Juridisch medewerker frontoffice en bezwaar omgevingsrecht

Logo van de gemeente baarn met een blauw-wit schild met een bisschop die een staf vasthoudt, naast de tekst "gemeente baarn" in grijs.

Aanvraagnummer: 735
Organisatie: Gemeente Baarn
Locatie: Baarn
Uren per week: 32 per week
Tarief: Geen maximum
Duur van de opdracht: 4 maanden
Regio: Utrecht
Startdatum: 01-05-2024
Optie tot verlenging: 2 maal 4 maand(en)
Sluitingsdatum: 10-04-2024 09:00

LET OP! Deze opdracht is gesloten.


Deel deze opdracht


Organisatie
Bij de gemeente Baarn zijn ruim 155 medewerkers in dienst. Om onze ambities te verwezenlijken hebben we enthousiaste mensen nodig die bijdragen aan een transparante gemeente en die hun nek durven uit te steken voor inwoner en organisatie.

Onze organisatie is groot genoeg voor uitdagend werk en klein genoeg voor korte lijnen en veel eigen verantwoordelijkheid. Elke dag is anders met deze collega’s die graag voor elkaar klaar staan. Ook zijn er korte lijnen met het gemeentebestuur en het management. Wij werken steeds meer in verbinding met de inwoners, maar ook intern met onze collega’s van verschillende vakgebieden. Een baan bij ons betekent veel eigen verantwoordelijkheid en ruimte om zaken zelf te regelen.

De organisatie is flink in beweging. De focus van de gemeente Baarn is gericht op het centraal stellen van de klant en het verder ontwikkelen van de organisatie en de dienstverlening. Regelmatig zijn wij op zoek naar enthousiaste en talentvolle medewerkers die zich herkennen in onze kernwaarden: samenwerken, duidelijk en verbindend.

Opdracht
Als juridisch medewerker frontoffice en bezwaar omgevingsrecht vorm je samen met de casemanagers en je andere collega’s een belangrijke schakel in het proces van het verlenen van omgevingsvergunningen en de afhandeling van bezwaarzaken. Je bent met een collega dagelijks belast met de registratie van de omgevingsvergunningaanvragen (voor onder andere bouwen, slopen, uitritten, kappen en monumenten). Verder geef je onder andere informatie aan de klanten en collega’s over het omgevingsplan, vergunningsvrij bouwen, bouwmogelijkheden, uitbreiden, splitsen, kappen en uitritten. Je draagt zorg voor dossiervorming en verstrekt gegevens aan het Centraal Bureau Statistiek. Behandel je aanvragen voor parkeervergunningen en parkeerontheffingen. Je denkt mee en draagt oplossingen aan om de inwoners zo goed als mogelijk te helpen.

Bij bezwaarzaken coördineer je de afhandeling; je bewaakt de termijnen, stelt een beslissing op bezwaar op, draagt zorg voor een zorgvuldige afhandeling, en voert het verweer bij de adviescommissie bezwaarschriften. Van hieruit lever je een actieve bijdrage aan beleidsontwikkeling op het gebied van omgevingsvergunningen en eventueel het vertalen van beleid in passende juridische instrumenten.

Competenties

  • Oplossings- en resultaatgerichte houding;
  • Klantgericht, stressbestendig en onafhankelijk in meningsvorming;
  • Uitstekende communicatieve vaardigheden, zowel schriftelijk als mondeling;
  • Klantgericht, stressbestendig en onafhankelijk in meningsvorming.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)
5. Een aantoonbaar afgeronde opleiding op hbo-bachelor niveau in de richting van algemeen bestuursrecht, juridische richting, ruimtelijke ordening en planologie (20 punten);
6. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in informatievoorziening over het omgevingsrecht (10 punten);
7. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als juridisch medewerker vergunningverlening op het gebied van het omgevingsrecht (10 punten);
8. Minimaal 2 jaar ervaring als verantwoordelijke in afhandeling van bezwaarzaken over  omgevingsvergunningen (20 punten);
9. Aantoonbare werkervaring met Powerbrowser van Genetics (15 punten);
10. Uiterlijk beschikbaar per 1 mei 2024 (10 punten) ;
11. Detavast; bereid om na 1040 uur een arbeidsovereenkomst aan te gaan met de gemeente Baarn (5 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 9.

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op dinsdag 16 april, vanaf 15:30 uur, woensdag 17 april 2024, tussen 10:00 en 12:00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op vrijdag 12 april 2024 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie

  • Opdrachtnemer is op grond van het integriteitsbeleid van Opdrachtnemer verplicht om uiterlijk één maand na aanvang werkzaamheden aan Opdrachtgever een voor de functie relevante Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) te overleggen. Op het moment van overleggen mag de VOG niet ouder zijn dan twee maanden.
  • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
  • Opdrachtnemer zal na gaan of structurele aanwezigheid op het kantoor van de opdrachtgever noodzakelijk is teneinde het aantal reiskilometers, indien mogelijk, te beperken.
  • Opdrachtnemer zal correspondentie en adviesproducten zoveel mogelijk digitaal aanleveren. Indien de adviesproducten in hardcopy moeten worden aangeleverd worden deze stukken zoveel mogelijk dubbelzijdig en op duurzaam papier (voorzien van een van de volgende keurmerken; Milieukeur, Europees Ecolabel, Nordic Swan, Blaue Engel of gelijkwaardig) geprint.