Senior projectleider en plaatsvervangend programmamanager inclusieve mobiliteit

Logo van Vervoerregio Amsterdam, met een gestileerde roze "V" met een golfvormontwerp, gevolgd door verticale lijnen en zwarte tekst.

Aanvraagnummer: 1322
Organisatie: Vervoerregio Amsterdam
Locatie: Vervoerregio Amsterdam
Uren per week: 36 per week
Tarief: Geen maximum
Regio: Noord-Holland
Startdatum: Zo snel mogelijk
Optie tot verlenging: 1 maal 5 maand(en)
Sluitingsdatum: 20-05-2024 09:00

LET OP! Deze opdracht is gesloten


Deel deze opdracht
  


Organisatie

Wij zijn een samenwerkingsverband van 14 gemeenten. Het verbinden van verschillende partijen en belangen is onze kracht. We werken aan de meest innovatieve en uitdagende projecten op het gebied van mobiliteit. Werken bij de Vervoerregio betekent hét verschil kunnen maken in de OV-keten in de Amsterdamse regio. Bij alles dat we doen, leveren wij een essentiële bijdrage en geven we richting aan het verbeteren van mobiliteit, de bereikbaarheid en leefbaarheid in de regio Amsterdam. Wil jij dat ook? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Opdracht

De projectleider:

 • Is verantwoordelijk voor de projectplanning, projectbegroting, projectverantwoording en resultaten van de projecten, waaronder:
  - de OV-coach (helpt mensen zelfstandig leren reizen in het ov, op de fiets of lopend);
  - de pilot assistentieverlening (overstaphulp bij verschillende modaliteiten);
  - de Haltehulp (brengt toegankelijke haltes in kaart aan de hand van een profiel);
 • Is verantwoordelijk voor het erkenningstraject van de OV-coach;
 • Is verantwoordelijk voor de overdraagbaarheid van de OV-coach;
 • Zorgt voor de uitvoering van een maatschappelijke kostenbatenanalyse van de OV-coach;
 • Zorgt voor de uitwerking en uitvoering van een pilot assistentieverlening;
 • Is verantwoordelijk voor de doorontwikkeling van de Haltehulp;
 • Werkt de inzet van ervaringsdeskundigheid bij infrastructuurprojecten en zorgt dat de ervaringen worden meegenomen in een handboek voor de organisatie;
 • Werkt samen met de programmamanager inclusieve mobiliteit aan intern en extern stakeholdermanagement;
 • Draagt bij aan de doorontwikkeling van het programma inclusieve mobiliteit;
 • Begeleidt de uitvoering van pilots inclusieve mobiliteit;
 • Vervangt de programmamanager inclusieve mobiliteit bij afwezigheid.

Vereisten / knock-outcriteria

1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
2. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met inclusieve mobiliteit;
3. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring op het gebied van doelgroepen vervoer;
4. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring binnen de overheid

Gunningscriteria (weging, totaal 100 punten)

5. Een afgeronde opleiding op minimaal wo bachelor niveau (20 punten);
6. Minimaal 4 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar met inclusieve mobiliteit (40 punten);
7. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring op het gebied van OV bij een gemeentelijke instelling (20 punten);
8. Minimaal 10 jaar aantoonbare werkervaring als projectleider (20 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Functieschaal

Het uurtarief bedraagt maximaal 120 euro/uur (excl. btw – incl. reis- en verblijfskosten).

Benodigd aantal professionals

1

CV-eisen

Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen

De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr.

Planning

De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op dinsdag 28 mei 2024 van 14.30 uur tot 17.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op maandag 27 mei 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

 • De opdrachtgever heeft er voor gekozen om Flextender als broker in te zetten. Na gunning verzorgt Flextender derhalve de contractafhandeling, urenregistratie en facturatie. Dit betekent dat u een overeenkomst afsluit met Flextender. De overeenkomsten zijn als model bijgevoegd in het reactieformulier (Model 4 in geval u een ZZP’er bent, Model 5 in geval u een Toeleverancier bent die een zzp’er aanbiedt en Model 6 in het geval u een Toeleverancier bent de Tijdelijke medewerker detacheert). U zal in casu factureren aan Flextender middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding. Door in te schrijven gaat u ermee akkoord middels deze constructie de opdracht uit te voeren.
 • Voor het uitvoeren van de opdracht is afgifte van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) een vereiste.
 • Uitzend-/ en uitleenbedrijven moeten voldoen aan de voorwaarden voor disculpatie als gesteld in de wijziging leidraad invordering nr. BLKB2012/1062M.