Kwartiermaker communicatie

Logo van 's-hertogenbosch met gestileerde blauwe figuren boven de naam van de stad, met daaronder een vereenvoudigd watermotief.

Aanvraagnummer: 1480
Organisatie: Gemeente 's Hertogenbosch
Locatie: ’s-Hertogenbosch
Uren per week: 36 per week
Tarief: €0 - €110 per uur
Regio: Noord-Brabant
Startdatum: 10-6-2024
Optie tot verlenging: 2 x 6 maanden
Sluitingsdatum: 24-05-2024 09:00

LET OP! Deze opdracht is gesloten


Deel deze opdracht
  


Opdrachtomschrijving

Binnen de gemeente ‘s-Hertogenbosch maken we een omslag naar communiceren met meer focus op de impact voor de samenleving. Dat vraagt een andere manier van (samen)werken en prioriteren. Als kwartiermaker communicatie draag je bij aan deze ontwikkeling vanuit het perspectief van de sector Stadsontwikkeling (SO).

De opdracht voor de kwartiermaker is tweeledig:

Ontwikkeling en aansturing van het team communicatie van de sector Stadsontwikkeling. Dit gaat over programmeren van het werk, professionaliseren van het team en de organisatie van samenwerken. Daarnaast help je de communicatiecapaciteit en portefeuille van SO zodanig organiseren dat het aansluit bij de gemeentebrede organisatie van communicatie. Je adviseert hierin over de positionering van de verschillende marketing- en communicatieteams bij Stadsontwikkeling en draagt bij aan de implementatie.


Kandidaatomschrijving

Wij zoeken een kwartiermaker communicatie die ervaring heeft met communiceren met focus en zaken in beweging kan brengen. Die een scherp oog heeft voor de impact van communicatie op de inwoners van de stad. Die regisseur is van het samenhangende verhaal en zorgt voor verbinding, overzicht en structuur. Die – samen met collega's in het team- zorgt voor prioritering van de opgaven.

Profiel

  • Je hebt verschillende rollen vervuld binnen het vakgebied communicatie op strategisch niveau.
  • Je kent de weg in een complexe bestuurlijke omgeving, bij voorkeur bij gemeente(n) en/of overheidsinstantie.
  • Je hebt aantoonbaar ervaring met integraal werken en bekend met actuele vakinhoudelijke ontwikkelingen.
  • Je hebt ervaring met regisseren, prioriteren en aansturen van communicatie binnen opgaven en weet daarbij collega's (team) mee te nemen.

Daarnaast

  • Ben je resultaatgericht en vind je je weg in een divers, complex krachtenveld.
  • Heb je overtuigingskracht en toon je flexibiliteit.
  • Heb je een goed gevoel voor bestuurlijke en ambtelijke verhoudingen.

Eisen

Opleiding

Kandidaat beschikt over een opleiding op academisch niveau, aangevuld met opleidingen(en) op het gebied van communicatie. Dit blijkt uit het CV.

Werkervaring

Minimaal 7 jaar ervaring in vergelijkbare rollen/functies binnen het vakgebied communicatie. Dit blijkt uit het CV.

Gevraagde documenten

Aanleveren na gunning

  • Actuele Uniform Europees Aanbestedingsdocument
  • VOG

Gunningscriteria

Weging prijsdeel: 20 %


Werkervaring

Recente ervaring in een complexe bestuurlijke omgeving bij de gemeente(n) en/of overheidsinstantie. Dit blijkt uit het CV.
Weging: 15 %


Werkervaring

Ervaring met coördineren van teams. Dit blijkt uit het CV.
Weging: 20 %


Werkervaring

Ervaring met regisseren van communicatie opgaven op strategisch niveau. Dit blijkt uit het CV.
Weging: 20 %


Interview

Bij deze opdracht worden na de eerste selectieronde met een aantal partijen interviews afgenomen. Deze wegen mee in de uiteindelijke beoordeling. Deze interviews worden beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria.
Bij deze opdracht worden na de eerste selectieronde met een aantal partijen interviews afgenomen. Deze wegen mee in de uiteindelijke beoordeling. Deze interviews worden beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria.
Weging: 25 %

Interviewplanning

Gesprekken vinden plaats op woensdagmiddag 5 juni 2024.