Medewerker Gebiedsteam – WMO

Logo van gemeente waadhoeke met aan de linkerkant een abstracte blauwgroen stippenformatie en aan de rechterkant de naam in blauwgroen tekst.

Aanvraagnummer: 1969
Organisatie: Gemeente Waadhoeke
Locatie: gemeente Waadhoeke
Uren per week: 28
Tarief: Geen maximum
Regio: Friesland
Startdatum: 01-07-2024
Optie tot verlenging: Ja
Sluitingsdatum: 12-06-2024 23:59

LET OP! Deze opdracht is gesloten


Deel deze opdracht
  


Opdracht omschrijving

Als medewerker gebiedsteam ben je het gezicht van de gemeente, werk je outreachend en benader je burgers zo nodig proactief. Je verricht een integrale intake en maakt een sociale netwerkanalyse, verheldert vragen en behoeften en biedt informatie en advies. Je versterkt de zelfredzaamheid en zelfregie van inwoners en gezinnen en biedt zo nodig structuur en stimuleert verantwoordelijk gedrag. Dit gebeurt vanuit het uitgangspunt, één huishouden, één plan, één contactpersoon. Daarnaast:

 • werk je generalistisch richting inwoners en treedt met jouw achtergrond op als specialist voor andere professionals en/of collega’s.
 • bied je praktische en materiële hulpverlening (lichte en kortdurende ondersteuning) en waar nodig langer durende hulpverlening (1,5 lijnszorg).
 • onderzoek je hulpvragen en hebt kennis van indiceren c.q. het in kaart brengen van gespecialiseerde zorg.
 • werk je samen met uiteenlopende groepen/organisaties zoals de buurt, vrijwilligersorganisatie, welzijns- en maatschappelijke organisaties, politie en verbindt gezamenlijke en individuele aanpak (individuele vraag met potenties van vrijwilligers, actieve burgers en organisaties).
 • zoek je naar oorzaken en verbanden om duurzame, geïntegreerde oplossingen te bewerkstelligen en schakelt experts en specialisten in op het moment wanneer dat nodig is.
 • signaleer je ontwikkelingen, problemen en knelpunten in het gebied en onderneemt hier actie op in overleg met de teamleider.

De afdeling Gebiedsteam is een dynamische en ambitieuze afdeling. In totaal werken er zo’n 70 professionals die zich bezig houden met zorg en welzijn. Je staat er dus niet alleen voor. Deze professionals zijn verdeeld over twee gebiedsteams die opgesplitst zijn in twee regio’s (stadsregio en platteland). Gebiedsteam Stadsregio werkt vanuit het gemeentehuis in Franeker en Gebiedsteam platteland heeft twee werklocaties; St. Annaparochie en Menaam. Deze opdracht staat uit voor regio platteland.


Verantwoordelijkheden

Ons wensenlijstje

 • Een afgeronde hbo-opleiding, bij voorkeur social work
 • Ervaring in het verstrekken van Wmo-voorzieningen vanuit een wijk- of gebiedsteam.
 • Goede luisteraar die echt contact maakt.
 • Je werkt vraag- en resultaatgericht met een professionele houding.
 • Je bent in staat om over de te behalen resultaten in gesprek te gaan met aanbieders.
 • Je ziet samenhang, hebt analyserend vermogen en bent kostenbewust.
 • Je bent ondernemend, brengt enthousiasme over en krijgt mensen mee.
 • Je bent iemand die verschillende werelden kan verbinden, samenwerkt en in een veranderende omgeving kan werken.
 • Je bent een doorzetter, handelt daadkrachtig en maakt gebruik van expertise van anderen.
 • Je durft jezelf te zijn en staat open voor feedback geven en ontvangen.
 • Je bent reflectief, flexibel inzetbaar, hebt lef en bent in staat out-of-the-box te denken.
 • Je onderschrijft de kernwaarden van de gemeente Waadhoeke, past deze toe in je werkzaamheden en draagt deze proactief uit.
 • Je hebt affiniteit met de Friese taal en hebt een positieve houding tegenover meertaligheid.
 • Je bent in het bezit van een stevige persoonlijkheid, in staat te positioneren en regie te voeren over je casuïstiek.
 • Gericht op het gehele systeem van een casus en in het bezit van een helikopterview.
 • Je kunt zelfstandigwerken.

Beschikbaarheid

De kandidaat is inzetbaar vanaf 1 juli 2024 tot en met 31 december 2024 voor 28 uur per week. De inhuuropdracht kan optioneel worden verlengd. De startdatum is onder voorbehoud van een tijdige afronding van de Offerteprocedure. Dit kan ook betekenen dat de startdatum van de opdracht zal moeten worden opgeschoven. Aan de vermelde startdatum in de Offerteaanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.


Kwaliteit (eisen)

U voegt een cv van maximaal 3 pagina's A4 toe. U dient gebruik te maken van het bijgevoegde template en alle gevraagde onderdelen in te vullen.

Een afgeronde hbo-opleiding, bij voorkeur social work.

Ervaring in het verstrekken van Wmo-voorzieningen vanuit een wijk- of gebiedsteam.


Prijs (eisen)

Minimaal: € 65,00
Maximaal: € 85,00

Inclusief alle kosten, exclusief BTW.

Gunningscriteria

Sortering
Beste prijs-kwaliteitsverhouding
Gewicht van prijs : 30 %
Gewicht van kwaliteit : 70 %
Uitleg gunningscriteria

Op basis van de economisch meest voordelige inschrijving (EMVI) wordt de top van kandidaten samengesteld. Op basis van de gespreksresultaten wordt één kandidaat geselecteerd. In het geval er uit de gesprekken geen geschikte kandidaat naar voren komt, worden de volgende CV's beoordeeld; zonodig te herhalen tot de selectie is voltooid.

De EMVI komt als volgt tot stand:

prijs score = 100 - ( ( uw prijs - laagste prijs ) * ( 100 / ( hoogste prijs - laagste prijs ) ) )
kwaliteit score = behaalde kwaliteitspercentage
totaal score = ( prijs score * prijs weging ) + ( kwaliteit score * kwaliteit weging )


Gunningscriteria (wensen)

15 %

Je hebt aantoonbare ervaring binnen een overheidsorganisatie, bij voorkeur een gemeentelijke organisatie.

15 %

Je bent een goede luisteraar die echt contact maakt.

10 %

Je werkt vraag- en resultaatgericht met een professionele houding.

10 %

Je bent in staat om over de te behalen resultaten in gesprek te gaan met aanbieders.

10 %

Je ziet samenhang, hebt analyserend vermogen en bent kostenbewust.

10 %

Je bent ondernemend, brengt enthousiasme over en krijgt mensen mee.

10 %

Je bent iemand die verschillende werelden kan verbinden, samenwerkt en in een veranderende omgeving kan werken.

10 %

Je bent een doorzetter, handelt daadkrachtig en maakt gebruik van expertise van anderen.

10 %

Je bent reflectief, flexibel inzetbaar, hebt lef en bent in staat out-of-the-box te denken.


Het interview

Beschrijving (uitleg)

Uitsluitend de Externen die na een schriftelijke beoordeling van de Offertes in de rangorde de plaatsen 1 tot en met 3 innemen, zullen worden uitgenodigd voor een interview.

Indien na de schriftelijke beoordeling van de Offertes blijkt dat er meer dan drie Externen in de rangorde de plaatsen 1 tot en met 3 innemen, zal de score op het (sub)gunningscriterium kwaliteit van doorslaggevende betekenis zijn in het bepalen van de definitieve rangorde.

Indien ook in dat geval meer dan drie Externen in de rangorde de plaatsen 1 tot en met 3 innemen, zal het (sub)gunningcriterium prijs van doorslaggevende betekenis zijn in het bepalen van de definitieve rangorde.

Indien ook in dat geval meer dan drie Externen in de rangorde de plaatsen 1 tot en met 3 innemen, zullen alle betrokken Externen worden uitgenodigd voor een interview.

De score uit de schriftelijke beoordeling maakt in principe geen onderdeel uit van de score die leidt tot het voornemen tot gunning. Iedere bij de interviewfase betrokken Leverancier begint in principe weer bij nul en heeft in de interviewfase gelijke kansen. Uitzondering hierop is in het geval meerdere Externen in de interviewfase gelijk scoren, dan zal de totaalscore op prijs en kwaliteit uit de schriftelijke beoordeling doorslaggevend zijn voor de Gunningsbeslissing. Indien de totaalscore ook gelijk is, zal de score op kwaliteit doorslaggevend zijn voor de Gunningsbeslissing. Indien ook deze score op kwaliteit gelijk is, zal de score op prijs doorslaggevend zijn. Indien ook deze score gelijk is, zal de Gunningsbeslissing plaatsvinden door loting in het bijzijn van een notaris.

In de voorgaande alinea wordt de term “in principe” gebruikt, aangezien Gemeente Waadhoeke zich uitdrukkelijk het recht voorbehoudt om een Externe tijdens het interview vragen te stellen over het voldoen aan de eisen en over de antwoorden die Inschrijver/Externe heeft gegeven op de verschillende kwalitatieve (sub)gunningscriteria.

Indien Gemeente Waadhoeke van mening is dat de Externe op basis van de antwoorden op voorgenoemde vragen een vertekend beeld heeft gegeven van zijn ervaring/kwaliteiten en aldus feitelijk niet aan de eisen voldoet dan wel een zodanige lagere score op de kwalitatieve (sub)gunningcriteria had dienen te krijgen, dat hij op basis van hetgeen in de Offerteaanvraag daaromtrent is vermeld, niet had mogen worden uitgenodigd voor de interviewfase, zal Gemeente Waadhoeke de Externe uitsluiten van gunning van de Opdracht.

In dat geval heeft Gemeente Waadhoeke het recht maar niet de verplichting om een andere Externe uit te nodigen voor een interview, die na wijziging van de rangorde daarvoor in aanmerking zou komen.

Deze personen beoordelen elke Externe op gelijke wijze op basis van de hierboven genoemde persoonlijke competenties. De beoordeling van het interview leidt tot de rangorde die bepaalt welke Leverancier het voornemen tot gunning ontvangt. Deze Leverancier heeft uiteindelijk de beste prijs-/kwaliteitsverhouding en komt daarmee in aanmerking voor voorlopige gunning van de Opdracht. Indien in de Opdracht een inhuurbehoefte van meer dan 1 persoon wordt gevraagd worden de best scorende Externen uit de interviewfase geselecteerd.