Kwartiermaker/manager I&A

Logo's van Gemeente De Wolden en Gemeente Hoogeveen met groen en blauw golfmotief onder elk logo.

Aanvraagnummer: 1075
Organisatie: Samenwerkingsorganisatie de Wolden/Hoogeveen
Locatie: Hoogeveen
Uren per week: 12 per week
Tarief: Geen maximum
Duur van de opdracht: 12 maanden
Regio: Drenthe
Startdatum: Zo snel mogelijk
Optie tot verlenging: 1 maal 9 maand(en)
Sluitingsdatum: 10-05-2024 09:00

LET OP! Deze opdracht is gesloten.


Deel deze opdracht


Organisatie
Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen (SWO) geeft met ruim 900 medewerkers uitvoering aan de gemeentelijke taken en verleent diensten aan ongeveer 80.000 inwoners van de twee gemeenten. Dit maakt ons de op één na grootste gemeentelijke organisatie in Drenthe. Daarnaast zijn wij een unieke organisatie door het werken voor 2 heel verschillende gemeenten. We zijn centraal gelegen en goed bereikbaar, zowel met de auto als het openbaar vervoer. Kijk voor meer informatie over onze organisatie op www.werkenbijdeswo.nl

Opdracht
Modernisering en vernieuwing Informatisering & Automatisering organisatie

De Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen wil de organisatie voor Informatisering en Automatisering door ontwikkelen en een flinke vernieuwingsimpuls geven. Door een combinatie van factoren is de afgelopen jaren de gewenste informatisering en digitalisering nog niet tot stand gebracht. Omdat goede informatievoorziening essentieel is voor vrijwel alle taken hebben we op dit terrein een inhaalslag te maken.

Onze ambitie is dat over twee jaar:

 • We beschikken over een adequate informatievoorziening, die bij de tijd is en ons in staat stelt de juiste keuzes te maken;
 • Alle teams hun kritische processen hebben beschreven en zo nodig via informatisering werkend maken;
 • Data, gegevens, processen en informatiebeheer dagelijks onderdeel zijn ons werk en worden ervaren als inspirerend en faciliterend;
 • We een heldere sturingslijn hebben met daarbij een verdeling van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden.
 • We qua procesmatig werken en informatievoorziening weer behoren tot de middenmoot van vergelijkbare gemeenten.

Daarna zetten we stappen op weg naar informatie gestuurd werken.

We hebben binnen de SWO-organisatie op hoofdlijnen in beeld gebracht wat ervoor nodig is om de ambitie realiseren. We zoeken een enthousiaste en veranderingsgerichte interimmanager Informatisering & Automatisering die ons gaat helpen bij het realiseren van deze ambitie.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
5. Minimaal 5 jaren aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar op het gebied van informatisering en automatisering (30 punten)
6. Minimaal 7 jaar leidinggevende werkervaring in de afgelopen 10 jaar met de verantwoordelijkheid voor veranderingsopgaven (40 punten);
7. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 3 jaar met het adviseren over informatievoorziening vraagstukken zoals het digitaliseren van processen in relatie tot ICT (20 punten);
8. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar bij een overheidsorganisatie (10 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde WO-opleiding op het gebied van bedrijfsvoering en automatisering (MBA en MBI);
2. Lean 6 sigma Black Belt gecertificeerd;
3. Aanvullende opleiding gevolgd op het gebied van leidinggeven;
4. Aantoonbare werkervaring in een leidinggevende rol op het gebied van informatievoorziening.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 14. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr.
Is hybride werken mogelijk:  Nee

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op woensdag 15 mei van 09:00 tot 12:00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op dinsdag 14 mei 2024 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

 • Huidige/ zittende leverancier is uitgenodigd om deel te nemen aan deze aanbesteding.
 • De opdrachtgever kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).
 • Bij de SWO De Wolden-Hoogeveen is er altijd de mogelijkheid om flexibel om te gaan met je werkdagen en zijn er mogelijkheden om thuis te werken. Je ontvangt van ons een laptop en indien gewenst een mobiele telefoon in bruikleen.
 • Het overeengekomen tarief is van toepassing voor de gehele duur van de inzet van Professional .
  Aanpassing van het tarief is uitsluitend mogelijk na wederzijds overleg én mits er sprake is van detachering en kan slechts ingaan indien Inlener schriftelijk aan Opdrachtgever heeft bevestigd dat de tariefsaanpassing is goedgekeurd, met dien verstande dat verhogingen van het loon of andere arbeidsvoorwaarden, volgend uit de cao binnen de branche waarin Professional werkzaam is of bepaald door wetgeving, te allen tijde kunnen worden doorberekend.
  Andere verhogingen zijn niet mogelijk aangezien deze als een wezenlijke wijziging gezien worden waarmee de oorspronkelijke uitvraag onrechtmatig wordt (voor meer informatie: zie https://www.pianoo.nl/nl/regelgeving/jurisprudentie/jurisprudentieoverzicht/type-opdracht/wezenlijke-wijziging ).