Projectleider Papierloos Werken Sociaal Domein

Logo van Gemeente Elburg met centraal een wapen geflankeerd door twee leeuwen op een blauwe achtergrond.

Aanvraagnummer: 1321
Organisatie: Gemeente Elburg
Locatie: Elburg
Uren per week: 10 per week
Tarief: €105 per uur
Duur van de opdracht: 8 maanden
Regio: Gelderland
Startdatum: Zo snel mogelijk
Optie tot verlenging: 1 maal 6 maand(en)
Sluitingsdatum: 14-05-2024 09:00

LET OP! Deze opdracht is gesloten.


Deel deze opdracht


Organisatie

Elburg is een gemeente van bijna 24.000 inwoners met de Veluwe en randmeren binnen handbereik. De haven- en Hanzestad Elburg, Doornspijk, t ’Harde, Oostendorp en de Hoge Enk zijn aantrekkelijke kernen waar het prettig wonen, werken en verblijven is.

Als gemeente koesteren wij ons rijke verleden, maar kijken we óók naar de toekomst. Elburg bouwt aan een gemeente waar iedereen de kans heeft om vorm te geven aan zijn of haar toekomstdroom. We willen aan de slag in en met Elburg. We hebben ruim 230 medewerkers in dienst en hanteren een platte organisatiestructuur. De gemeentesecretaris/algemeen directeur en vier domeinen: Dienstverlening, Samenleving, Leefomgeving en Bedrijfsvoering. Binnen de domeinen werken we met zelforganiserende teams.

Opdracht


Gemeente Elburg werkt al jaren deels digitaal met het zaaksysteem Djuma als rode draad door de organisatie die deze wijze van werken digitaal ondersteunt. Het domein Samenleving (‘SoZa’) werkt echter nog niet geheel digitaal en dat is wel wenselijk als we invulling willen geven aan de wensen van onze inwoners, maar ook aan Wet- en regelgeving. Met de komst van de Wet modernisering elektronisch Bestuurlijk verkeer die van kracht is op 01-01-2025 is het noodzakelijk al stappen te zetten om hieraan te kunnen voldoen. Maar bovenal hebben we zelf de ambitie om sneller, efficiënter te werken en tegemoet komen aan de huidige eisen die daaraan gesteld worden.

Met Papierloos werken laten we als organisatieonderdeel zien dat we digitaal communiceren met onze inwoners en instellingen, in lijn met hun behoeften. Met de pas ontwikkelde visie willen we als organisatie laten zien dat we een betrouwbare en dienstverlenende organisatie zijn die betrokken is bij onze inwoners, organisatie en ondernemers en daar horen geen papieren processen meer bij. Wij zijn een gemeente die dicht bij haar inwoners staat. De vraag van de inwoner staat centraal. Onze dienstverlening is passend bij de behoefte van de inwoner. Waar mogelijk overtreffen wij de verwachting van de inwoner. Digitaal eerst, face-to-face waar nodig en altijd persoonlijk. Wij zijn betrouwbaar, laagdrempelig en duidelijk.

De gemeente wil onder meer een betrouwbare en dienstverlenende organisatie zijn. Voor dit project zijn vrijwel al deze kernwaarden van belang.

Vereisten / knock-outcriteria


1. Uiterlijk beschikbaar per 22 mei 2024 voor 10 uur per week;
2. Een maximum uurtarief van €105,00 exclusief btw, inclusief reiskosten woon-werk verkeer en fee Flextender;
3. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 7 jaar binnen een kleine gemeente (20.000 tot 25.000 inwoners);
4. Een afgeronde opleiding en of cursus Scrum.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)

5. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als projectleider of coördinator binnen een gemeentelijke instelling (50 punten);
6. Aantoonbare ervaring met optimalisatie processen (25 punten);
7. Minimaal een afgeronde opleiding op hbo niveau (10 punten);
8. Aantoonbare werkervaring met Djuma en Engage  (15 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Benodigd aantal professionals

1.

CV-eisen

Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen

De opdracht wordt in goed overleg vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr
Is hybride werken mogelijk:  ja, projectgroep vergaderingen etc. live!

Planning

De gesprekken bij de opdrachtgever worden gepland in overleg met de geselecteerde kandidaten. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op woensdag 15 mei 2024 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

  • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
  • De opdrachtgever hanteert het Bring Your Own Device-principe. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop c.q. iPad.