Projectleider Aandachtsbedrijven

Logo van Omgevingsdienst Regio Arnhem met een abstract ontwerp met blauwe en groene rondingen boven een bruine vorm en bedrijfsnaam in zwarte tekst.

Aanvraagnummer: 1974
Organisatie: Omgevingsdienst Regio Arnhem
Locatie: ODRA
Uren per week: 36
Tarief: Geen maximum
Regio: Gelderland
Startdatum: 01-07-2024
Optie tot verlenging: ja, 3x 6 maanden
Sluitingsdatum: 19-06-2024 23:59

LET OP! Deze opdracht is gesloten


Deel deze opdracht
  


Opdracht omschrijving

Jij werkt binnen het programma aandachtsbedrijven , als projectleider voor grote industriële bedrijven . Bedrijven die te maken hebben met vergunningsverlening , toezicht en handhaving . Deze bedrijven zijn complex door hun omvang en hebben daarmee een nadrukkelijke impact op de leefomgeving . Daarbij speelt de Omgevingswet als kader een leidende rol. In deze context breng jij als projectleider zowel technisch, bestuurlijk als qua omgevingscommunicatie, orde.

Je hebt als projectleider de verantwoordelijkheid om samen met de betrokken professionals (en klanten) een integraal, uitvoerbaar en gedragen resultaat neer te zetten. Hierbij spelen inhoudelijke, politieke , maatschappelijke en financiële aspecten een belangrijke rol.

Jouw opdracht is deze aandachtsbedrijven terug naar regulier toezicht te begeleiden. Omdat jij kunt prioriteren, aanspreken, knopen kunt hakken en bestuurlijke sensitiviteit meeweegt. Daarom zetten wij jou hierop in.

Je hebt.......

  • bijvoorbeeld een hbo opleiding richting Bestuurskunde, Bedrijfskunde, Ruimtelijke ordening of Milieu;
  • vijf jaar werkervaring in projectleiding, -begeleiding en/of –coördinatie in het VTH werkveld;
  • affiniteit met het werken binnen de dynamiek van fysieke leefomgeving en milieu en het afwegen van verschillende belangen;
  • maatschappelijke en bestuurlijke antennes en aantoonbare ervaring binnen een bestuursorgaan en het adviseren van bestuurders;
  • teamspeler , iemand die nadrukkelijk bijdraagt aan de ontwikkeling van het (project)team en de verbinding naar de organisatie.

Verantwoordelijkheden

  • Je bent aanspreekpunt voor provinciale opdrachtgevers, ketenpartners, andere Gelderse omgevingsdiensten, bedrijven en omwonenden.
  • Je beoordeelt en adviseert over de knelpunten, mogelijkheden en risico’s, consequenties en haalbaarheid; formuleert alternatieven of varianten voor bijstelling van projecten.
  • Pak regie en leidt het team. Breng structuur, orde en netheid aan. Doe dit samen met vergunningsverleners, juristen, handhavers, toezichthouders en eventueel experts die worden ingevlogen.

Beschikbaarheid

De kandidaat is inzetbaar vanaf 1juli tot en met 31 december 2024 voor 36 uur per week. De inhuuropdracht kan optioneel worden verlengd. De startdatum is onder voorbehoud van een tijdige afronding van de Offerteprocedure. Dit kan ook betekenen dat de startdatum van de opdracht zal moeten worden opgeschoven. Aan de vermelde startdatum in de Offerteaanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.


Overige eisen

U voegt een cv van maximaal 3 pagina's A4 toe.


Gunningscriteria

Sortering
Beste prijs-kwaliteitsverhouding
Gewicht van prijs : 50 %
Gewicht van kwaliteit : 50 %
Uitleg gunningscriteria

Top

Op basis van de beste kwaliteit-prijsverhouding (BKPV) wordt de top van kandidaten samengesteld. Op basis van de gespreksresultaten wordt één kandidaat geselecteerd. In het geval er uit de gesprekken geen geschikte kandidaat naar voren komt, worden de volgende CV's beoordeeld; zonodig te herhalen tot de selectie is voltooid.

De BKPV komt als volgt tot stand:

prijs score = ( 1 - ( ( uw prijs - laagste prijs ) / laagste prijs ) ) * 100 , maar nooit lager dan 0
kwaliteit score = behaalde kwaliteitspercentage
totaal score = ( prijs score * prijs weging ) + ( kwaliteit score * kwaliteit weging )


Gunningscriteria Kwaliteit

40 %

conform profiel

40 %

conform profiel

20 %

conform profiel


Gunningscriterium Prijs

Geen limieten

Inclusief alle kosten, exclusief BTW.

Competenties te toetsen in interviewfase

Beschrijving (uitleg)

1.


Interviewfase

Beschrijving (uitleg)

Uitsluitend de Externen die na een schriftelijke beoordeling van de Offertes in de rangorde de plaatsen 1 tot en met 3 innemen, zullen worden uitgenodigd voor een interview.

Indien na de schriftelijke beoordeling van de Offertes blijkt dat er meer dan drie Externen in de rangorde de plaatsen 1 tot en met 3 innemen, zal de score op (sub)gunningcriterium kwaliteit van doorslaggevende betekenis zijn in het bepalen van de definitieve rangorde.

Indien ook in dat geval meer dan drie Externen in de rangorde de plaatsen 1 tot en met 3 innemen, zal het (sub)gunningcriterium prijs van doorslaggevende betekenis zijn in het bepalen van de definitieve rangorde.

Indien ook in dat geval meer dan drie Externen in de rangorde de plaatsen 1 tot en met 3 innemen, zullen alle betrokken Externen worden uitgenodigd voor een interview.

De interviews zullen in overleg plaatsvinden. Gelieve hier rekening mee te houden. Er is contact met een voorkeurskandidaat.