Jurist

Logo van de gemeente Pijnacker-nootdorp, met in elkaar verweven blauwe linten die een gestileerde 'p' en 'n' vormen naast de naam in blauwe tekst.

Aanvraagnummer: 1254
Organisatie: Gemeente Pijnacker-Nootdorp
Locatie: Pijnacker-Nootdorp
Uren per week: 32 per week
Tarief: Geen maximum
Regio: Zuid-Holland
Startdatum: 3-6-2024
Optie tot verlenging: 2 maal 3 maand(en)
Sluitingsdatum: 17-05-2024 09:00

LET OP! Deze opdracht is gesloten


Deel deze opdracht
  


Organisatie

De gemeente Pijnacker-Nootdorp is een groeigemeente, de komende jaren neemt het inwoneraantal toe van 55.000 naar 65.000. We werken de komende jaren aan grote projecten op het gebied van woningbouw, bedrijventerreinen, infrastructuur, voorzieningen, natuur en recreatie. Het ondernemersklimaat wordt gekenmerkt door innovatieve ondernemers die vooruitlopen op het gebied van warmtetransitie en duurzaamheid. Wonen in Pijnacker-Nootdorp is aantrekkelijk vanwege de goede voorzieningen en de prettige ligging in het groen met uitstekende verbindingen naar Den Haag en Rotterdam.

De ambtelijke organisatie bestaat uit circa 425 medewerkers. De organisatiecultuur kenmerkt zich door een informeel karakter, vertrouwen en veel ruimte voor eigen inbreng en ontwikkeling. Onze medewerkers voelen zich gewaardeerd en zijn trots op de organisatie waarvoor zij werken.

Je maakt deel uit van het team Juridische Zaken binnen de afdeling Bedrijfsvoering. De afdeling Bedrijfsvoering zorgt ervoor dat het bestuur, management en medewerkers van gemeentelijke organisatie goed worden ondersteund en geadviseerd op het gebied van Financiën & Inkoop, Juridische Zaken, Personeel & Organisatie, Informatie & Automatisering, Communicatie & Klantcontactcentrum en Facilitaire Zaken.

Het team Juridische zaken heeft als core business het behandelen van Woo-verzoeken, aansprakelijkstellingen en het leveren van juridische adviezen aan het bestuur en interne collega’s.

Het team bestaat uit twee gedreven juristen die met elkaar en de afdelingen samenwerken en ook binnen de regio een rol hebben als het om regionale projecten gaat. Ook de klachtencoördinator/mediator maakt deel uit van dit team.

Opdracht

In deze functie behandel je Woo-verzoeken, aansprakelijkstellingen en ingebrekestellingen. Daarnaast beantwoord je juridische vragen van collega’s. De juridische vragen betreffen met name subsidierecht, aanbestedingsrecht en privaatrecht. Je neemt deel aan de Woo-projectgroep voor de implementatie van de actieve openbaarmakingsplicht. Je bent een sparringspartner voor je collega’s.

Jij bent dus een collega die het heerlijk vindt om te schakelen tussen verschillende dossiers en een vraagbaak te zijn voor collega’s. Schuiven in je agenda vanwege een spoedvraag of spoedoverleg, vind jij geen probleem!

Vereisten / knock-outcriteria

1. Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi);
2. ‘Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop c.q. iPad;
3. De beroepsaansprakelijkheidsverzekering en de aansprakelijkheidsverzekering bedrijven biedt qua verzekerde hoedanigheid, inhoudelijk dekking aan minimaal de opdrachtwaarde van de opdracht;
4. Aantoonbare werkervaring als jurist bij een overheidsorganisatie als behandelaar van Woo-verzoeken;
5. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau Nederlands recht.

Gunningscriteria (weging; benoem de werkervaring duidelijk in het cv)

6. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als jurist bij een decentrale overheidsorganisatie (25 punten);
7. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als jurist met de behandeling van Wob/Woo-verzoeken (25 punten);
8. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 10 jaar als behandelaar van aansprakelijkstellingen (15 punten);
9. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 10 jaar op het gebied van juridische advisering over subsidierecht (15 punten);
10. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 10 jaar op het gebied van juridische advisering over aanbestedingsrecht en / of privaatrecht (15 punten);
11. Uiterlijk beschikbaar per 3 juni 2024 voor 32 uur per week (5 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan de genoemde criteria voldoet.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar ons oordeel het beste voldoet aan het gevraagde profiel in de marktplaatsuitvraag. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De gemeente Pijnacker-Nootdorp behoudt zich het recht de opdracht niet te gunnen.

Functieschaal:

Deze functie is ingedeeld in functieschaal 11. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht €2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier.

Benodigd aantal professionals

1.

CV-eisen

Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen

De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg.

Er wordt een combinatie van 50% thuiswerken en 50% op kantoor werken gevraagd (minimaal 2 kantoordagen per week).

Planning

De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op donderdag 23 mei 2024 tussen 9.00 en 13.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op woensdag 22 mei 2024 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie

  • De gemeente zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken.
  • ‘Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi)’.