Adviseur Ruimtelijke Ontwikkeling

Logo van Gemeente Oss met een gestileerd blauw silhouet van een vliegende vogel naast de tekst "Gemeente Oss.

Aanvraagnummer: 698
Organisatie: Gemeente Oss
Locatie: Oss
Uren per week: 36 per week
Tarief: Geen maximum
Duur van de opdracht: 1-7-2024 t/m 1-1-2025
Regio: Noord-Brabant
Startdatum: 1-7-2024
Optie tot verlenging: 12 x 3 maanden
Sluitingsdatum: 15-04-2024 17:00

LET OP! Deze opdracht is gesloten.


Deel deze opdracht


Als Adviseur Ruimtelijke Ontwikkeling vervul je een spilfunctie in onze ruimtelijke opgaven, zoals de woningbouwversnelling in de stad en kleine kernen, ontwikkelingen in het buitengebied en mobiliteitsvraagstukken. Dat doe je niet alleen, maar samen met zo’n 40 collega’s van onze afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, verdeeld over de teams Stedelijk Gebied en Landelijk Gebied. Je kunt sparren met zo’n 15 Adviseurs Ruimtelijke Ontwikkeling binnen de afdeling.

Je vervult een rol in complexe ruimtelijke ontwikkelingsprojecten. Hierin stel je ruimtelijke plannen op en/of begeleid je de bijbehorende procedures. Ook weet je de juridische aspecten haarfijn in beeld te brengen. De impact hiervan vertaal je naar een helder advies richting de gemeenteraad, het college van B en W, management en collega’s.

Verder beoordeel je complexe principeverzoeken/plannen en zienswijzen.

De opdracht is voor 24-36 per week.

Weging prijsdeel: 20 %

Werkervaring opstellen ruimtelijke plannen

Uit het CV blijkt dat de kandidaat ervaring heeft met het opstellen en/of begeleiden van ruimtelijke plannen en daarbij behorende procedures.
  • 3-5 jaar werkervaring (10 %)
  • > 5 jaar werkervaring (20 %)
Weging: 20 %

Werkervaring deelname ruimtelijke projecten

Uit het CV blijkt dat de kandidaat ervaring heeft in het deelnemen aan ruimtelijke projecten en/of programma’s en daarin als Adviseur Ruimtelijke Ontwikkeling heeft gefunctioneerd
  • 3-5 jaar werkervaring (10 %)
  • > 5 jaar werkervanring (20 %)
Weging: 20 %

Werkervaring beoordelen complexe principeverzoeken

Uit het CV blijkt dat de kandidaat ervaring heeft met het beoordelen en adviseren over meer complexe principeverzoeken.
  • 3-5 jaar werkervaring (10 %)
  • > 5 jaar werkervaring (15 %)
Weging: 15 %

Interview

Bij deze opdracht worden na de eerste selectieronde met een aantal partijen interviews afgenomen. Deze wegen mee in de uiteindelijke beoordeling. Deze interviews worden beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria.

Tijdens het interview toetsen we de competenties en vaardigheden zoals beschreven in het kandidaatprofiel. In het bijzonder letten we op of de kandidaat uitstekend in- en extern kan communiceren (bijvoorbeeld over ruimtelijke plannen om tot een goed resultaat te komen).


Weging: 25 %
De gesprekken worden in overleg gepland.