Teammanager Financiën

Logo van gemeente zeist met een abstract ontwerp met blauwgroen strepen die een gestileerde 'z' vormen boven de tekst 'gemeente zeist.

Aanvraagnummer: 736
Organisatie: Gemeente Zeist
Locatie: Zeist
Uren per week: 32-36 per week
Tarief: Geen maximum
Duur van de opdracht: 6 maanden
Regio: Utrecht
Startdatum: Zo snel mogelijk
Optie tot verlenging: 2 maal 6 maand(en)
Sluitingsdatum: 15-04-2024 09:00

LET OP! Deze opdracht is gesloten.


Deel deze opdracht


Organisatie
Gemeente Zeist met ongeveer 66.000 inwoners is een prachtige gemeente in het hart van Nederland. De organisatie barst van de ambitie en is volop in ontwikkeling. Zeist is een moderne gemeente (met een prachtig gemeentehuis) die denkt vanuit mogelijkheden en kansen om iedere dag weer de beste bijdrage te leveren aan het goede leven in Zeist. Goed werkgeverschap is daarbij een belangrijk uitgangspunt. Zonder de ruim 400 medewerkers is het realiseren van de doelen niet mogelijk. De medewerkers kunnen zichzelf zijn, er is oog voor de mens achter de mens. De gekozen kernwaarden ‘vertrouwen, nabijheid en kracht’ vormen het uitgangspunt van handelen en samenwerken in de organisatie en het verder bouwen aan de organisatie.

Zeist heeft flinke opgaven: van woningbouw tot verduurzaming, van het verstevigen van de dienstverlening tot het creëren van vitale en veilige wijken, van de doorontwikkeling van het sociale domein tot het financieel gezond houden van de gemeente. Hier werken dagelijks de 17 teams binnen de gemeente hard aan.

Als medewerker van de gemeente Zeist voel je je echt betrokken bij Zeist en haar inwoners. Er is veel te doen om onze gemeente nu en in de toekomst voor iedereen aantrekkelijk te houden. Samen met je collega’s werk je er continu aan om dat voor elkaar te krijgen. We staan met onze organisatie voor de uitdaging om de dienstverlening aan de inwoners, bedrijven en instanties van Zeist te blijven verbeteren. In onze organisatie vormen we op een eigentijdse manier de schakel tussen politiek en inwoners.

Opdracht
Om de organisatie (nog) beter te faciliteren in alle ambities en om de kwaliteit en efficiency te verbeteren is voor het team financiën een ontwikkelagenda opgesteld. De opgaven zijn:

Stevige gesprekspartner voor de organisatie en bestuur.

 • Je bouwt samen aan een duurzaam businesspartnerschap ter ondersteuning van het management en het bestuur. De organisatie gaat werken volgens het 3 lijnen model. De rol van financiën wordt hierin een belangrijke. Je helpt het team adviseurs om een proactieve en dienstverlenende houding te ontwikkelen. Als business partners wordt er verwacht dat ze het gesprek inhoudelijk kunnen voeren en dat ze adviesvaardigheden hebben.

Als teammanager sta je voor ambitieuze teamdoelstellingen en zorgt voor optimale samenwerking binnen en buiten de teams. Jouw visie vertaal je samen met het team naar een data-gedreven strategie. Dit doe je met lef en vanuit gedrevenheid. Je werkt aan zichtbaarheid van je team, je streeft naar hoge kwaliteit van de interne dienstverlening, zodat het samenspel met de andere teams binnen de organisatie nog beter wordt. Je bent gesprekspartner voor de directie en bestuur en je denkt mee over bestuurlijke- en concernopgaven.

Competenties

 • Verbindend
 • Communicatief
 • Strategisch inzicht
 • Politiek sensitief
 • Samenwerking
 • Oplossingsgericht
 • Resultaatgericht
 • Analytisch

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
5. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 10 jaar als manager/leidinggevende bij een gemeente (35 punten);
6. Aantoonbare werkervaring met het (door)ontwikkelen van teams en het coachen van medewerkers (30 punten);
7. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 10 jaar op het gebied van financiën bij een overheidsorganisatie (25 punten);
8. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met verander/ verbeter/innovatie trajecten op financieel gebied (10 punten)

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 3 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr
Is hybride werken mogelijk:  ja

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op woensdag 17 april 2024 tussen 11.00 uur tot 14.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op dinsdag 16 april 2024 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie

 • De gemeente stelt een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verplicht. De VOG moet binnen 4 weken na de start worden aangeleverd bij Flextender.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).