Medewerker Sociaal Domein / voorliggend veld

Logo van de gemeente Overbetuwe, met de gestileerde tekst "gemeente Overbetuwe" in paars en een blauw abstract vleugelachtig ontwerp.

Aanvraagnummer: 1941
Organisatie: Gemeente Overbetuwe
Locatie: Gemeente Overbetuwe
Uren per week: 32
Tarief: €55 per uur
Regio: Gelderland
Startdatum: 01-07-2024
Optie tot verlenging: Ja, optioneel nader te bepalen
Sluitingsdatum: 16-06-2024 23:59

LET OP! Deze opdracht is gesloten


Deel deze opdracht
  


Opdracht omschrijving

Voor team Uitvoering Sociaal bij Gemeente Overbetuwe zijn wij op zoek naar een ervaren hulpverlener die het team tijdelijk komt ondersteunen.

Deze hulpverlener maakt deel uit van het Beroepskrachten Team Voorliggend veld. Dit team wordt ingezet ten behoeve van inwoners die een brede hulpvraag hebben. Voor dit team zoeken we specifiek naar een nieuwe collega met kennis en ervaring in de GGZ en psychiatrie die ook als generalist ingezet kan worden.


Verantwoordelijkheden

 • Inwoners te woord staan tijdens spreekuren
 • Outreachend werken en contact leggen met inwoners
 • Huisbezoeken afleggen bij inwoners die contact met het sociaal team opgenomen hebben.
 • Breede uitvraag doen en analyseren van de vraag van de inwoner
 • Kortdurende hulp verlenen
 • Doorverwijzen naar collega’s binnen de gemeente en zorgen voor een warme overdracht

Doorverwijzen naar en samenwerken met collega’s in de sociale basis


Beschikbaarheid

De kandidaat is beschikbaar binnen de aangegeven start en einddatum. De startdatum is onder voorbehoud van een tijdige afronding van de Offerteprocedure. Dit kan ook betekenen dat de startdatum van de opdracht zal moeten worden opgeschoven. Aan de vermelde startdatum in de Offerteaanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.


Overige eisen

U voegt een CV van maximaal 3 pagina's A4 in PDF toe. Onder een CV verstaan wij een overzicht van de werkervaring van de kandidaat. Dit in het Nederlands gesteld. Benoem en beschrijf concreet in uw CV de relevante ervaring waaruit blijkt dat u aan onderstaande eis(en) voldoet. In het CV dient te allen tijde een vermelding van de functienaam, start- en einddatum en beschrijving van de werkzaamheden te zijn vermeld.

Opleidingseis(en): - Kandidaat beschikt over een relevante afgeronde HBO opleiding.

Werkervaringseis(en): • Kandidaat heeft minimaal 5 jaar ervaring in deze functie (of vergelijkbaar) bij middelgrote gemeentelijke organisatie(s) • Ervaring in het werken met mensen met psychiatrische problematiek en GGZ

De interviews zullen plaatsvinden op 20 juni 2024. Wij vragen u hier alvast rekening mee te houden.


Gunningscriteria

Sortering
Sorteer op kwaliteit (dan prijs)
Uitleg gunningscriteria

De kwaliteitsscore komt tot stand door de optelsom van het behaalde percentage op de beschreven wens(en).

Op basis van kwaliteit wordt de top van kandidaten samengesteld en uitgenodigd voor een gesprek. Op basis van de gespreksresultaten wordt één kandidaat geselecteerd. In het geval er uit de gesprekken geen geschikte kandidaat naar voren komt, worden de volgende CV's beoordeeld; zonodig te herhalen tot de selectie is voltooid.


Gunningscriteria Kwaliteit

100 %

Het beoordelingsteam beoordeelt de mate waarop de CV van de kandidaat aansluit bij de beschrijving van het functieprofiel: - Het CV sluit uitstekend aan bij onze uitvraag (100%) - Het CV sluit goed aan bij onze uitvraag (50%) - Het CV sluit voldoende aan bij onze uitvraag (0%)


Gunningscriterium Prijs

Maximaal: € 55,00

Inclusief alle kosten, exclusief BTW.

Competenties te toetsen in interviewfase

Beschrijving (uitleg)

 • Flexibel inzetbaar
 • Kennis van de sociale basis, de lokale sociale kaart en het hebben van een netwerk in de gemeente is een pré.
 • Kan werken in het gebied tussen de consulenten van de gemeente en de medewerkers van welzijn/ de sociale basis
 • beschikt over voldoende levenservaring en een stabiele persoonlijkheid
 • heeft een enthousiaste en actieve houding met daarbij een gezonde dosis humor
 • heeft een toegankelijke en neutrale houding met daarbij empathisch vermogen

De kandidaat wordt tijdens het gesprek op deze competenties beoordeeld.


Interviewfase

Beschrijving (uitleg)

Toelichting methodiek

 1. De documenten worden gecontroleerd. De gevraagde documenten dienen zodanig te zijn beschreven, dat de gemeente voldoende inzicht krijgt, om te kunnen beoordelen of aan de eisen is voldaan. Mocht uit documenten of het interview blijken dat de kandidaat niet aan de gestelde eisen of aangegeven wensen voldoet, dan wordt deze als nog knock-out verklaard en niet verder meegenomen in de beoordelingsprocedure.
 2. Uitsluitend de kandidaat/kandidaten die na een schriftelijke beoordeling van de Offertes zich in de top rangorde plaatsen, kunnen worden uitgenodigd voor een interview.
 3. In het interview worden de eisen en wensen geverifieerd en de aangeboden kandidaat beoordeeld op werk/opdrachtinhoudelijke aspecten, de match met de organisatie en de aangegeven competenties. Op basis van de uitkomst van deze gesprekken vindt het besluit over (voorlopige) gunning van de opdracht plaats.

Mocht aan de hand van het interview blijken dat de toelichting niet in overeenstemming is met de ingediende offerte op zowel de eisen als wensen, kan dit tot uitsluiting leiden.