Medewerker Frontoffice Burgerzaken

Logo van gemeente westland met een gestileerde witte figuur die een ploeg trekt op een zwarte achtergrond, naast de naam in blauwe en groene blokken.

Aanvraagnummer: 741
Organisatie: Gemeente Westland
Locatie: Naaldwijk
Uren per week: 36 per week
Tarief: Geen maximum
Duur van de opdracht: 12 maanden
Regio: Zuid-Holland
Startdatum: Zo snel mogelijk
Optie tot verlenging: Nee
Sluitingsdatum: 11-04-2024 09:00

LET OP! Deze opdracht is gesloten.


Deel deze opdracht


Organisatie
Werken in Westland betekent werken in het dichtst bebouwde gebied van Nederland met een enorme dynamiek. Zowel de tuinbouw als de daaraan gekoppelde agro-logistieke bedrijvigheid spelen voortdurend in op de veranderingen in de wereld en op lokaal niveau. De gemeente Westland biedt hiermee een buitengewoon interessant werkgebied, met dito maatschappelijke vraagstukken. Hoe hou je dit gebied leefbaar? Hoe zorg je ervoor dat het goed wonen en toeven is en faciliteer je de bedrijvigheid met de vele verkeersbewegingen en ruimteclaims? Hoe faciliteer je de samenleving in de woonkernen en koester je de sociale samenhang die hier van oudsher aanwezig is? Hoe faciliteer je de toenemende vraag naar woonruimte al dan niet voor specifieke doelgroepen en zorg je ervoor dat de ouderen en kwetsbaren de zorg en faciliteiten krijgen die ze nodig hebben? Hoe geven we vorm aan de digitale transformatie?

Competenties:
- Je bent flexibel;
- Mondeling en schriftelijk vaardig;
- Stressbestendig.

Gunningscriteria (weging)
4. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 6 jaar als medewerker burgerzaken binnen een gemeente (35 punten);
5. Aantoonbare werkervaring met Key2Burgerzaken én Portaal (30 punten);
a. Aantoonbare werkervaring met Key2Burgerzaken (15 punten);
b. Aantoonbare werkervaring met Portaal (15 punten);
c. Aantoonbare werkervaring met beide systemen (30 punten);
d. Geen werkervaring met de systemen (0 punten);
6. Flexibel inzetbaar overdag én ook voor de avondopenstelling (15 punten);
7. Een afgeronde BOBZ of burgerzaken opleiding, licht dit duidelijk toe (10 punten);
8. Is RNI gecertificeerd (10 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Benodigd aantal professionals
1-3

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: In overleg (Minimaal 4 dagen per week)

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op maandag 15 april tussen 14:00 uur - 16:00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op vrijdag 12 april 2024 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie

  • De gemeente zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken.
  • Het aantal te declareren uren mag het maximum van 1620 uur per jaar niet overschrijden. Er geldt een terugbetalingsverplichting voor het teveel gedeclareerde.
  • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
  • ‘Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi)’.
  • De voertaal binnen de gemeente is Nederlands (in taal en geschrift), er word geacht dat de kandidaat hieraan kan participeren.

De reactietermijn van deze aanvraag duurt tot donderdag 11 april 2024, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.