interim bestuursadviseur communicatie

Logo met een grijze leeuw en een rode diagonale lijn over het woord "Amersfoort" in zwarte tekst.

Aanvraagnummer: 699
Organisatie: Gemeente Amersfoort
Locatie: Amersfoort
Uren per week: 36 per week
Tarief: Geen maximum
Duur van de opdracht: 28-4-2024 t/m 17-7-2024
Regio: Utrecht
Startdatum: 28-4-2024
Optie tot verlenging: 2 x 2 maanden
Sluitingsdatum: 15-04-2024 09:00

LET OP! Deze opdracht is gesloten.


Deel deze opdracht


In verband met tijdelijke afwezigheid van twee collega's zoekt Amersfoort een interim bestuursadviseur communicatie voor de maanden mei en juni, tot half juli. Samen met collega's ondersteunt de bestuursadviseur communicatie meerdere collegeleden in woordvoering, optredens en speeches, kernboodschappen van nieuw beleid en samenwerking met de stad. In Amersfoort werken de bestuursadviseurs communicatie nauw samen met strategen, adviseurs public affairs, externe betrekkingen, het mediateam, enzovoort. Werktijden in overleg te bepalen.

LET OP!

In het kader van gelijke kansen en het voorkomen van manipulatieve inschrijvingen, waarbij een inschrijver veel verschillende cv’s indient en zo kan sturen op wie in de top komen, mag een inschrijver maximaal 1 offerte/kandidaat aanbieden.  Bij meer dan 1 aangeboden offerte/kandidaat zal alleen de eerst binnengekomen aanbieding meedingen naar de opdracht.

Urenregistratie/facturatie

De gewerkte uren dienen te worden geregistreerd via de inhuurdesk van de Gemeente Amersfoort en na akkoord van de inhurende manager kan er via Mijn inhuurdesk op Gemeenteamersfoorthuurtin.nl een factuur digitaal worden verzonden aan de gemeente. Dit zorgt voor een snelle financiële afhandeling van uw facturen.

Weging prijsdeel: 25 %

Adequate werkervaring

De ideale kandidaat heeft langjarige ervaring als bestuursadviseur communicatie in een middelgrote gemeente. Naarmate de aangetoonde werkervaring hier dichter bij in de buurt komt, is de score hoger.
Weging: 25 %

Inhoudelijke veelzijdigheid

De ideale kandidaat heeft ervaring met veel verschillende beleidsinhoudelijke dossiers opgedaan en/of is bekend in Amersfoort en de specifieke opgaven die hier spelen. Naarmate de aangetoonde werkervaring hier dichter bij in de buurt komt, is de score hoger.
Weging: 25 %

Interview

Bij deze opdracht worden na de eerste selectieronde met een aantal partijen interviews afgenomen. Deze wegen mee in de uiteindelijke beoordeling. Deze interviews worden beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria.
Van de kandidaat worden uitstekende communicatieve vaardigheden verwacht; soepel in teamwerk en tegelijk zelfstarter; een stevige persoonlijkheid met een evenwichting gevoel voor bestuurlijke verhoudingen; affiniteit met participatie en goed in schakelen. Deze aspecten worden in het gesprek getoetst.

Weging: 25 %
Vrijdagmiddag 19 april heeft de voorkeur, waarschijnlijk online.