IT Inkoopadviseur

Logo van provincie Gelderland met de naam in donkerblauwe tekst onderstreept door twee horizontale lijnen.

Aanvraagnummer: 1862
Organisatie: Provincie Gelderland
Locatie: Provincie Gelderland
Uren per week: 16 - 24 uur
Tarief: €105 - €120 per uur
Regio: Gelderland
Startdatum: 08-07-2024
Optie tot verlenging: 2 x 3 maanden
Sluitingsdatum: 15-06-2024 23:59

LET OP! Deze opdracht is gesloten


Deel deze opdracht
  


Opdracht omschrijving

Gelderland, de mooiste provincie van Nederland! Elke dag werken we in de grootste provincie van Nederland samen met 1500 medewerkers om Gelderland mooi, schoon, welvarend en gaaf te houden van en voor ons allemaal. We doen dit met veel inzet, motivatie, kennis en kunde en uiteraard samen met allerlei organisaties en andere partijen. Samen zoeken we telkens naar nieuwe passende oplossingen voor complexe maatschappelijke opgaven zoals energietransitie, mobiliteit of milieu. Dit maakt ons werk uitdagend, interessant en zinvol.

Op het gebied van IT is veel te doen en de ontwikkelingen gaan snel. Voor wat betreft de IT-contracten gelden strikte regels en voorwaarden voor ons als overheidsorganisatie. Deze kunnen wettelijk zijn, maar ook organisatie brede afspraken. Deze afspraken vertalen zich hoofdzakelijk naar de IT-specificaties binnen onze aanbestedingen. De invoering van de Wet Digitale Overheid en de huidige vereiste IT-standaarden heeft de provincie doen besluiten de activiteiten bij IT inkoop verder te professionaliseren. Een professionalisering in de werkwijze is nodig om de IT-contracten en aanbestedingen naar een hoger niveau te tillen. Hierbij is het belangrijk dat alle IT specialisten kunnen meewerken aan de aanbesteding, het proces van aanbesteden helder is en ieder zijn rol goed kan invullen bij het realiseren van een succesvolle aanbesteding.

Ondanks de goede voornemens de IT-aanbestedingen te professionaliseren, ontbreekt het bij team Inkoop aan capaciteit. Momenteel heeft de provincie 1 inkoopadviseur die ondersteunt bij de IT-aanbestedingen. De provincie is dan ook op zoek naar extra ondersteuning en begeleiding op ten minste één omvangrijk IT-aanbestedingsproject dat momenteel in de voorbereidende fase zit.

Wij zijn op zoek naar een inkoopadviseur die ervaring en dus affiniteit heeft met IT-aanbestedingen en samen met de inkoopcollega's een bijdrage kan leveren in de professionalisering van de werkwijze rondom IT-aanbestedingen.

Bij een eventuele verlenging zal het aantal uren opnieuw bepaald worden op basis van het te verwachten werkaanbod.


Verantwoordelijkheden

De IT inkoopadviseur begeleidt de projectgroep gedurende de gehele aanbestedingsprocedure en heeft de volgende taken en verantwoordelijkheden:

 • Ondersteunt en schrijft mee aan de aanbestedingsdocumenten;

 • Voert gesprekken met stakeholders en ondersteunt hen bij het formuleren van de (IT-) inkoopbehoefte;

 • Stelt de offerteaanvraag op in Mercell, volgens de beleidsregels en afspraken van Provincie Gelderland;

 • Stuurt waar mogelijk actief bij in de projectplanning en signaleert risico’s;

 • Heeft een kritische houding richting de aanbestedingsdocumenten en signaleert onregelmatigheden;

 • Draagt de verantwoordelijkheid voor de verwerking en uitvoering van de aanbestedingsprocedure in het tenderplatform Mercell;

 • Is een stevige gesprekspartner als het gaat om de aanpak van IT specifieke aanbestedingen en geldende (IT-)voorwaarden;

 • Heeft een proactieve en ondernemende houding bij het oppakken van inkoop brede vraagstukken.


Beschikbaarheid

Externe is inzetbaar vanaf 8 juli 2024 tot en met 30 juni 2025 voor 16 - 24 uur per week. De inhuuropdracht kan optioneel worden verlengd met 2 maal een periode van 3 maanden. Afhankelijk van de beschikbaarheid van externe, is een gefaseerde start en/of latere startdatum mogelijk, mits externe uiterlijk 5 augustus 2024 inzetbaar is voor 16 - 24 uur per week. De startdatum is onder voorbehoud van een tijdige afronding van de Offerteprocedure. Dit kan ook betekenen dat de startdatum van de opdracht zal moeten worden opgeschoven. Aan de vermelde startdatum in de Offerteaanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.


Overige eisen

U voegt een CV van maximaal 5 pagina's A4 toe. Indien het CV (incl. figuren, tabellen, voorblad en inhoudsopgave) langer is dan het toegestane aantal A4's, wordt deze enkel voor het toegestane aantal A4's beoordeeld, waarna de overige A4's buiten de beoordeling worden gehouden. Het CV is in het Nederlands gesteld en bij voorkeur in PDF-formaat. In het CV dient te allen tijde een vermelding van de functienaam, start- en einddatum (MAAND EN JAAR) van de werkzaamheden en aantal gewerkte uren per week te zijn vermeld. NB. Het CV dient louter ter verificatie van de bij de eisen en wensen gegeven antwoorden. Daarnaast dient u bij alle eisen en gunningscriteria kwaliteit de antwoorden/beschrijvingen in het bijbehorende veld "toelichting" van de applicatie in te vullen. Verwijzingen naar ALLEEN het CV en/of andere documenten bij de toelichting op de eisen en de gunningscriteria kwaliteit ZAL leiden tot uitsluiting. Externe is de afgelopen twee jaar niet in loondienst geweest van provincie Gelderland.

Externe beschikt aantoonbaar over minimaal een afgeronde HBO opleiding aangevuld met een NEVI 1 Publiek of met een vergelijkbare aanvullende opleiding op het gebied van inkoop. Benoem de naam van het opleidingsinstituut, de plaats, de afstudeerrichting en het afstudeerjaar. Bij een vergelijkbare aanvullende opleiding op het gebeid van inkoop graag aangeven waarom deze opleiding vergelijkbaar is met NEVI 1 Publiek.

Externe beschikt aantoonbaar over minimaal 5 jaar ervaring (opgedaan in de periode 2016 - heden) in het begeleiden van (Europese) aanbestedingen bij of voor een overheidsorganisatie en/of aanbestedende dienst. Benoem en beschrijf concreet (geen abstracte termen) in uw toelichting de ervaring waaruit blijkt dat u aan deze eis van minimaal 5 jaar ervaring voldoet.

Externe beschikt aantoonbaar over ervaring (opgedaan in de periode 2018 - heden) met het begeleiden van Europese IT-aanbestedingen. Benoem en beschrijf concreet (geen abstracte termen) in uw toelichting minimaal 3 Europese IT-aanbestedingen waaruit blijkt dat u aan deze eis voldoet.


Gunningscriteria

Sortering
Beste prijs-kwaliteitsverhouding
Gewicht van prijs : 25 %
Gewicht van kwaliteit : 75 %
Uitleg gunningscriteria

Op basis van de economisch meest voordelige inschrijving (EMVI) wordt de TOP 3 van Externen samengesteld.

De EMVI komt als volgt tot stand:

prijs score = ( 1 - ( ( uw prijs - laagste prijs ) / laagste prijs ) ) * 100, maar nooit lager dan 0
kwaliteit score = behaalde kwaliteitspercentage
totaal score = ( prijs score * prijs weging ) + ( kwaliteit score * kwaliteit weging )


Gunningscriteria Kwaliteit

40 %

Externe beschikt aantoonbaar over ervaring met het begeleiden van IT-aanbestedingen in de rol van Inkoopadviseur en/of IT-specialist, is daarmee expert op het gebied van IT Inkoop en weet door zijn/haar aanpak de IT-contracten en aanbestedingen naar een hoger niveau te tillen, aan te tonen met praktijkvoorbeelden. Indien van toepassing, mogen relevante opdrachten/projecten eerder genoemd in de toelichting op de eisen, hier opnieuw worden uitgewerkt. Externe kan tenminste 7 projecten beschrijven waaruit ervaring blijkt met het begeleiden van IT-aanbestedingen in de rol van Inkoopadviseur en/of IT-specialist (10 punten) Externe kan 6 projecten beschrijven waaruit ervaring blijkt met het begeleiden van IT-aanbestedingen in de rol van Inkoopadviseur en/of IT-specialist (8 punten) Externe kan 5 projecten beschrijven waaruit ervaring blijkt met het begeleiden van IT-aanbestedingen in de rol van Inkoopadviseur en/of IT-specialist (6 punten) Externe kan 4 projecten beschrijven waaruit kennis en ervaring blijkt met het begeleiden van IT-aanbestedingen in de rol van Inkoopadviseur en/of IT-specialist (4 punten) Externe kan 3 projecten of minder beschrijven waaruit ervaring blijkt met het begeleiden van IT-aanbestedingen in de rol van Inkoopadviseur en/of IT-specialist (0 punten)

40 %

Externe beschikt aantoonbaar over IT product- en marktkennis en houdt zijn/haar kennis van marktontwikkelingen actueel, vertaalt deze kennis (over bijvoorbeeld invoering van de Wet Digitale Overheid, verplichte open standaarden en overige IT-voorwaarden) naar de overheidsorganisatie/aanbestedende dienst en zorgt ervoor dat de afdeling en stakeholders de vereiste IT-voorwaarden op de juiste manier verwerken in een aanbesteding, aan te tonen met praktijkvoorbeelden. Indien van toepassing, mogen relevante opdrachten/projecten eerder genoemd in de toelichting op de eisen, hier opnieuw worden uitgewerkt. Externe kan tenminste 2 opdrachten/projecten beschrijven waaruit kennis en ervaring blijkt met het toepassen en vertalen van de IT-voorwaarden in een aanbesteding bij of voor een overheidsorganisatie/aanbestedende dienst (10 punten) Externe kan 1 opdracht/project beschrijven waaruit kennis en ervaring blijkt met het toepassen en vertalen van de IT-voorwaarden in een aanbesteding bij of voor een overheidsorganisatie/aanbestedende dienst (6 punten) Externe heeft geen kennis en ervaring met het toepassen en vertalen van de IT-voorwaarden in een aanbesteding bij of voor een overheidsorganisatie/aanbestedende dienst (0 punten)

20 %

Externe beschikt aantoonbaar over ervaring met het tot stand brengen van professionalisering van de werkwijze rondom IT-aanbestedingen, aan te tonen met praktijkvoorbeelden. Externe heeft ervaring met het tot stand brengen van professionalisering van de werkwijze rondom IT-aanbestedingen (10 punten) Externe heeft geen ervaring met het tot stand brengen van professionalisering van de werkwijze rondom IT-aanbestedingen (0 punten)


Gunningscriterium Prijs

Minimaal: € 105,00
Maximaal: € 120,00

Inclusief alle kosten, exclusief BTW.

Competenties te toetsen in interviewfase

Beschrijving (uitleg)

Tijdens het interview worden de volgende persoonlijke competenties getoetst:

 1. Goede contactuele eigenschappen: Jij vindt het leuk om in zeer diverse organisaties te werken en krijgt er energie van om met veel verschillende mensen uit verschillende disciplines te werken. Je bent een makkelijk benaderbare teamspeler die goed uit de voeten kan met verschillende gesprekpartners. Je bent in staat om de anderen zelfstandig mee te nemen en te adviseren/begeleiden. Dit vraagt om het maken van verbinding, inlevingsvermogen, (organisatie)sensitiviteit, maar ook nieuwsgierigheid. Je weet welke vaardigheden ingezet moeten worden als inkoopadviseur.

 2. Bestuurlijke/politieke sensitiviteit: Je bent je ervan bewust dat je werkt binnen een politieke organisatie met een eigen bestuurlijke en maatschappelijke realiteit. Je weet goed om te gaan met tegengestelde belangen en hebt oog voor zaken die politiek gevoelig liggen. Je bent je bewust van het feit dat je omgaat met vertrouwelijke en geheime informatie. Hierbij denk je bewust na over je eigen integriteit en handelt hier ook naar.

 3. Proactief/ initiatief nemend: Deze functie als IT inkoopadviseur is ‘hands-on’. Je doet niet alleen mee als Inkoopadviseur, maar gaat ook aan de slag met diverse inkoopvraagstukken. Jij bent in staat te innoveren en zelfstandig actie te ondernemen. Je evalueert je werkzaamheden, producten en bent in staat tijdig bij te sturen als de situatie daarom vraagt.

 4. Analyserend en oordeelsvormend vermogen (waardoor je in staat bent om kort, bondig, snel, accuraat/punctueel te werken): Je onderscheidt hoofd- en bijzaken van elkaar en bent in staat om logisch te redeneren en verbanden te leggen tussen gegevens. Ook ben je in staat om financiële bedrijfsgegevens te lezen en te interpreteren. Je communicatie is helder, duidelijk en ‘to the point’.

 5. Overtuigingskracht (en aanpak voor het oplossen van problemen): Je bent als een sterke gespreks- en sparringpartner in staat om je omgeving op een prettige manier te overtuigen waarbij je de omgeving meeneemt in je argumentatie en aanpak met een gezonde afweging van risico’s en belangen. Je durft buiten de gebaande paden te denken en te zoeken naar creatieve oplossingen binnen de kaders van de regels en/of procedures. In je overtuigingskracht maak je gebruik van jouw goede inhoudelijke en actuele parate kennis en ervaring.

De Externe wordt per competentie beoordeeld. Indien de Externe aan de competentie voldoet, krijgt de Externe de daarvoor genoemde punten. Bij elke competentie worden de volgende beoordelingsopties aangehouden:

 • Voldoet (nagenoeg) volledig aan competentie - 10 punten
 • Voldoet voldoende aan competentie - 5 punten
 • Voldoet onvoldoende aan competentie - 0 punten

In totaal zijn er vijf (5) competenties. De Externe kan op deze vraag daardoor maximaal 50 punten scoren.


Interviewfase

Beschrijving (uitleg)

Uitsluitend de Externen die na een schriftelijke beoordeling van de Offertes in de rangorde de plaatsen 1 tot en met 3 innemen, zullen worden uitgenodigd voor een interview.

Indien na de schriftelijke beoordeling van de Offertes blijkt dat er meer dan drie Externen in de rangorde de plaatsen 1 tot en met 3 innemen, zal de score op het (sub)gunningscriterium kwaliteit van doorslaggevende betekenis zijn in het bepalen van de definitieve rangorde.

Indien ook in dat geval meer dan drie Externen in de rangorde de plaatsen 1 tot en met 3 innemen, zal het (sub)gunningcriterium prijs van doorslaggevende betekenis zijn in het bepalen van de definitieve rangorde.

Indien ook in dat geval meer dan drie Externen in de rangorde de plaatsen 1 tot en met 3 innemen, zullen alle betrokken Externen worden uitgenodigd voor een interview.

Wanneer Externe geen uitnodiging ontvangt voor een interview dan kan hij/zij ervan uitgaan niet te behoren tot de Top 3 en dus niet in aanmerking te komen voor een interview.

De persoonlijke interviews zullen plaatsvinden op donderdagmiddag 20 juni 2024. Gelieve hier rekening mee te houden. Als Externe niet beschikbaar is op deze data, dient Externe dat in het kader van de Nota van Inlichtingen of bij het indienen van zijn Offerte expliciet aan te geven op straffe van uitsluiting van de Offerteprocedure. Indien Externe conform het hiervoor gestelde heeft aangegeven niet aanwezig te kunnen zijn op de data waarop het interview zal plaatsvinden, zal in onderling overleg bepaald worden, wanneer het interview met deze Externe wel zal kunnen plaatsvinden. In ieder geval dient het interview op een zodanige datum plaats te vinden, dat de datum waarop de Inhuuropdracht dient te starten, zoals vermeld in de Offerteaanvraag, niet dient te worden uitgesteld.

De score uit de schriftelijke beoordeling maakt in principe geen onderdeel uit van de score die leidt tot het voornemen tot gunning. Iedere bij de interviewfase betrokken Leverancier begint in principe weer bij nul en heeft in de interviewfase gelijke kansen. Uitzondering hierop is in het geval meerdere Externen in de interviewfase gelijk scoren, dan zal de totaalscore op kwaliteit en prijs uit de schriftelijke beoordeling doorslaggevend zijn voor de Gunningsbeslissing. Indien deze totaalscore ook gelijk is, zal de score op kwaliteit doorslaggevend zijn voor de Gunningsbeslissing. Indien ook deze score gelijk is, zal de Gunningsbeslissing plaatsvinden door loting in het bijzijn van een notaris.

In de voorgaande alinea wordt de term “in principe” gebruikt, aangezien Provincie Gelderland zich uitdrukkelijk het recht voorbehoudt om een Externe tijdens het interview vragen te stellen over het voldoen aan de eisen en over de antwoorden die Inschrijver/Externe heeft gegeven op de verschillende kwalitatieve (sub)gunningscriteria.

Indien Provincie Gelderland van mening is dat de Externe op basis van de antwoorden op voorgenoemde vragen een vertekend beeld heeft gegeven van zijn ervaring/kwaliteiten en aldus feitelijk niet aan de eisen voldoet dan wel een zodanige lagere score op de kwalitatieve (sub)gunningcriteria had dienen te krijgen, dat hij op basis van hetgeen in de Offerteaanvraag daaromtrent is vermeld, niet had mogen worden uitgenodigd voor de interviewfase, zal Provincie Gelderland de Externe uitsluiten van gunning van de Opdracht. Daarnaast dient de Externe minimaal een score van 25 punten te behalen op alle competenties. Indien een Externe minder dan 25 punten behaalt, zal Provincie Gelderland de Externe eveneens uitsluiten van gunning van de Opdracht. Tenslotte is te allen tijde het gestelde in artikel 7.5 van de Voorwaarden Offerteprocedure WerkenInGelderland van toepassing.

In bovengenoemde gevallen heeft Provincie Gelderland het recht maar niet de verplichting om een of meerdere andere Externen uit te nodigen voor een interview, die na wijziging van de rangorde daarvoor in aanmerking zouden komen.

De interviews worden uitgevoerd door minimaal 2 medewerkers van Provincie Gelderland. Deze personen beoordelen elke Externe op gelijke wijze op basis van de hierboven genoemde persoonlijke competenties. De beoordeling van het interview leidt tot de rangorde die bepaalt welke Leverancier het voornemen tot gunning ontvangt. Deze Leverancier heeft uiteindelijk de beste prijs-kwaliteitverhouding en komt daarmee in aanmerking voor voorlopige gunning van de Opdracht. Indien in de Opdracht een inhuurbehoefte van meer dan 1 persoon wordt gevraagd worden de best scorende Externen uit de interviewfase geselecteerd.