31 mei 2024
Regio: Utrecht
Startdatum: Zo snel mogelijk
Optie tot verlenging: in overleg
Sluitingsdatum: 25-04-2024 12:00

LET OP! Deze opdracht is gesloten.


Deel deze opdracht


Opdracht : leerkracht groep 1/2
Wat ga je doen
Als leraar groep 1/2 geef jij les aan leerlingen met een Taalontwikkelingsstoornis (TOS) en/of slechthorendheid. Je creëert hierin het perfecte leerklimaat voor kinderen die meer aandacht nodig hebben op het gebied van taal.

Het lesgeven doe je niet alleen. Je werkt samen in een multidisciplinair team in de klas, bestaande uit een leerkracht, een onderwijsassistent en een logopedist. Op de school zijn daarnaast nog aanwezig een orthopedagoog, een Intern Begeleider, een oefentherapeut en een krachttrainer om je te ondersteunen. Samen zorgen jullie ervoor om het beste uit de leerlingen te halen.

Competenties

  • Samenwerking;
  • Geduldig.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
3. Aantoonbare werkervaring/affiniteit met een TOS en/of slechthorendheid (25 punten);
4. Aantoonbare werkervaring als leerkracht in groep 1/2 (25 punten);
5.  Aantoonbare kennis van NmG1 (Nederlands met Gebaren) (25 punten);
6. Kandidaat is beschikbaar voor 16 uur per week op woensdag en vrijdag (25 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde PABO opleiding;
2. Aantoonbare werkervaring als leerkracht op basisonderwijs;

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal LC. Deze functieschaal is verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Wo – Vr.

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever worden gepland in overleg met de kandidaat.

Overige informatie

  • Auris heeft er voor gekozen om Flextender als broker in te zetten. Na gunning verzorgt Flextender derhalve de contractafhandeling, urenregistratie en facturatie. Dit betekent dat u een overeenkomst afsluit met Flextender. De overeenkomsten zijn als model bijgevoegd in het reactieformulier (Model 4 in geval u een ZZP’er bent, Model 5 in geval u een Toeleverancier bent die een zzp’er aanbiedt en Model 6 in het geval u een Toeleverancier bent de Tijdelijke medewerker detacheert). U zal in casu factureren aan Flextender middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding. Door in te schrijven gaat u ermee akkoord middels deze constructie de opdracht uit te voeren.
  • Voor het uitvoeren van de opdracht is afgifte van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) een vereiste.
  • Uitzend-/ en uitleenbedrijven moeten voldoen aan de voorwaarden voor disculpatie als gesteld in de wijziging leidraad invordering nr. BLKB2012/1062M.
  • Indien de opdrachtnemer een uitzend-/uitleenbedrijf betreft die is opgenomen in het register van de Stichting Normering Arbeid (SNA) zal opdrachtgever 25% van de factuur (inclusief omzetbelasting) storten op de G-rekening van de opdrachtnemer.
  • Indien de opdrachtnemer een uitzend-/uitleenbedrijf betreft die niet is opgenomen in het register van de Stichting Normering Arbeid (SNA) zal opdrachtgever 55% van de factuur (inclusief omzetbelasting) storten op de G-rekening van de opdrachtnemer.
  • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

De reactietermijn van deze aanvraag duurt tot donderdag 25 april 2024, 12:00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.