Klantmanager Inkomen

Logo van uitvoeringsorganisatie bbs met drie in elkaar grijpende cirkels in blauw, groen en geel, met daaronder de tekst "baarn - bunschoten - soest".

Aanvraagnummer: 1306
Organisatie: Uitvoeringsorganisatie BBS
Locatie: Soest
Uren per week: 36 per week
Tarief: €76,13 per uur
Duur van de opdracht: 4 maanden
Regio: Zuid-Holland
Startdatum: Zo snel mogelijk
Optie tot verlenging: 2 maal 4 maand(en)
Sluitingsdatum: 14-05-2024 09:00

LET OP! Deze opdracht is gesloten.


Deel deze opdracht


Organisatie


Uitvoeringsorganisatie BBS (de gemeenschappelijke regeling Samenwerking Sociaal Domein Baarn, Bunschoten en Soest) verzorgt de taken rondom Werk en Inkomen (Participatiewet), Uitkeringsadministratie en Zorgadministratie (Wmo en Jeugdwet) van de drie deelnemende gemeenten, Baarn, Bunschoten en Soest.
Daarnaast is BBS werkgever van de collega’s die werken in de lokale en sociale teams, die ondersteuning leveren dicht bij de inwoners van de drie gemeenten.

Onze kernwaarden zijn:
-
Denken in mogelijkheden;
- Klantgerichtheid: de klant staat centraal;
- Professionaliteit;
- Efficiënt werken;
- Gericht op Samenwerking.

Opdracht


Als Klantmanager Inkomen maak je deel uit van een team van 20 personen, dat verantwoordelijk is voor Werk & Inkomen voor bijstandsgerechtigden uit Soest. De teams voeren de Participatiewet uit voor zowel doelmatigheid als rechtmatigheid. Als klantmanager Inkomen krijg je taken als:
- Intakegesprek voeren met nieuwe klanten in samenwerking met de klantmanager Werk;
- Aanvragen behandelen van klanten en niet-uitkeringsgerechtigden;
- Met collega’s sparren over aanpak van begeleiding en aanvraag;
- In projecten meedenken over optimale werkprocessen en -afspraken;
- Met partijen, zoals het Sociaal team en Vluchtelingenwerk samenwerken aan een integrale aanpak;
- Rapportages en beschikkingen maken in ons klantenvolgsysteem.

Vereisten / knock-outcriteria


1. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met de Participatiewet;
2. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar bij een gemeente;
3. Een maximum uurtarief € 76,13 exclusief btw en inclusief Fee Flextender en reis- en verblijfkosten;
4. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)


5. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als klantmanager Inkomen bij een overheidsorganisatie (30 punten);
6. Aantoonbare werkervaring met Suite, geef aan waar deze werkervaring is opgedaan (30 punten);
7. Aantoonbare werkervaring met het voeren van brede intakegesprekken binnen het sociaal domein (10 punten);
8. Aantoonbare werkervaring met behandelen van aanvragen levensonderhoud en aanvragen bijzondere bijstand (20 punten);
9. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau in de richting van SJD, MWD of Social Work (10 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Benodigd aantal professionals


1.

CV-eisen


Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen


De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr.

Planning


De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op donderdag 16 mei 2024. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk woensdag 15 mei 2024 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

  • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
  • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).