Medewerker Verkeer – Wabo toetser

Tekstlogo met de tekst "gm gooisemeren" in kleine letters, gestileerd in een paars verloopkleurenschema.

Aanvraagnummer: 1320
Organisatie: Gemeente Gooise Meren
Locatie: Bussum
Uren per week: 32 per week
Tarief: €75 per uur
Duur van de opdracht: 3 maanden
Regio: Noord-Holland
Startdatum: 26-05-2024
Optie tot verlenging: 2 maal 6 maand(en)
Sluitingsdatum: 16-05-2024 09:00

LET OP! Deze opdracht is gesloten.


Deel deze opdracht


Organisatie

Bussum, Naarden en Muiden vormen samen gemeente Gooise Meren met ruim 60.000 inwoners. Onze organisatie is plat en overzichtelijk met 450 medewerkers. We vertrouwen elkaar, zijn wendbaar en werken doelgericht met impact voor het bestuur, de inwoners en collega’s.

We stimuleren medewerkers zichzelf te zijn en te vertrouwen op hun kennis en intuïtie. Als je leergierig bent zijn er vele mogelijkheden om te experimenteren en jezelf te ontwikkelen. Onze medewerkers hebben een open blik naar buiten en naar elkaar. Ze durven vragen te stellen en kritisch te zijn. En bovenal: ze hebben plezier in hun werk.

Ook Gooise Meren staat gesteld voor complexe vraagstukken. We proberen die vraagstukken zo simpel mogelijk te houden. Door bij de essentie van de opgave te blijven, is het voor medewerkers duidelijk wat hun aandeel is en welke rol ze daarin hebben. Ze voelen zich mede eigenaar van de oplossing.

We hebben een stevige organisatie die zichzelf continue ontwikkelt. Dat doen we geleidelijk en op een zo natuurlijk mogelijke manier. Soms hebben we tijdelijk mensen nodig voor projecten, nieuwe opgaven of vervanging. Daarvoor zoeken we inspirerende teamspelers die effectief werken: doortastend, ondernemend, besluitvaardig. Passend bij onze organisatie.

Opdracht

Als medewerker Verkeer– WABO-toetser zoek je actief de samenwerking op met mensen binnen en buiten de organisatie. Je werkt gericht naar je doelen toe, je bent resultaatgericht en je stemt je werkzaamheden en werkwijze af met je collega’s.

Werkzaamheden:

  • Behandelen en afhandelen van vragen van inwoners en ondernemers;
  • Berekenen, schrijven en toelichten van advies op gebied van verkeer en parkeren voor de afdeling Vergunningverlening;
  • Actief deelnemen in overleg en inbrengen van deskundigheid met diverse collega’s zoals plantoetsers, verkeerskundigen, beleidsadviseurs en medewerkers van beheer en onderhoud;
  • Behandelen van bezwaar- en beroepsprocedures.

Minimumeisen / knock-outcriteria

1. Beschikbaar voor 32 uur in de week;
2. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring in de functie van WABO-toetser/adviseur Verkeer en Parkeren;
3. Aantoonbare werkervaring binnen een team mobiliteit bij een middelgrote gemeente (30.000-60.000 inwoners);
4. Een maximum uurtarief van € 75,- exclusief btw, inclusief reiskosten woon-werkverkeer werk-werkverkeer en parkeerkosten.

Gunningscriteria (weging totaal 100 punten)

5. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring met verkeersbeleid en toetsing daarvan (25 punten);
6. Afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau in de richting van Built Environment en/of Verkeerskunde (25 punten);
7. Aantoonbare werkervaring werken binnen een team Mobiliteit van een gemeente (50 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Functieschaal

Deze functie is ingedeeld in functieschaal 9. Deze functie is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Benodigd aantal professionals

1.

CV-eisen


Maximaal 5 pagina's, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen


De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: maandag en dinsdag. Andere dagen samen te bepalen.

Gooise Meren hanteert hybride werken als formele werkvorm. Richtlijn hierbij is een verdeling van 50/50 betreffende thuiswerken en op kantoor werken. Digitaal vergaderen vindt plaats via MS Teams. Als afspraken naar mening van de opdrachtgever het best live/ op kantoor plaats vinden, wordt van inschrijver verwacht dat hij daartoe bereid is en haar/zijn agenda voldoende flexibel is.

Planning


De gesprekken bij de gemeente zijn gepland van op vrijdag 17 mei 2024 tussen 08.30 uur en 09.30 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op donderdag 16 mei 2024 bericht. De gesprekken vinden digitaal plaats. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van de inhuuropdracht.

Overige informatie

1. Opdrachtnemer moet na gunning een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) overleggen. Voor start van de opdracht voldoet een bewijs van aanvraag van de VOG. De kosten voor de aanvraag van een VOG zijn voor Opdrachtnemer.
2. Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
3. We vergoeden geen parkeerkosten en reiskosten aan de inhuur kandidaat die voor Gooise Meren komt werken. In de marktuitvraag van Flextender wordt gesteld dat het geoffreerde uurtarief inclusief de reiskosten woon-werkwverkeer, werk-werkverkeer én parkeerkosten is.
4. Het tarief van de aangeboden kandidaat staat vast tot en met 31 12 2024. Daarna kan er maximaal éénmaal per jaar een voorstel tot prijsaanpassingen aan de Opdrachtgever plaatsvinden van maximaal 2,5 %.
5. Uitzend-/ en uitleenbedrijven moeten voldoen aan de voorwaarden voor disculptatie als gesteld in de wijziging leidraag invordering nr. BLKB2023/1062M.ind

o U dient te beschikken over een G-rekening en NEN Certificering, 25% wordt er gestort op deze rekening. Bij geen NEN-certificering wordt er 55% gestort op deze rekening.

6. 'Bring your own device' is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop c.q. Ipad.
7. Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (Conform Waadi).